اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره زمین بایر مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره زمین بایر مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده سوله مرکز اندیشه تابلوساز و وسائل تزئینی

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره سوله آموزشی سم چینی مرکز آموزش فنی ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز هتلداری تابلو تزئینی

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز هتلداری گوهرتراش

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24

مهلت شرکت

1401/03/10
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ...

اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/24
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010