اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت وگشت و مراقبت از ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید و پرورش 690هزار اصله ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
باغبانی
1402/03/10

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام حاصل از تخریب ساختمان اداری قدیمی و ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
ضایعات
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت اجرایی پارک جنگلی آق سو شهرستان کلاله

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت اجرایی سه ساله نهال مشارکتی در ایستگاه ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب آلات از گونه گز شهرستان گنبد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش درختان سیل اورده چهل چای مینودشت

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان حوزه اوغان گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
محصولات کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان خطر ساز مسیر روستای ارکلی

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
محصولات کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
محصولات کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان آزادشهر

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / آزاد شهر
محصولات کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان آق قلا

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / آق قلا
محصولات کشاورزی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی شهرستان مینودشت

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان کردکوی

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کردکوی
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان مزاحم رودخانه گرگانرود فاز 4

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / آق قلا
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی 2 شهرستان رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی شهرستان علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان ارکاکلی کلاله

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان سیل آورده مینودشت

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب آلات توقیفی گز گنبد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان کردکوی

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کردکوی
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب درختان مزاحم رودخانه گرگانرود فاز 4

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / آق قلا
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی شهرستان علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
محصولات کشاورزی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب آلات توقیفی گز گنبد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده تخریب ساختمان اداری شهرستان کلاله

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
تخریب ساختمان
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت اجرایی پارک جنگلی آقسو

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات گرگان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
محصولات کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی بلاصاحب شهرستان رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
محصولات کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات شکسته افتاده جاده گرگان - کردکوی

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
محصولات کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
محصولات کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی بلاصاحب شهرستان رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
محصولات کشاورزی
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات گرگان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
محصولات کشاورزی
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات بازداشتی شهرستان گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده فروش محصولات شکسته افتاده جاده گرگان کردکوی

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت گشت و مراقبت ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت گشت و مراقبت ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت و نگهداری پارک ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ترمیم بندهای خاکی ماسان 2 ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث عملیات سازه های سنگ ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث عملیات سازه های سنگ ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کلاله
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث سازه تثبیت لغزش ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات احداث سازه تثبیت لغزش ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث بند خاکی LOH_BK02 یانبلاق-لهندرشهرستان ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مراوه تپه
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سرریز بندخاکی شماره 2 ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه های سنگ و ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مراوه تپه
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مزایده فروش واحد مسکونی به مساحت 180 متر واقع در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده فروش واحد مسکونی به مساحت 180 متر واقع در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
املاک مسکونی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده فروش واحد مسکونی به مساحت 180 متر واقع در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
املاک مسکونی
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده فروش درختان مزاحم رودخانه گرگانرود فاز 4 شهرستان آق ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / آق قلا
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی2 شهرستان علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
ماشین آلات و ادوات کشاورز
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب آلات بازداشتی چپرقویمه گنبد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده فروش چوب آلات مزاحم معدن تخت پروانه قطع شماره ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
ادوات چوبی
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی سرجنگلبانی تنگراه شهرستان گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال،غرس نهال بیابانی در منطقه ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
فضای سبز
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 133 عدد ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
برق صنعتی
1401/09/16
منقضــی شـده
مزایده مدیریت اجرایی سه ساله طرح تولید نهال مشارکتی در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
گل و گیاه
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب 133 عدد ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
برق صنعتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال،کشت،آبیاری و نگهداری نهال در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گنبد کاووس
انواع بتن
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه جنگلکاری پسته نهالکاری ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مراوه تپه
پلی اتیلن
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه ترسیب کربن نهالکاری ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
باغبانی
1401/10/25
منقضــی شـده
مزایده فروش واحد مسکونی به مساحت 180 متر واقع در ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات غنی سازی با ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / کردکوی
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه سنگ و ملاتی ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / رامیان
پلی اتیلن
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازه های سنگ ملاتی کنترل ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
پلی اتیلن
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده محمولات بازداشتی 2 بندرگز

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / بندر گز
املاک مسکونی
1402/01/27
منقضــی شـده
مزایده محمولات بازداشتی 3 بندرگز

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / بندر گز
املاک مسکونی
1402/01/27
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
زمین و اراضی کشاورزی
1402/01/27
منقضــی شـده
مزایده چوب آلات بازداشتی علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
چوب و انواع محصولات چوبی
1402/01/27
منقضــی شـده
مزایده محمولات بازداشتی 2 بندرگز

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / بندر گز
املاک مسکونی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده محمولات بازداشتی 3 بندرگز

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / بندر گز
املاک مسکونی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده فروش محمولات بازداشتی گالیکش

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / مینودشت
زمین و اراضی کشاورزی
1402/01/28
منقضــی شـده
مزایده چوب آلات بازداشتی علی آباد

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / علی آباد
چوب و انواع محصولات چوبی
1402/01/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه های سنگی ملاتی ...

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

گلستان / گرگان
فضای سبز
1402/02/30
منقضــی شـده
مزایده احاله مدیریت تفرجگاه رامیان

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1402/03/03