اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
تاسیسات شهری
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
تاسیسات شهری
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور اهواز - خرمشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
تاسیسات شهری
1402/02/23

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی اساس قیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
مهندسی خودرو
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محورهای شریانی حوزه خرمشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور گوری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور منصور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی،لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
تاسیسات شهری
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور اوند ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دهدز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر روستای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کولر اسپلیت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل باند دوم پل هادی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / کارون
راه و راه آهن
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور امام ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث رفوژ میانی محور اهواز ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی چیپسیل محورهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
راه و راه آهن
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ،بهسازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوشتر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت در محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / امیدیه
انواع بتن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث نمازخانه پایانه مرزی چذابه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ساختمان و محوطه پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 15 دستگاه خودرو استیجاریحوزه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
راه و راه آهن
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تهیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
انواع بتن
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
راه و راه آهن
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
تاسیسات شهری
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محورهای روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
فضای سبز
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
تاسیسات شهری
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تعمیرات اساسی پل کیلومتر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
خدمات بیمه ای
1402/03/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/02
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای فرعی شهرستان خرمشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی جاده روستایی احمد فداله شهرستان دزفول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
راه و راه آهن
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و تعریض آبروهای محور آبادان اروندکنار

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی راههای روستایی شهرستان ماهشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی محور ماهشهر - هندیجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی اهواز-سربندر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی اهواز-ملاثانی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری جابجایی مسافران و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ماهشهر - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی میکروسر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ملاثانی - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت قطعه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله راهدارخانه صیدون

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری محور ورودی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض آبروهای مسیر روستای عبودی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث کوله پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ بتنی مفصلی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آسفالت راه روستایی روزنه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و بهسازی مسیر جنگیه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / کارون
راه و راه آهن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور بهبهان - سردشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
پلی اتیلن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت قطعه اول ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
راه و راه آهن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله راهداری هندیجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تهیه،خرید،نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
دوربین مدار بسته
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تعمیرات اساسی پاسگاه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
راه و راه آهن
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پاسگاه پلیس راه سوسنگرد- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی و ایمن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوشتر
امور خدماتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی اساسی 12 دستگاه لودر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تاسیسات شهری
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،احداث دور برگردان و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
شهرسازی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض محور روستایی منصوره شادگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور اتصالی میدان ثامن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
راه و راه آهن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی محور بهبهان - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / رامهرمز
انواع بتن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور دوگوشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
راه و راه آهن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تاسیسات شهری
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
تاسیسات شهری
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور هوفل شهرستان دشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور لالی- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / لالی
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور مسجدسلیمان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور اهواز - اندیمشک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی،لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور اهواز - اندیمشک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور اهواز - سوسنگرد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری محورهای سطح نیمه شرقی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / رامهرمز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری محورهای سطح نیمه غربی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / حمیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی کمربندی رامهرمز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / رامهرمز
شهرسازی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فوگسیل به روش اسکراب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع گاردریل و متعلقات
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر روستای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر روستای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع بتن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کوله های پل خرپایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / حمیدیه
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و بهسازی دوربرگردان های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوشتر
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی آبروهای جاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راههای روستایی ماهشهر تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور رامشیر - رامهرمز ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / رامهرمز
شهرسازی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محورشوشتر - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوشتر
امور خدماتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی شهرستان ماهشهر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
راه و راه آهن
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تاسیسات شهری
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی ابنیه فنی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
مهندسی خودرو
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی جاده میانی دهستان نصار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی کنارگذر شوشتر نقطه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوشتر
ژئو گرید
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل روشنایی محور شوشتر - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ژئو گرید
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل روستایی اسدآباد شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اجرای ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باوی
حمل و نقل زمینی و ...
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اجرای آسفالت حفاظتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
راه و راه آهن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور هفتکل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ وسایل نقلیه سنگین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ وسایل نقلیه سنگین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری تاسیسات برقی، مکانیکی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری تاسیسات برقی، مکانیکی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تهیه،خرید،نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
دوربین مدار بسته
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره1باب غرفه باکاربری جابجایی مسافران و توشه همراه مسافران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری جابجایی مسافران و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی آبروهای جاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی جاده امام زاده ابوالبشیر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
استخدام
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیاجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
راه و راه آهن
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / حمیدیه
پیمانکاران ابنیه
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور چوئبده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تاسیسات شهری
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
لامپ روشنایی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی تعمیرات اساسی ساختمان قرارگاه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و تعریض آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه فلاسک لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع سنگ و سنگبری
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بخشی از محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اندیمشک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اجرای ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باوی
حمل و نقل زمینی و ...
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور اوند ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دهدز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی حدفاصل آزاد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پلی اتیلن
1401/11/16
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب تابلوهای راهنمای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ترافیک و حمل و نقل
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث جاده آنتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هویزه
انواع بتن
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث محورهای روستایی آب حمام ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
شهرسازی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ،بهسازی و آسفالت مسیر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / انديا
پیمانکاران ابنیه
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل خروجی آغاجاری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری و تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری و تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری و تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور چوئبده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو استیجاری تجدید1

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایمن سازی فیزیکی کاربران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
لامپ روشنایی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی آبروهای جاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل روستایی تیله کوه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل رودخانه ای خسرج

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پل و تونل سازی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ترافیکی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بازتاب ایمنی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل به همراه پایه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع گاردریل و متعلقات
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم ایمنی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سقاخانه و ساماندهی محوطه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کوله های پل خرپایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / حمیدیه
راه و راه آهن
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب تابلوهای راهنمای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ترافیک و حمل و نقل
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث جاده آنتنی روستای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل روستایی تیله کوه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تهیه،خرید،نصب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دهدز
دوربین مدار بسته
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و تعریض جاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل خروجی آغاجاری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد حجمی واگذاری خدمات،نظافت و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد حجمی واگذاری خدمات،نظافت و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پل و تونل سازی
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بازتاب ایمنی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم ایمنی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ترافیکی در سطح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل به همراه پایه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع گاردریل و متعلقات
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان در پایانه مرزی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان خرپای فضاکار در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دشت آزادگان
امور خدماتی و نظافتی
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان خرپای فضاکار در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ روشنایی LED

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه روشنایی تلسکوپی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع ماشین کاری
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجموعه سرویس بهداشتی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هویزه
انواع بتن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی تیله ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث آبروهای محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / امیدیه
انواع بتن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه سرویس های بهداشتی خروجی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان موقت در پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور ده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور علی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
تاسیسات شهری
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی و اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1402/02/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و بهسازی پل آبشار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
پیمانکاران ابنیه
1402/02/23
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.