شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین

عضویت از اردیبهشت 1402 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید ژنراتور دیزلی

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای 14033041

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروزه بازسازی شبکه برق نهضت ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بهبهان
تهیه غذا
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای 14033071

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی شبکه برق نهضت ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامشیر
تهیه غذا
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه شبکه برق نهضت ملیبازسازی ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
تهیه غذا
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بازسازی شبکه برق نهضت ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1403314

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید محصول ترکیبی ورق پیچ دار تیتانیوم و محصول ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید فیوز ماشینی و فیوز پریز و فیوز سرامیکی ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/03/21