اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وآسفالت دو محور راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
فضای سبز
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وحمل مصالح ساب بیس ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
تاسیسات شهری
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تاسیسات شهری
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
تاسیسات شهری
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهساری و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / املش
پتروشیمی
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی بیج - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / خمام
پتروشیمی
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی سیاه اسطلخ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضامن راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
تاسیسات شهری
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناصه لکه گیری بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی پستک شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ونگهداری سیستم روشنایی معابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت پل ولایت کیاشهررفع نقاط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ونگهداری سیستم روشنایی معابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب حفاظ بلوک مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع بتن
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی ریک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت سه محور راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تاسیسات شهری
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت ، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / املش
تاسیسات شهری
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی صالحکوه - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی توسه رود ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار گابیونی جهت تثبیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
شهرسازی
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آسفالت راه روستایی آلمان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای استاندارد سرعت کاه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
تفکیک و بازیافت زباله
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیددوم آسفالت راه روستایی گرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
پتروشیمی
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
تاسیسات شهری
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم بهسازی و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی غرفه شماره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی فروشگاه تنقلات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی رستوران در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی صرافی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی فعالیت متناسب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی در پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی غرفه شماره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب سر درختی چهار قطعه از حریم راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/02/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک دستگاه پل عابر جهت بهسازی نگهداری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی درطبقه اول ساختمان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت استقرارکانکس باکاربری امور مربوط به فعالیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری - خدماتی صرافیدر پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
صرافی
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری، خدماتی در پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت راه اندازی کارواش در پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان جهت استقرار کانکس به منظور نصب وراه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب سر درختی چهار قطعه از حریم راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/04/11
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب سر درختی چهار قطعه از حریم راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/04/18
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تحویل تابلوها و علائم حوزه ی استحفاظی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین کالا، نصب و راه اندازی سامانه نظارتی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
خدمات IT
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور آستارا اردبیل محدوده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه آسفالت راه روستایی باغچه سرا عنبران شهرستان آستارا

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای فاز دوم احداث دیوار سندس محور توتکابن بره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت راه فرعی کلیدبر ماسال شهرستان صومعه سرا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه آسفات راه روستایی فیض آباد شهرستان رشت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان به منظور فعالیت تاکسی سرویس در پایانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روسازی شنی و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی و بهسازی حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تثبیت و آسفالت قطعه دوم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث رادیه و برید پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری،مرمت و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تعمیرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
حمل و نقل زمینی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه شخص ثالث وبدنه ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
خدمات بیمه ای
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت پل خرپایی منجیل به ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
راه و راه آهن
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
حمل و نقل زمینی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری وروکش آسفالت لاین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور سنگر - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
حمل و نقل زمینی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
استخدام
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت لایه دوم محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری در مناطق موضعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل شفیع محله ی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت ساختمان ها و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت مقاوم سازی پل دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
پل و تونل سازی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت درز انبساط الاستومری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور آستانه - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
حمل و نقل زمینی
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع بتن
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل چنار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسینقاط دارای نشست ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / املش
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات مرمت درز انبساط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی معابر محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی حسنعلی ده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تحکیم بستر زیر اساس ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
نمای ساختمان
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع بتن
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی پل سیاه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
استخدام
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید لکه گیری در مقاطع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی غرفه شماره 4در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری سالن ورزشی شهید دهگان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل خسروآباد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ طولی گاردریل در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
انواع گاردریل و متعلقات
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی قاسم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و روکش آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای با ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال هدایت آب های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
شهرسازی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
حمل و نقل زمینی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پتروشیمی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
حمل و نقل زمینی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
تفکیک و بازیافت زباله
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و روکش آسفالت محورآزاد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
پل و تونل سازی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل ولیسه شلمان واقع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت ونصب 9دکل با سبد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
دوربین مدار بسته
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای عمومی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و اجرای آسفالت لایه بلک بیس و بیندر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و اجرای آسفالت لایه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
حمل و نقل زمینی و ...
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تثبیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / املش
آمبولانس و تجهیزات
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی چروده - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
انواع بتن
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
حمل و نقل زمینی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
حمل و نقل زمینی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
فضای سبز
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ری روستایی خیمیرمحله- سیویر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل عابر پیاده آبرود ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
پتروشیمی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پتروشیمی
1401/11/01
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره یک باب غرفه حمل ونقلی غرفه شماره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو حمل مصالح ساب بیس ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای که گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خط کشی سرد در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
رنگ آمیزی صنعتی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله نمک در عوارضی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه نصب راه اندازی پشتیبانی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
حمل و نقل زمینی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی قرابا - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / بندر انزلی
حمل و نقل زمینی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی شیر بچه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خط کشی سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل پلنگ پشت واقع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
استخدام
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
حمل و نقل زمینی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / بندر انزلی
پتروشیمی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پتروشیمی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی فیض آباد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
شهرسازی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وآسفالت راه روستایی شادخال- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی پل چماچاه شهرستان شفت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تثبیت و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رضوان‌شهر
حمل و نقل زمینی
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداری محوطه و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تعمیر و نگهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه آسفالت جهت اجرای سرعت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ساخت ونصب 9دکل با ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
دوربین مدار بسته
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات خط کشی سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
رنگ آمیزی صنعتی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید لکه گیری هندسی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
حمل و نقل زمینی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی کوهستان مشایخ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی سکاچا شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آسفالت راه روستایی نیاسن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / املش
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وآسفالت راه روستایی شکاکم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بلوک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع بتن
1401/12/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 20دستگاه پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی 20دستگاه پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
خدمات بیمه ای
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو حمل مصالح ساب بیس ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
راه و راه آهن
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
پتروشیمی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت ، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
شهرسازی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی معابرمحور چابکسر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
پتروشیمی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی نقطه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
شهرسازی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ ایمنی رفوژمیانی با ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع بتن
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید عملیات اجرایی خط کشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای که گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
پیمانکاران ابنیه
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی گرد اولاست ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
پتروشیمی
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه فرعی احمدسرگوراب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
فضای سبز
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
خدمات درمانی
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت قسمت تعریض شده در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پتروشیمی
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مصالح راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
پیمانکاران ابنیه
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی معابر محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / سیاهکل
استخدام
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی و آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مرمت لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
شهرسازی
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری مرمت و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
تاسیسات شهری
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وحم ساب بیس جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
راه و راه آهن
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
تاسیسات شهری
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری بهسازی روکش و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری مرمت و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
انواع بتن
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آساه روستایی پیرسرا- ویشکا- خشکبیجار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پتروشیمی
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی شفت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
استخدام
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی لیفکوه - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
استخدام
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی نظری محله ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
فضای سبز
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آسفالت راه روستایی خطبه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / طالش
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
راه و راه آهن
1402/02/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره بهره برداری و نگهداری مرکز آماده سازی آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

تهران / تهران
ضایعات
1402/02/09
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های تخصصی ساختمان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
استخدام
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های تخصصی ساختمان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های تخصصی ساختمان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
پیمانکاران ابنیه
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی طیولا شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
تاسیسات شهری
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
انواع بتن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل جدانوکر شهرستان لنگرود

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لنگرود
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / شفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رودسر
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،مرمت و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / لاهیجان
راه و راه آهن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / صومعه سرا
انواع بتن
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم روکش آسفالت دو ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت، لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گیلان / آستانه اشرفیه
تاسیسات شهری
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی آلمان -طش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مرمت، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / آستارا
پتروشیمی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آسفالت راه روستایی گرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / فومن
پتروشیمی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مرمت، لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

گيلان / رشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی و آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان

كرمان / رودبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/18
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.