اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای جمع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای ابنیه فنی محور روستایی زواره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 33 عدد باكس 4.5 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نجف آباد
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محورهای روستایی سبزآباد و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
شهرسازی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور روستایی سریچهن - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 650 عدد لوله مسلح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدن
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل پایه روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / مبارکه
تاسیسات شهری
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محورهای روستایی كهرویه یحیی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
شهرسازی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات سیستم روشنایی محور اصفهان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیر سازی میدان سه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدن
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و خط كشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای ابنیه فنی راههای روستایی غرب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
راه و راه آهن
1402/03/06

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع درشرق ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهنی و پلاستیکی و بشکه و لاستیک مستعمل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
ضایعات
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع درشرق ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده فروش کارخانه آسفالت بدون عرصه و مستحدثات واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی محور نایین-اصفهان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
تولید کننده ملزومات نماز
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی اغذیه فروشی پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی محور نایین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش روغن سوخته

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه روغن صنعتی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید رنگ ترافیكی ،گلاسبید و تینر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی محور گلپایگان -موته

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
لامپ روشنایی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه تكمیل پل تنگ خشك شهرستان سمیرم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
پل و تونل سازی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید حفاظ بتنی مفصلی 4متری جهت راه های حوزه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و خط كشی منقطع و متناوب ،متصل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تكمیل عملیات روسازی زیر گذر باكسی ونهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فلاورجان
شهرسازی
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی محور كریدوری كاشان -اردكان حدفاصل آنتنی آزادراه تا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه روکش اسلاری سیل و آسفالت گرم حوزه های استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه ای شخص ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / برخوار
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و دوبانده نمودن محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت گرم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / برخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ارتقاء، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل 5 متری راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل باند دوم محور خالد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش اسلاری سیل و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل عملیات روسازی زیر گذر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فلاورجان
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / مبارکه
لامپ روشنایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 30 عدد باکس 6در8 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / دهاقان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل بهسازی سمیرم- حنا

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نائین
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل دیواركشی با دیوار پیش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل ورودی و خروجی شهرك ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری و روكش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فلاورجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تكمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فلاورجان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/06/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی اتوبان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/06/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی اتوبان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/06/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی کمربندی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور روستایی تزره از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / چادگان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خوانسار
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع سازه مهندسی
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدن
راه و راه آهن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خوانسار
راه و راه آهن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت گرم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

فارس / خور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و روسازی کمربندی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / تیران و کرون
پیمانکاران ابنیه
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل بهسازی سمیرم- حنا حدفاصل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
شهرسازی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل نمازخانه و سرویس بهداشتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نائین
پیمانکاران ابنیه
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات راهسازی محور شهید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
فروشنده آهن آلات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی ورودی حنا حد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
لامپ روشنایی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور بیمه ای شخص ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/07/10
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه بدون اخذ سرقفلی هشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی محور دامنه-خوانسار

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع سازه مهندسی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خوانسار
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / چادگان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرا سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه و صفحه گاردریل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور سین- دستگرد از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / برخوار
پیمانکاران ابنیه
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز عقد قرارداد بهسازی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / چادگان
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور روستایی فهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پاسگاه پلیس راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
لامپ روشنایی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

فارس / خور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / آران و بیدگل
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء خط كشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
شهرسازی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل و بهسازی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

فارس / خور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی مسیر ، رمپها و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ ،گلاسبید و تینر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ LED-150Wمحور اصفهان - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلو های تبلیغاتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی محور دامنه-خوانسار-تجدید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلو های تبلیغاتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی محور دامنه-خوانسار-تجدید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و نگهداری مجموعه نمازخانه بین راهی واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
تولید کننده ملزومات نماز
1401/09/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 10 باكس و نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 124 عدد باكس دو ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
لامپ روشنایی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خوانسار
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرا سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه و صفحه گاردریل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / چادگان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور روستایی فهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ LED-150Wمحور اصفهان -بهارستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و ساخت و نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل بهسازی راه روستایی سریچهن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور حبیب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / برخوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهسازی،مقاوم سازی ونگهداری ازپل عابرپیاده تیدجان وبهره برداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور روستایی فهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرا سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / چادگان
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بازسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 124 عدد باكس دو ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / خمینی شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / دهاقان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی مسیر ، رمپها و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل احداث محور گرموك- هونجان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
شهرسازی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تامین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل زمینی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت اسلاری سیل راههای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای درزگیری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/21
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهسازی،مقاوم سازی ونگهداری ازپل عابرپیاده تیدجان وبهره برداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لكه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

فارس / خور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ابنیه فنی راههای روستایی غرب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدن
راه و راه آهن
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری و روكش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 33 عدد باكس 4.5در5 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نجف آباد
راه و راه آهن
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری وروكش آسفالت گرم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / دهاقان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محور روستایی فهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرا سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
انواع گاردریل و متعلقات
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل احداث محور گرموك- هونجان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / سمیرم
شهرسازی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای درزگیری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل 6 متری كمربندی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات خاکی و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و اجرای آسفالت سه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت ابنیه محور گلپایگان- دهق

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / گلپایگان
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 44 عدد قطعات پیش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نجف آباد
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهسازی،مقاوم سازی ونگهداری ازپل عابرپیاده تیدجان وبهره برداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لكه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

فارس / خور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ابنیه فنی راههای روستایی غرب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدن
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 33 عدد باكس 4.5در5 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نجف آباد
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لكه گیری هندسی و روكش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / دهاقان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / بویین میاندشت
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/12/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/01/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلوهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/01/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلوهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بستر سازی ، بتن ریزی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شاهین شهر و میمه
برق صنعتی
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و خط كشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات سیستم روشنایی محور اصفهان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل پایه روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تكمیل محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فریدونشهر
راه و راه آهن
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت سه راهی های محورشهرضا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
پیمانکاران ابنیه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور روستایی دستگرد به ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/30
منقضــی شـده
استعلام خرید یخچال خانگی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید تجهیزات امنیت شبکه فایروال دیواره آتش

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید سرور کامپیوتری پیشرفته

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / لنجان
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وروكش آسفالت گرم محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ، تعریض ، تعمیر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / مبارکه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روكش آسفالت گرم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل دهانه 6 متری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعریض ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / فلاورجان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 13 عدد باكس بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل دهانه 6 متری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیلخرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / کاشان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و اصلاح نقوش تابلوهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تابلو اطلاعاتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نطنز
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ترفیع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراءسیستم روشنایی فاز ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اردستان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و لكه گیری هندسی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / آران و بیدگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری هندسی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / نجف آباد
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 13 عدد باكس بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / شهرضا
راه و راه آهن
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
مهندسین ناظر عمران
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خرید کاغذ بنر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید چراغ ایمنی شخصی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات تاسیسات فنی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/25
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/25
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/27
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.