شرکت سهامی برق منطقه ای تهران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

حوزه های فعالیت شرکت شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

چاپ و تبلیغات و بسته بندی / چاپ و تبلیغات فناوری اطلاعات و خدمات آی تی / خدمات IT
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری انتقال نیروی 2 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/12/15

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پایش فناوری اطلاعات و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/12/21

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مفصل و سركابل 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/12/21

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم یکپارچه اعلان و اطفا ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/12/23

مهلت شرکت

1402/01/26
مزایده تجدید یک قطعه زمین باپلاک ثبتی 81787 به مساحت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه خرید 6 دستگاه سرکابل های GIS پست 63 کیلووات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/08
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث خط دومداره پست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/10/07
منقضــی شـده
مناقصه طرح پایدار سازی محدوده های لغزشی جاده دسترسی به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات جاده ای
1400/11/02
منقضــی شـده
مناقصه احداث خط 63 كیلوولت دومداره تغذیه پست شهرک صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1400/11/30
منقضــی شـده
مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی و ...
1400/12/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوره ای کامل برای احداث پست های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

كرمان / کرمان
برق صنعتی
1400/12/21
منقضــی شـده
مناقصه احداث خط 63 کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی قرچک

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه احیای لوله 1200 فولادی سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1400/12/25
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نگهبانی 26 واحد از اماکن و تاسیسات برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات تکمیلی خط 63 کیلوولت و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/02/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید 147 دستگاه کنتر بازار برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط 63 کیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث خط 63 کیلو ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/17
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی احداث خط 63 کیلو ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/03/18
منقضــی شـده
مزایده قرقره فلزی اسقاط در سایز های مختلف

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده انواع نبشی و پلیت وآهن آلات گالوانیزه اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده انواع کپسول هوا و sf6 در اندازه های مختلف ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده سیمهای آلومنیوم با فولاد مربوطه هوایی فله ای اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده ضایعات سیم گارد اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده قرقره فلزی اسقاط در سایز های مختلف

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده انواع نبشی و پلیت وآهن آلات گالوانیزه اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده انواع کپسول هوا و sf6 در اندازه های مختلف ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده سیم های آلومنیوم با فولاد مربوطه هوایی فله ای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات سیم گارد اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات کابل روغنی مسی63 کیلو ولت فله ای اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات نواع کابل برق و کنترل ضایعاتی اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات کابل فله ای63کیلوولت مسی خشک اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده ضایعات آهن آلات دکل تلسکوپی 230کیلوولت اسقاط

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروشنده آهن آلات
1401/04/04
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
راه و راه آهن اصلی
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده 1 قطعه زمین مشاعی به پلاک ثبتی 43916123 واقع ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/14
منقضــی شـده
مزایده زمین واعیانی موحودپلاک ثبتی7798 واقع دربخش11تهران منظریه خیابان امیدوارنبش ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده زمین مشاعی پلاک ثبتی146اصلی ویک حلقه چاه محفوره مخروبه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید 40 كیلومتر سیم محافظ حاوی فیبر نوری OPGW ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه توسعه 4 فیدر 63 كیلوولت در پست 230 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی پست های انتقال

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی پست های انتقال

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه جابجایی پایه های خط 63 کیلوولت 400 مداره

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/23
منقضــی شـده
مناقصه توسعه ترانس سوم قم 2

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم اسكواب ، لینكس ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24 دستگاه ترانسفورماتور 6320 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای توده سنگریز پایدار كننده توده ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امنیت
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی پایه های خط 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 6320 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 6320 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 6320 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 6320 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 6320 كیلوولت شهرك صنعتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های قدرت و كمكی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان رادیو ترانك سایت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه دو فیدر در پست40023063 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / پردیس
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیواركشی پست 6320 كیلوولت شهید ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و پشتیبانی ،نگهداری ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ترابری و اجاره خودروهای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 27000عدد مقره 120 كیلونیوتن ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای باقیمانده ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات ورود ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 16 دستگاه فیدر 20كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری حمل و باراندازی سه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
پیمانکاران ابنیه
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه های مشبك فولادی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیواركشی پست 6320 كیلوولت شهرك ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات حفاظت و نگهبانی از اماكن ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید بریكر های 63.230 و 400 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه احداث ساختمان سایت رادیو ترانك آبعلی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید 90 كیلومتر كابل 63 كیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره سرامیكی استاندارد و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل 20 كیلوولت 1 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 90 كیلومتر كابل 63 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات الکتریکی
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه توسعه ترانس سوم پست 23063 كیلوولت قم 2

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل 1800 مسی و ملحقات

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل 1800 مسی و ملحقات

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی خرید 200 كیلومتر كابل ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده تجدید زمین واعیانی موجودبه پلاک ثبتی7798واقع دربخش11تهران منظریه خیابان ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده تجدید زمین مشاعی پلاک ثبتی146اصلی وچاه محفوره مخروبه دارای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به روش تامین ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه تامین برقگیر های 63 كیلوولت باغستان

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه های مشبك فولادی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 125 دستگاه تابلوی 20 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری ، حمل و باراندازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق و تاسیسات
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ورود اطلاعات در پایگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات بیمه ای
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و اجرای روسازی آسفالت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و اجرای عملیات كابلكشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امور حفاظت فیزیكی سد ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی 21 واحد از ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی اسكواب برای خطوط 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 دستگاه پست سیار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 دستگاه پست سیار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید كلید و سكسیونر

