دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/18
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/18
مزایده واگذاری مکان جهت خدمات عکاسی مراجعه کنندگان جراحی زیبایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی آزمایشگاه بیمارستان مادر ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی ارائه خدمات آزمایشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / اقلید
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/18
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان مهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت آسمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت میانرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز جامع سلامت شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
پیمانکاران ابنیه
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل پایگاه سلامت شهید فضلی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فراشبند
راه و راه آهن
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه پزشک های شماره ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کوار
تامین نیروی انسانی
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی لاندری بیمارستان حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/10

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی لاندری بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/10

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو واحد خانه پزشك ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
لامپ روشنایی
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خونگیری بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان قلب الزهرا س و کودکان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور مزایده بوفه بیمارستان شفا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد دندان پزشکی مرکز ولی عصر به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان دفتر پیشخوان دولت مستقر در بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان خشکشویی خوابگاه شهید دستغیب ره معاونت دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده بوفه وکافی شاپ مستقردر محوطه مرکز سوانح سوختگی امیرالمومنین ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/20
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری واحد انجام بینایی سنجی و فروش عینک ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان بعثت اشکنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
بیمارستان
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور بوفه مستقر در مرکز آموزشی درمانی باهنر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه در بیمارستان شهید رجایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان مرکز کپی خوابگاه شهید دستغیب ره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام سجاد ع خشت و کنارتخته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد دندان پزشکی مرکز ولی عصر به صورت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر عج ارسنجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
داروسازی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شفا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان زمین چمن طبیعی مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان زمین چمن مصنوعی مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان سالن ورزشی چندمنظوره مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان سالن رزمی مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان پیست دوچرخه سواری مجتمع ولایت دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق ع پاسارگاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان آرایشگاه خوابگاه های شهید دستغیب ره و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه استخر مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه امام حسن ع دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان مرکز کپی خوابگاه شهید دستغیب ره دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام سجاد ع خشت و کنارتخته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده اجاری داروخانه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان 6 دستگاه وندینگ ماشین سرد و گرم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/04/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان شوشتری شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان آرایشگاه خوابگاه های شهید دستغیب ره و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/07
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه امام حسن ع دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه استخر مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان امام هادی ع فراشبند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/13
منقضــی شـده
مزایده مهدکودک مستقر در بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع بصورت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/04/14
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان شوشتری شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/04
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان امام علی ع کازرون

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... درمانگاه امام رضا ع و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور دستیاری دندان پزشکی و ... دانشکده دندانپزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تكمیل مركز خدمات جامع سلامت شهری میانرود شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه احداث پایگاه اورژانس بابا میدان شهرستان رستم بطوركامل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / رستم
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات بیمارستان شهدای نی ریز فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان امام علی ع کازرون ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خدمات داروئی بیمارستان نمازی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
داروسازی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات داروئی دانشکده داروسازی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
داروسازی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان انکولوژی امیر - شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان ولیعصر عج بوانات - ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان حضرت زینب س - ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان جوادالائمه ع خرامه - ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرامه
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان امتیاز و فوریت پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات بیمارستان امام حسن عسکری ع زرقان - ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / زرقان
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان امام حسین ع سپیدان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان قائم فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فیروز آباد
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / لامرد
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا بیمارستان خلیلی و بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام تنظیفات و ... بیمارستان نمازی شیراز فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری مشاركتی آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا ع قادرآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرم بید
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید، حمل ،نصب و راه اندازی و گارانتی یک ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس خنجشت اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / اقلید
خدمات درمانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس درودزن مرودشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس شهربالا اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / اقلید
خدمات درمانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس لپویی زرقان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / زرقان
خدمات درمانی
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره واحد دهان و دندان مرکز میرزایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/19
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بیمه های ثالث ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات بیمه ای
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرم بید
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/05/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت وزیرآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سعدی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت امام ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سعدی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سینا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت صنایع ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کاوه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت زیباشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت قلعه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت درب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سرتل ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت استقلال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت جماران ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت مهدی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت خان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت مطهری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه دستغیب سبلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت عرفان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت گلشن ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کیمیا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت بنی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز بهداشتی روستایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کوزه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / استهبان
تهیه غذا
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / لامرد
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت نی ریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کوار
پسماندهای بیمارستانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سروستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سروستان
پل و تونل سازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت خرامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرامه
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت نسابه داراب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سپیدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تاسیسات شهری
1401/05/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پنج ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / زرین دشت
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فیروز آباد
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پنگرویه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / لامرد
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 کوهنجان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سروستان
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 قلات ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / ارسنجان
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 مهرنجان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / ممسنی
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 انارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرم بید
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و استاندارد سازی اسانسور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و استاندارد سازی اسانسور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و استاندارد سازی اسانسور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و استاندارد سازی اسانسور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و استاندارد سازی اسانسور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات طبخ و توزیع غذا ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مجموعه های اقامتی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

