شرکت توزیع نیروی برق استان فارس


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

حوزه های فعالیت شرکت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

برق و تاسیسات / برق و تاسیسات
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / بختگان
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / مهر
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خفر
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لامرد
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لامرد
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / فراشبند
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / آباده
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / ممسنی
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / نی ریز
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / زرین دشت
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه روشنایی معابر جهرم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
برق صنعتی
1402/02/24

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / ممسنی
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / اقلید
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / گراش
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / فیروز آباد
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / مهر
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بتن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خفر
برق صنعتی
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کازرون
انواع پوشش سقف ساختمان
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق و تاسیسات
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/22
مزایده اقلام اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ضایعات
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/23
مزایده اقلام شبکه سالم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خنج
انواع پوشش سقف ساختمان
1402/03/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری ، تعمیرات ، سرویس و نگهداری از ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / سیدان
پتروشیمی
1400/06/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید کنتور هوشمند AMI تک فاز

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1400/06/28
منقضــی شـده
مناقصه شناسایی فروشندگان کابل و سرکابل های مربوطه ترانس برق ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

خوزستان / رامشیر
برق صنعتی
1400/07/01
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/07/01
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و احداث فیدر شبکه توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/04/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره بازدید و نظارت شبکه های توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه چراغ 80 وات led

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و توسعه فیدر در بخش ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لامرد
برق صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف14011123

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات، رفع خاموشی و نت شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خرم بید
برق صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه کارگاه سیار تست و تصفیه روغن اورهال ترانسفورماتور 77-9-1-1401

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
تصفیه روغن صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی و احداث فیدر شبکه توزیع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کوه چنار
برق صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بالابر صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بالابر صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بالابر صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بالابر صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بالابر صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدمولد ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پلی اتیلن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / آباده
برق صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
برق و تاسیسات
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای چراغ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای مقره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / اوز
برق صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدانواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره برداشت و وورد اطلاعات gis در ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده خودروهای اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
اسقاط خودرو
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/07/20
منقضــی شـده
مزایده خودروهای اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
اسقاط خودرو
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق و تاسیسات
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای مقره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای پایه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
خدمات درمانی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورتکفازدیجیتالی14011142

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای سامانه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع باتری
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای جرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ارائه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای دیزل ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع ماشین کاری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای پایه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدانواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / مهر
پیمانکاران ابنیه
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / رستم
تاسیسات صنعتی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورهوشمند ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورهوشمند ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورهوشمند ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق و تاسیسات
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
لامپ روشنایی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع پوشش سقف ساختمان
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه بهره برداری و نگهداری از واحدهای منصوبه نیروگاهی در ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای پایه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بتن
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1030 اصله انواع پایه بتن مسلح چهارگوش

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بتن
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای پایه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بتن
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1030 اصله انواع پایه بتن مسلح چهارگوش

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع بتن
1402/01/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورهوشمند ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کنتورهوشمند ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدروغن ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای انواع ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پیمانکاران ابنیه
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع ابزار آلات
1402/02/06
منقضــی شـده
استعلام خرید روتر شبکه

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
خدمات IT
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای مقره ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خرید فیوز کات اوت

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / رستم
برق صنعتی
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
پتروشیمی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کازرون
برق و تاسیسات
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / استهبان
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / اوز
ساخت و نصب کنتور
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / اقلید
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / داراب
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / رستم
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / فسا
برق صنعتی
1402/02/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خنج
ساخت و نصب کنتور
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / بوانات
برق صنعتی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کازرون
برق صنعتی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
امور خدماتی و نظافتی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کوه چنار
برق صنعتی
1402/02/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدچراغ ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع باتری
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کازرون
برق صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / جهرم
برق صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کازرون
برق صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / رستم
برق صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / خرم بید
برق صنعتی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید کابلشو و کابلشو و سرکابل اتصال مکانیکی و ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید آلومینیوم و آلومینیوم فلورید

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید کابل قدرت

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / فسا
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / فسا
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / رستم
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خدمات تولید، انتقال و توزیع برق

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / کوه چنار
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات، رفع خاموشی و نت شبکه ...

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

فارس / شیراز
برق صنعتی
1402/03/01
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.