سازمان زیباسازی شهر تهران


سازمان زیباسازی شهر تهران بر اساس مصوبه مورخ 1354/12/25 انجمن شهر نخستین بار با عنوان اداره کل ایمنی و آموزش ترافیک تشکیل و تحت نظر شهرداری تهران، فعالیت خود را آغاز کرد. طی اساسنامهای در تاریخ 1364/4/5 به سازمان زیباسازی شهر تهران تغییر نام داد. با استناد ماده ٨٤ قانون شهرداری، اساسنامه آن در تاریخ 1397/9/30 به تصویب وزارت کشور رسید. در تاریخ 1389/4/22 اساسنامه جدیدتری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید آخرین اساسنامه در تاریخ 1393/10/15 در شورای اسلامی شهر تهران مصوب گردید.

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/15
مناقصه رتبه بندی کارگزاران تبلیغات محیطی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مناقصه خریداری و تهیه سه مجموعه اقلام مناسبتی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/03/31

مهلت شرکت

1401/04/15
مناقصه رتبه بندی کارگزاران تبلیغات محیطی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/11
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب المان از جنس فلز

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
فلزات
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/11
مناقصه بهسازی گذر اتحادیه واقع در محور لاله زار

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/15
مناقصه رتبه بندی کارگزاران تبلیغات محیطی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/04

مهلت شرکت

1401/04/19
مناقصه مرمت پوشش سقف و جداره، تعمیرات روشنایی و نصب ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/04/07

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/07/18
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور خدماتی، امور آبدار خانه، خدمات شستشو نظافت ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
امور خدماتی
1400/07/19
منقضــی شـده
مناقصه انجام امور خدماتی از قبیل انجام خدمت، امور آبدارخانه ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
امور خدماتی
1400/08/18
منقضــی شـده
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره‌های تبیغاتی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/08/30
منقضــی شـده
مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه پروژه مرمت و احیای آشیانه پرواز فرودگاه قلعه مرغی ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/10/19
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکاران پروژه احداث 13 مجموعه سروی بهداشتی 4 ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرا، نصب، نگهداری و جمع آوری داربست، اسپیس فریم ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1400/11/06
منقضــی شـده
مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی پیکره‌های تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/11/10
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث 5 سرویس بهداشتی 6 چشمه ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/16
منقضــی شـده
مناقصه ساخت و نصب هشت پایه پرچم 50 متری

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1400/11/19
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، ساخت و تحویل 717 عنصر مبلمان مناسب برای ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
مبلمان پارکی و شهری و ...
1400/11/19
منقضــی شـده
مناقصه پاکسازی، شستشو و رنگ‌آمیزی پیکره‌های تبلیغات

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1400/12/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه اقلام، ساخت و نصب تعداد 8 دستگاه تابلو

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
سازنده بیلبورد و استند
1400/12/08
منقضــی شـده
مزایده مجوز اکران آگهی تبلیغات بر روی پیکره‌های تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1400/12/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری کافه رستوران موزه مشاهیر

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/01/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید بخشی از قطعات پله های برقی پل های ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه طراحی سازه تبلیغاتی با کاربری فرهنگی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام، ساخت، حمل، نصب و تجهیز تعداد 40 ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه خریداری و تهیه سه مجموعه اقلام مناسبتی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه خدمات مشاوره پل های عابر پیاده مکانیزه سطح شهر ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه خدمات مشاوره پل های عابر پیاده مکانیزه سطح شهر ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/03/07
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نگهبانی جهت امور حفاظتی و مراقبتی از اماکن ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/03/07
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، ساخت و نصب هفت پایه پرچم 50 متری

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع آوری و امحاء سازه ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام، ساخت، حمل، نصب و تجهیز 30 عدد ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه خریداری 100000 متر پارچه مشکی مورد نیاز برای سیاه ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پرده و پارچه
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه تامین روشنایی 120 عدد تابلوهای تبلیغات فرهنگی

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
لامپ روشنایی
1401/03/26
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث مجموعه سرویس بهداشتی 5 چشمه ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/03/26
منقضــی شـده
مناقصه احداث 5 مجموعه سرویس بهداشتی 7 چشمه

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/03/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید اقلام، ساخت، حمل، نصب و تجهیز تعداد 5 ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/26
منقضــی شـده
مناقصه انتخاب مشاور مدیریت طرح پروژه‎ های نورپردازی و مبلمان ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
مبلمان پارکی و شهری و ...
1401/03/28
منقضــی شـده
مناقصه خدمات مشاوره پل های عابر پیاده مکانیزه سطح شهر ...

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران / تهران
پل و تونل سازی
1401/03/29