هرمزگان / جزيره کيش
خدمات شهری و بازیافت
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب سرویس دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل ،نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
انواع دیزل ژنراتور
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / بوانات
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات بیمارستان امام حسن ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / زرقان
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات بیمارستان شهدای نی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات بیمارستان ولی عصر ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام خمینی ره استهبان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری محل داروخانه بیمارستان شهید مطهری مرودشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل و تخلیه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
داروسازی
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره فروشگاه ، کافی شاپ ،توزیع صبحانه و ناهار ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
فست فود
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز بهداشتی روستایی دولت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/06/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان پارکینگ بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 رودخور ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 مهارلو ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سروستان
خدمات درمانی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 ملااره ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 وراوی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مهر
خدمات درمانی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 چهار ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / ارسنجان
خدمات درمانی
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری شیفت عصرواحددندانپزشکی مرکزچامع سلامت حضرت فاطمه الزهراس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مولکولار مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری محل چاپ وتکثیر شبکه بهداشت و درمان نی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل و راه اندازی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات مخابرات
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بررسی و تنظیم اسناد و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
داروسازی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی انجام خدمات سرپایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت امام حسن ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت زیباشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت قلعه شاهزاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت درب شیخ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سرتل حسین ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت وزیرآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سعدی 1 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سعدی 2 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کاوه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت صنایع میرزای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سینا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت جماران دی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت مهدی اباد ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت استقلال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت مطهری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت خان زنیان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت دستغیب سبلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت گلشن 2 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کیمیا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت عرفان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت گلستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت نی ریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت کوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کوار
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت سپیدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
خدمات درمانی
1401/06/13
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر عج ممسنی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل ،نصب ، راه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
انواع دیزل ژنراتور
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مجموعه های اقامتی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

