سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان


سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده فروش املاک در استان های خوزستان و کهگیلویه و ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

خوزستان / اهواز
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده فروش املاک واقع در اصفهان و چهارمحال و بختیاری

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/04

مهلت شرکت

1401/04/14
مناقصه فروش املاک واقع در استان گلستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

گلستان / گرگان
املاک مسکونی
1401/04/04

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده فروش املاک واقع در استان مرکزی و قم

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

مركزي / اراک
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/06

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش املاک واقع در استان قزوین

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

قزوين / قزوین
املاک مسکونی
1401/04/06

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده فروش املاک واقع در هرمزگان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

هرمزگان / رودان
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/07

مهلت شرکت

1401/04/15
مزایده فروش املاک واقع در اصفهان و چهارمحال و بختیاری

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/08

مهلت شرکت

1401/04/13
مزایده فروش املاک واقع در استان قزوین

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

قزوين / قزوین
املاک مسکونی
1401/04/08

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده فروش املاک واقع در استان گلستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

گلستان / گرگان
املاک مسکونی
1401/04/08

مهلت شرکت

1401/04/14
مزایده فروش املاک واقع در استان مرکزی و قم

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/08

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی نگهبان و اداری

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1400/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش تعدادی از املاک در تهران و سایر استان ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/06/13
منقضــی شـده
مزایده مزایده املاک مسکونی، اداری و تجاری بنیاد مستضعفان با ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/06/28
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک تجاری، اداری و مسکونی بنیاد مستضعفان با ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/06/28
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در تهران و سایر استان ها

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک درتهران به صورت اقساط بلند مدت و ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/09/10
منقضــی شـده
مزایده بزرگ واگذاری املاک

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/10/20
منقضــی شـده
مزایده املاک استان های تهران، کرمانشاه و کردستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/11/28
منقضــی شـده
مزایده سراسری فروش املاک

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1400/11/30
منقضــی شـده
مزایده سراسری ویژه املاک استان‌های تهران، کرمانشاه و کردستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1400/12/02
منقضــی شـده
مزایده سراسری ویژه ملک استان‌ تهران

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1400/12/14
منقضــی شـده
مزایده سراسری ویژه ملک استان تهران

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1400/12/17
منقضــی شـده
مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

كرمانشاه / کرمانشاه
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/23
منقضــی شـده
مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

كرمانشاه / کرمانشاه
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده املاک در استان های کرمان و یزد

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

يزد / یزد
املاک مسکونی
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

كرمانشاه / کرمانشاه
املاک مسکونی
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده املاک استان مازندران

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

مازندران / نوشهر
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین ...

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

كرمانشاه / کرمانشاه
املاک مسکونی
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک واقع در زنجان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

زنجان / زنجان
املاک مسکونی
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در استان سیستان وبلوچستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

سيستان و بلوچستان / زاهدان
املاک مسکونی
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در استان خراسان رضوی

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

خراسان رضوي / مشهد
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در استان سیستان وبلوچستان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

سيستان و بلوچستان / زاهدان
املاک مسکونی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده املاک در استان های کرمان و یزد

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

يزد / یزد
املاک مسکونی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در استان مازندران

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

مازندران / نوشهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک در استان خراسان رضوی

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

خراسان رضوي / مشهد
املاک مسکونی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده فروش ویژه املاک

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

مركزي / اراک
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک واقع در زنجان

سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان

زنجان / زنجان
املاک مسکونی
1401/04/01