سازه و ساختمان ایرانیان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

حوزه های فعالیت شرکت سازه و ساختمان ایرانیان

تاسیسات صنعتی / تاسیسات صنعتی

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات ابنیه

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/06/24
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام مازاد شمال انواع آهن آلات، قوطی، نبشی ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و اجرای سیستم شبکه، مخابرات و ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
خدمات مخابرات
1400/10/19
منقضــی شـده
مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای سیستم شبکه، مخابرات، یو ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1400/11/17
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و تهیه مصالح و اجرای اپوکسی به ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1400/11/27
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و تهیه مصالح و اجرای اپوکسی، کف ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/11/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات شبکه برند cisco ساختمان ورودی و سوله ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1400/11/30
منقضــی شـده
مناقصه مطالعه، طراحی، تهیه نقشه و برآورد و نظارت بر ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
صنایع مهندسی مشاوره ای
1400/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه مصالح و بازسازی ساختمان

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/01/16
منقضــی شـده
مناقصه تجهیزات شبکه برند cisco ساختمان ورودی و سوله جدید

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
امنیت
1401/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی برچیدن ورق سقف، تهیه مصالح و اجرای ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای خط بسته بندی ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی برچیدن ورق سقف، تهیه مصالح و اجرای ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای خط بسته بندی ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/02/26
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرای آماده سازی کارگاه، خاکبرداری و اجرای فونداسیون ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/03/11
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب پلت فرم های ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/03/25
منقضــی شـده
مناقصه تهیه مصالح، تراش و روکش آسفالت، کف سازی بتنی ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
آسفالت و قیر
1401/04/07
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تخریب بتن كف، تهیه مصالح و اجرای ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
انواع بتن
1401/04/15
منقضــی شـده
مناقصه عملیات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه بازسازی ...

سازه و ساختمان ایرانيان

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1401/04/28
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح و بازسازی عایق درز ژوئن پل شهید سلیمانی ...

سازه و ساختمان ایرانیان

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی ایرواشر و بویلر

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عملیات پروژه احداث ساختمان رفاهی و اداری و کف ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تجهیز کارگاه و فنس محوطه سالن بلنکینگ ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع توری و پوشش
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تامین متریال و اجرای عملیات تاسیسات برقی و ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
تاسیسات ساختمان
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عملیات نظارت بر اجرای مرکز بلنکینگ جدید ایران خودرو

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
بلبرینگ صنعتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عملیات انجام خدمات مشاورهای جهت پروژه طراحی ساختمان جدید ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
مهندسین مشاوره ساختمان
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گود ساختمان

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
تخریب ساختمان و گودبرداری
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، تست و راه اندازی 4 دستگاه بانک ...

سازه و ساختمان ایرانیان

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای کف سازی و سقف ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عملیات طراحی، تهیه و اجرای مقاوم سازی سازه انبار ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکار EPC
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عملیات انجام خدمات مشاورهای جهت پروژه طراحی ساختمان جدید ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
مهندسین مشاوره ساختمان
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه برداشت، بررسی تحلیل ارزیابی و ارائه راهکار بهسازی یا ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
مهندسی خودرو
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، حمل، تست و راه اندازی 4 دستگاه بانک ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عملیات احداث اسکلت فلزی و اجرای فونداسیون ساختمان آزمایشگاه

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اپوکسی سالن مونتاژ بنز ایران ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عملیات طراحی، تهیه و اجرای مقاوم سازی سازه انبار ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکار EPC
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای تراش و روکش آسفالت

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای عملیات خاکی و بتنی ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
پیمانکاران ابنیه
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای بهبود فرایندهای تولید مونتاژ ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
قطعات صنعتی و خودرو
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای سازه فلزی گالری انتقال ...

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
قطعات صنعتی و خودرو
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اپوکسی سالن و انبار

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع کفپوش و دیوارپوش
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تهیه و اجرای اپوکسی سالن و انبار

سازه و ساختمان ایرانیان

البرز / کرج
انواع کفپوش و دیوارپوش
1401/12/21
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.