هرمزگان / جزيره کيش
خدمات شهری و بازیافت
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت های درمانی ، ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب سرویس دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی ،خرید ،حمل ، نصب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / رستم
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/20
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه مرکزجامع سلامت میرزایی شهرک شهیدبهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اباب وذهاب سرویس مینی بوس ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/21
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهن آلات و اقلام اسقاطی حوزه معاونت دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
املاک مسکونی
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهن آلات و اقلام اسقاطی حوزه معاونت دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
املاک مسکونی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی بخش بستری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / لامرد
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل و تخلیه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فضای سبز تچمیعیسایت پردیس صدرا ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
فضای سبز
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای اسانسور 10 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت ارمغان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت ارمغان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت آسمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان حضرت ولیعصر عج ممسنی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان واحد بوفه مواد غذایی وکپی بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان واحد بوفه مواد غذایی وکپی بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام فعالیت های درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان قائم عج فیروزآباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی نوارقلب ، بخیه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مجموعه های اقامتی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات شهری و بازیافت
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز ده تختخوابی بالاده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / لامرد
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز روستایی درمانی قلعه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی سرپایی نوارقلب و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
پیمانکاران ابنیه
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت استقلال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه سلامت خان زنیان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پسماندهای بیمارستانی
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام حسن عسکری ع زرقان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
ضایعات
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز کنترل و پیشگیری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات IT
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شهدای سروستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان دستگاه وندینگ قهوه خوابگاه شهید دستغیب ره ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و نصب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان خشکشویی خوابگاه گلستان معاونت دانشجویی و فرهنگی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان مرکز کپی خوابگاه گلستان معاونت دانشجویی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شش دستگاه سونوگرافی تولید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع خوابگاهی دانشجویان متاهل ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
نظافت صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی و احداث ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان 5 قطعه زمین تنیس خاکی مدیریت تربیت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش نوارقلب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/02
منقضــی شـده
مزایده نوبت سوم واگذاری اجاره مکان پارکینگ بیمارستان قائم عج ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/08/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان واحد بینایی سنجی وعینک سازی بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان امام حسن عسکری ع زرقان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
ضایعات
1401/08/08
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شهدای سروستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید بسته خدمتی مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی سرپایی نوارقلب و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
پیمانکاران ابنیه
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز ده تختخوابی بالاده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی انجام امور ماموگرافی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فیروز آباد
ساخت و نصب کنتور
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مزایده اجاره بوفه خوابگاه احمد بن موسی ع سایت صدرا ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز بهداشتی روستایی سلطان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز بهداشتی روستایی دولت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی خدمت مولکولار مرکزآموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه دخترانه گلستان معاونت دانشجویی و ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی انجام خدمات سرپایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شهدای سروستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده داروخانه بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / ممسنی
تهیه غذا
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشكده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس بانش شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس خرمی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرم بید
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس کره تاوی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس گله دار ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مهر
لوله و اتصالات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس محمد آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
خدمات درمانی
1401/09/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه دخترانه حضرت زینب س معاونت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاركتی آزمایشگاه مولکولار مرکزآموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و ... بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین ع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان شوشتری شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه بیمارستان شوشتری شیراز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه پسرانه شهید دستغیب ره دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان بوفه خوابگاه پسرانه شهید دستغیب ره دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه مرکزجامع سلامت میرزایی شهرک شهیدبهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری بخش درمان مرکزجامع سلامت حرریاحی.منطقه ده پیاله

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه مرکزجامع سلامت میرزایی شهرک شهیدبهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید بسته خدمتی مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان 5 قطعه زمین تنیس خاکی مدیریت تربیت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شوشتری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان 5 قطعه زمین تنیس خاکی مدیریت تربیت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت آسمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت سهل ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز جامع سلامت میانرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشكده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز جامع سلامت شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرامه
خدمات درمانی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز بهداشتی روستایی نرده ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه مرکزجامع سلامت بوستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه پزشک های شماره ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کوار
تامین نیروی انسانی
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
خدمات درمانی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز جامع سلامت شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس بانش شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس محمد آباد ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
خدمات درمانی
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس کره تاوی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / مرودشت
خدمات درمانی
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس سرناباد شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
خدمات درمانی
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس سه راهی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس شهری 3 ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری بخش درمان مرکزجامع سلامت حرریاحی.منطقه ده پیاله

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل پایگاه سلامت شهید فضلی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فراشبند
راه و راه آهن
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل پایگاه سلامت فاطمه الزهرا ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / ارسنجان
خدمات درمانی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت شهری خشت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل طبقات همكف و اول ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تكمیل مركز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / سپیدان
خدمات درمانی
1401/10/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان شهدای سروستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری بوفه بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/10/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری بوفه بیمارستان اقلید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مركز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / فیروز آباد
خدمات درمانی
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مركز جامع سلامت روستایی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / خرامه
خدمات درمانی
1401/10/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری دندانپزشکی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی قطب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاری کلینیک مجتمع تخصصی و فوق تخصصی قطب ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / نی ریز
خدمات درمانی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / آباده
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / داراب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
تهیه غذا
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام حفاظت و نگهبانی بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/10/29
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.