شرکت آب و فاضلاب کرمان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/09

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/09

مهلت شرکت

1402/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/09

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/10

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خطوط انتقال و توسعه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 500 مترمکعبی روستاهای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/12/13

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 2 حلقه چاه آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات حفاری اصلی
1401/12/13

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر ضربه ایدورانی چاههای 35 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/12/13

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/12/14

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/14

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین وسائط نقلیه سبک با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/14

مهلت شرکت

1402/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/14

مهلت شرکت

1402/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساخت مخزن 2000 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/12/14

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط برق چاه آب آشامیدنی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تابلو ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/12/18

مهلت شرکت

1402/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع های روستایی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/20

مهلت شرکت

1402/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط برق اختصاصی 6 حلقه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ابزار دقیق
1401/12/20

مهلت شرکت

1402/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع های روستایی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/20

مهلت شرکت

1402/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه جابجایی گلباف و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله چدن داکتیل 300 با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل 150-200-250-300

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/12/23

مهلت شرکت

1402/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله گذاری در شهر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/27

مهلت شرکت

1402/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای گیجوئیه شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/27

مهلت شرکت

1402/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتصالات سرچاهی

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/06

مهلت شرکت

1402/02/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع ابزار آلات
1402/01/06

مهلت شرکت

1402/02/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای لوله ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1402/01/06

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهداری تاسیسات آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهداری،ترمیم و بازسازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / منوجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری,بهره برداری, تعمیر, نگهداری و رفع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی به خبر شهرستان شهربابک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه کنتور 1.2 نیمه خشک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه قرائت کنتور و وصول مطالبات شهرستانهای زرند،کوهبنان و راور

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای مخزن 500 متر مکعبی و حوضچه مجتمع دشت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای اودرج شهرستان رفسنجان

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه احداث مخزن 300 مترمکعبی روستای افزاد ده خواجه شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای باقیمانده خط انتقال و بخشی از ناحیه A ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی به روستای سرگزدهنو و ساخت مخزن روستاهای معدن ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
پیمانکاران ابنیه
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه دیوار حفاظتی مخازن آب شرب روستاهای سیرجان

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل ساخت مخزن 3000 مترمکعبی نظام شهر

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران ابنیه
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه اجرای آسفالت نوار حفاری شبکه جمع آوری روستاهای اسکر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بردسیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 63-90-110-160

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت بر اجرای عملیات قبل ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
مهندسین مشاور صنایع
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای بخشی از خطوط شبکه جمع آوری وخطوط انتقال ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض وسایر خدمات مشترکین شهرستانهای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
ساخت و نصب کنتور
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه حفاری چاههای کلاسه 2 و3481 شهر جیرفت

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات حفاری اصلی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض وسایر خدمات مشترکین شهرستانهای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
ساخت و نصب کنتور
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت بر اجرای عملیات

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی و تکمیل خطوط قسمتی از روستاهای شهرستان قلعه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی به شهرک بند چاه رضا شهرستان قلعه گنج

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه آبرسانی به روستای بن توت شهرستان شهربابک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی کشکوئیه رفسنجان

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه راهبری و بهره برداری،تعمیر ونگهداری،ترمییم بازسازی تاسیسات آب شرب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
خدمات تاسیسات فنی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل پروژه آبرسانی به روستای خانمکان شهرستان کوهبنان

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای خط انتقال و شبکه توزیع روستاهای حومه شمالی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی مخزن 500 مترمکعبی مجتمع چاه حسن شهرستان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه اجرای شبکه توزیع آب روستای کرم شهرستان شهربابک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل آبرسانی به مجتمع روستایی مرغک شهرستان بم

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی خورن ، طاشک و بغیجان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احیا و بهسازی چاه های آب شرب شمال استان ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
انواع چاه پیمایی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 1000 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیل بکهو

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ماشین آلات راهسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن 160-200-250-315

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 دستگاه آب شیرین ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از طرح آبرسانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 500 متر مکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه آبرسانی به روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه آبرسانی به روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آبرسانی به شهرک بند ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی و تکمیل خطوط قسمتی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قذائت کنتور و وصول مطالبات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / فهرج
ساخت و نصب کنتور
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مخزن 500 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع آب روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن 500 متر مکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری چاههای کلاسه 2 و3481 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات حفاری اصلی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ، بهره برداری ، ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ساخت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
ساخت و نصب کنتور
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور ، توزیع قبوض ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
ساخت و نصب کنتور
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای سرگزدهنو و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
پیمانکاران ابنیه
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیزل ژنراتور 275کاوا پای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات راهبری,بهره برداری, ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاه های ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
انواع چاه پیمایی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی ساردوئیه

