جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد برنیاز

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
ضایعات
1400/12/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره زیرزمین ساختمان محله تازه جمعیت هلال احمر ماکو

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه پشت ساختمان محله تازه جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان دو طبقه شماره 3 جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان دوطبقه شماره 4 جمعیت هلال احمر خوی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان مسکونی جمعیت هلال احمر ماکو

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه طبقه همکف ساختمان جمعیت هلال احمر پلدشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره طبقه فوقانی ساختمان جمعیت هلال احمر پلدشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل سالن ورزشی جمعیت هلال احمر سردشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد برنیاز

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
ضایعات
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل سالن ورزشی جمعیت هلال احمر سردشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره طبقه فوقانی ساختمان جمعیت هلال احمر پلدشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه طبقه همکف ساختمان جمعیت هلال احمر پلدشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان مسکونی جمعیت هلال احمر ماکو

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان دوطبقه شماره4 جمعیت هلال احمر خوی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان دو طبقه شماره 3 جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه پشت ساختمان محله تازه جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره زیرزمین ساختمان محله تازه جمعیت هلال احمر ماکو

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه جمعیت هلال احمر پلدشت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه دونبش طبقه همکف مجتمع تجاری شهریکندی میدان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان درمانگاه جمعیت هلال احمر پیرانشهر

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره سردخانه بیمارستان قدیم جمعیت هلال احمر ماکو

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام اسقاطی و مازاد برنیاز

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
ضایعات
1401/04/04