جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده یک باب مغازه به مساحت 46 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 39 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 23 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 45 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک مغازه به مساحت 25 مترمربع واقع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 43 در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 25در شهرستان میناب

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به متراژ 40 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 55 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/12
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 42 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 44 مترمربع واقع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره قسمتی از مهمانسرای جمعیت هلال احمر بندرلنگه به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب سوله به متراژ480 مترمربع در بندرلنگه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک دستگاه بیلبرد در شهرستان بندرلنگه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک مغازه به مساحت 20 مترمربع واقع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه سه دهنه به مساحت 83 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده یک باب ساختمان به مساحت حدود 200 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 44 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 40 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره 200 مترمربع از قسمت جنوبی سوله شماره یک ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک سالن به متراژ 170 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 36 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 200مترمربع

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره یک خانه ویلایی متعلق به جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره یک باب سوله سردخانه به مساحت 1160 متر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده یک باب سوله انبار به مساحت 450 متر مربع

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب سوله چندمنظوره واقع در شهرستان رودان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/25