اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران

عضویت از مرداد 1401 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی شلمچه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
صرافی
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده 1 باب غرفه با کاربری صرافی چذابه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
صرافی
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده اجاره 1 باب غرفه با بسته بندی و جاب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری تاکسی سرویس واقع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صندلی ماساژور در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/04

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری فروش بلیط قطار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/04

مهلت شرکت

1403/04/27
مزایده نگهداری و بهره برداری از پارکینگ بار بندر امام ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/04/04

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/05

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/04/05

مهلت شرکت

1403/04/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
تاسیسات شهری
1403/04/05