اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه بنت ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / فهرج
تهیه غذا
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF کهنوج و ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کهنوج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF نرماشیر و ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / نرماشیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/29
مزایده فروش خودرو

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
ضایعات
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/29
مزایده فروش خودرو

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
ضایعات
1401/09/13

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه حصار و محوطه مدارس غلامرضا آرش و شهید بهشتی ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه حصار و محوطه مدارس زرین خط و جهانشاهی سیرجان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
انواع توری و پوشش
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه حصار و محوطه مدارس شهید امانی سیرجان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه احداث مدارس 2 کلاسه با سازه L.S.F شهرستان بافت

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران ابنیه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس شهربابک 10مدرسه

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / شهر بابک
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه استاندارد سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس عنبرآّباد

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه احداث مدارس 1 و 2 کلاسه با سازه L.S.F ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران ابنیه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس 1 کلاسه با ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران ابنیه
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس 2 کلاسه با ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران ابنیه
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تاسیسات خوابگاه بهسود بافت

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
فضای سبز
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بم
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / جیرفت
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / رفسنجان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه خیری چترود

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه زهرا ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه استثنایی ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / نرماشیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه مدرسه زینبیه ارزوئیه

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / ارزوئیه
تهیه غذا
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدارس غلامرضا ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدارس زرین ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
انواع توری و پوشش
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه شهید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده اموال منقول

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده فروش یک باب ملک مسکونی اداره کل نوسازی مدارس ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده خودرو سواری

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش یک باب ملک مسکونی اداره کل نوسازی مدارس ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF بافت و ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حداث مدرسه LSF سلطانزاده رحمت ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / زرند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه چاهشاهی منوجان حصار ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / منوجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه کیان مهیمی عنبرآباد ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه استثنایی نظام شهر ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / نرماشیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه زینبیه ارزوئیه حصار ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / ارزوئیه
تهیه غذا
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF قلعه گنج ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده اموال منقول غیرمصرفی

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
ضایعات
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده خودرو 405

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
خریدو فروش خودرو
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF عنبرآباد و ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF و شناژی ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه دستغیب ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / ریگان
راه و راه آهن
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه بنت ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / ریگان
راه و راه آهن
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه حقانی سروند بم

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بم
تهیه غذا
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حصار و محوطه مدرسه استثنایی ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

کرمان / قلعه گنج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه چمران عباس آباد ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / منوجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن مدرسه سیدالشهدا کرمان

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
تهیه غذا
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه خیری 4 کلاسه ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
تهیه غذا
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق فهرج ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / ریگان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق رفسنجان، ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران ابنیه
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق بم ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق راور ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / زرند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق کرمان، ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
لامپ روشنایی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات تاسیسات فنی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق رودبار ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / رودبار جنوب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق بافت، ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / بافت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق کهنوج، ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کهنوج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی مناطق سیرجان ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / سیرجان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
راه و راه آهن
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه دو اداره کل نوسازی مدارس

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
انواع سیستم های گرمایشی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه پره رادیاتور

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

كرمان / کرمان
انواع رادیاتور و پکیج
1401/09/03
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.