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
پلی اتیلن
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی و دبیرخانه مجتمع ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیا و بهسازی چاههای آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع چاه پیمایی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیل بکهو

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ماشین آلات راهسازی
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لول پلی اتیلن 63-90-110-315-250

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لول پلی اتیلن 63-90-110-315--200-400-160-250

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن 500 متر مکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 500 متر مکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای 1800 متر لوله ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
لوله و اتصالات
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت نوار های حفاری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 500 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور ، توزیع قبوض ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
ساخت و نصب کنتور
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 500 مترمکعبی خورند،طاشک ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 1000 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه آبرسانی به روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع آب روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مخزن 500 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
تولیدکننده انواع مخازن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ساخت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
مهندسین ناظر عمران
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
مهندسین ناظر عمران
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه آبرسانی به بن ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی و تکمیل خطوط قسمتی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از طرح آبرسانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و وصول مطالبات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آبرسانی به شهرک بند ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

کرمان / قلعه گنج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 4 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ و الکترووتور

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع پمپ
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانسفرماتور کم تلفات

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع ابزار آلات
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور 12

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن 63-90-110-160

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لوله رانی از زیر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
ساخت و نصب کنتور
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای آبرسانی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای 1800 متر لوله ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
لوله و اتصالات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و نصب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بازسازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو ستاد شرکت آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای قرائت ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / عنبر آباد
ساخت و نصب کنتور
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
حمل و نقل زمینی
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 5 حلقه چاه محوطه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای راهبری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات تاسیسات فنی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کوهبنان
فضای سبز
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو ستاد شرکت آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه نامه مسئولیت مدنی در ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات بیمه ای
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر ضربه ایدورانی چاههای 19 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
تاسیسات شهری
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پرکلرین

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پتروشیمی
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ستاد و ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
نظافت صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 5 حلقه چاه محوطه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / سیرجان
حمل و نقل زمینی
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات تاسیسات فنی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 200 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بردسیر
تولیدکننده انواع مخازن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل 800 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط برق چاه آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 400

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ بروات ومخزن ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بم
تولیدکننده انواع مخازن
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 300 مترمکعبی قلعه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
انواع بتن
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای 1800 متر لوله ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
لوله و اتصالات
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 200 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بردسیر
تولیدکننده انواع مخازن
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 2 حلقه چاه آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات حفاری اصلی
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین وسائط نقلیه سبک با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بازسازی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای راهبری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات تاسیسات فنی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بافت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت نوار حفاری انشعابات ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ساخت و نصب کنتور
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله ابده 2-3-4-5-اینچ با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
تهیه غذا
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ و الکترو موتور

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق و تاسیسات
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایستگاه پمپاژ ومخزن 500 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
تولیدکننده انواع مخازن
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل 150-200-250-300

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای جابجایی کریم آباد ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای جابجایی ماهان،شهداد،راین

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / عنبر آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 300 مترمکعبی قلعه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رودبار جنوب
انواع بتن
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی شبکه آب آشامیدنی شهر ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساخت مخزن 2000 مترمکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله چدن داکتیل 300 با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پلی اتیلن
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خطوط انتقال و توسعه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / شهر بابک
تولیدکننده انواع مخازن
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای شماره 4و6 ارزوئیه

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
خدمات حفاری اصلی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت مخزن 1000 متر مکعبی ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
تولیدکننده انواع مخازن
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تابلو ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتاقک فلزی

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
انواع بتن
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 500 مترمکعبی روستاهای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / زرند
فضای سبز
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 200 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / بردسیر
تولیدکننده انواع مخازن
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 2 حلقه چاه آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه توزیع مناطق پراکنده ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای انجام ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کهنوج
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین وسائط نقلیه سبک با ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط برق اختصاصی 6 حلقه ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
ابزار دقیق
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر ضربه ایدورای چاههای 35 ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای جابجایی شهرهای ماهان،شهداد ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مخزن 300 مترمکعبی روستای ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
پیمانکاران ابنیه
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای جابجایی کریم آباد ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای راهبری ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
خدمات تاسیسات فنی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای باز سازی شبکه توزیع آب ...

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / جیرفت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاههای شماره 4و6 ارزوئیه

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / ارزوئیه
خدمات حفاری اصلی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مخزن 1000 مترمکعبی هجدک

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / راور
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل مخزن 300 متر مکعبی روستای طرز شهرستان راور

شرکت آب و فاضلاب کرمان

كرمان / کرمان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/18
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.