دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شفا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/25
مزایده اجاره مکان مرکز کپی خوابگاه شهید دستغیب (ره) دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده داروخانه بیمارستان امام سجاد ع خشت و کنارتخته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده اجاری داروخانه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده اجاره مکان 6 دستگاه وندینگ ماشین سرد و گرم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/04/02

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان شوشتری شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/02

مهلت شرکت

1401/04/22
مزایده اجاره مکان آرایشگاه خوابگاه های شهید دستغیب (ره) و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/07

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده داروخانه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/07

مهلت شرکت

1401/04/25
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه امام حسن (ع) دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08

مهلت شرکت

1401/04/25
مزایده اجاره مکان بوفه استخر مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور مزایده بوفه بیمارستان شفا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد دندان پزشکی مرکز ولی عصر به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان دفتر پیشخوان دولت مستقر در بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان خشکشویی خوابگاه شهید دستغیب ره معاونت دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده بوفه وکافی شاپ مستقردر محوطه مرکز سوانح سوختگی امیرالمومنین ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/20
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری واحد انجام بینایی سنجی و فروش عینک ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان بعثت اشکنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
بیمارستان
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور بوفه مستقر در مرکز آموزشی درمانی باهنر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه در بیمارستان شهید رجایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان مرکز کپی خوابگاه شهید دستغیب (ره)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام سجاد ع خشت و کنارتخته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد دندان پزشکی مرکز ولی عصر به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر عج ارسنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
داروسازی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان زمین چمن طبیعی مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان زمین چمن مصنوعی مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان سالن ورزشی چندمنظوره مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان سالن رزمی مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان پیست دوچرخه سواری مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق (ع) پاسارگاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان آرایشگاه خوابگاه های شهید دستغیب (ره) و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه استخر مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه امام حسن (ع) دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25