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای توده سنگریزه پایداركننده توده های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امنیت
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه پست سیار 6320 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید كلید و سكسیونر پست های انتقال و فوق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه پست سیار 6320 كیلوولت عباس آباد به پست شهرك ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید كلید و سكسیونر پست های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید هادی مرحله دوم خط 400 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید بریكر های 230 ، 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برقگیرهای 63 كیلوولت باغستان

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه تقویت ترانسفورماتور و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه تقویت ترانسفورماتور 23063 كیلوولت پست ری شمالی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هادی ارتباطات شهرك های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات و عملیات اجرای انجام ارتباطات

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات و عملیات اجرای انجام ارتباطات پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / پاکدشت
برق صنعتی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات ورود و خروج خط 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتور های انتقال و فوق توزیع به روش ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید مقره سرامیكی استاندارد و مهی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل 20 كیلوولت 1 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه مرمت فوندانسیون و استابهای خطوط انتقال و فوق توزیع ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فایروال به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه توسعه دو دستگاه فیدر خط 63 كیلوولت و بانك ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / قدس
برق صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده رسوبات انباشت شده با قابلیت تبدیل شدن به مصالح ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

مازندران / چالوس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده رسوبات انباشت شده با قابلیت تبدیل شدن به مصالح ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

مازندران / چالوس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مهندسی بهینه سازی مراكز دیسپاچینگ فوق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ترابری نقلیه متمركز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفوماتور های جریان و ولتاژ ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فروش رسوب های انباشت شده

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع سنگ و سنگبری
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ورود اطلاعات در پایگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات بیمه ای
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی ، خرید ، تست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 دستگاه پست سیار

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل مسی 63 كیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 23063 كیلوولت شمس آباد ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه پست سیار 6320 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی مرحله دوم خط 400 كیلوولت مهر شازند ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید كلید و سكسیونر پست های انتقال و فوق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط 63 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شستشوی مقره های 488 تاور ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه تقویت ترانسفورماتور

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی مرحله دوم خط 400 كیلوولت مهر شازند ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید كلید و سكسیونر پست های انتقال و فوق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط 63 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سر كابل و مفصل ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه تقویت ترانسفورماتور 23063 كیلوولت پست ری شمالی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه پروژه تقویت ترانسفورماتور 23063 كیلوولت شماره یك T1 پست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هادی ارتباطات شهركهای شمس ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / دماوند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید سیم هادی و محافظ هوایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید هادی مرحله دوم خط 400 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید كلید و سكسیونر پست های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 200 كیلومتر كابل 1 در ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع هادی آلومینیومی خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1360عدد باتری 2 ولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید بسته دوم ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 125 دستگاه تابلو 20 کیلوولت به روش تأمین ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات جهت بهینه سازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید 125 دستگاه تابلو 20 كیلوولت به روش تامین ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید بسته دوم ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید 125 دستگاه تابلو 20 کیلوولت به روش تأمین ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید بسته دوم ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حذف سیستم دپار بی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت و علف كشی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ارتباطات و پروژه تقویت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین كویل های ترانس 6320كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
شهرسازی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور30 مگاولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی 21 واحد از ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بی ترانس چهارم پست 6320 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ارتباطات و پروژه تقویت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید 80.000 لیتر روغن عایقی ترانس به منظور سریز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 80000 لیتر روغن عایقی ترانس بمنظور سریز در ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید 80.000 لیتر روغن عایقی ترانس به منظور سریز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رسوب برداری سد های رسوبگیر ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید 125 دستگاه تابلو 20 کیلو ولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه بی ترانس چهارم پست 6320 كیلوولت پاسداران و افزایش ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه بی ترانس چهارم پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری احداث پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکار EPC
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه اجاره بارانداز ریلی به طول 100 متر دارای امکانات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
حمل و نقل زمینی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه بی ترانس چهارم پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری احداث پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکار EPC
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،نصب و راه اندازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث سه دستگاه پست 2063 کیلوولتپست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث دو دستگاه پست 6320 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکار EPC
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت فونداسیون . استابهای خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور 23063 كیلوولت 180 مگاولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل 20 كیلوولت 1 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست برق

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یراق آلات خطوط هوایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه تامین و تجهیزات خروجی پست برق باغستان

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نظافت و علف كشی پست های امور انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه پروژه توسعه فیدر 20 كیلوولت و بی ترانس سوم ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بی ترانس سوم پست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه فیدر 20 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 30 دستگاه ترمینال PLC و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید هادی ارتباطات شهركهای صنعتی شمس آباد 3 و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره های مورد نیاز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 2306320 كیلوولت GIS كریمخان ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید سیم هادی و محافظ هوایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شستشوی مقره های 488 تاور ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات خروجی و خرید هادی ارتباطات

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید بسته دوم ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات خروجی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید كابل 63 كیلوولت پروژه سه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل مسی 63 كیلوولتتجدید

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید بسته دوم ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی ارتباطات و بی ترانس ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ارتباطات و بی ترانس ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید بسته دوم ترانسفورماتور های انتقال ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تتامین تجهیزات و عملیات اجرایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق و تاسیسات
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بی ترانس چهارم پست 6320 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره سرامیكی استاندارد و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع هادی آلومینیومی خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حذف سیستم دپار بی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین كویل های ترانس 6320 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
شهرسازی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ترانسفورماتور 30 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 80000 لیتر روغن عایقی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و تعمیر سیستمهای اتوماسیون ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت فونداسیون و استابهای خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور 23063 كیلوولت 180 مگاولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای رسوب برداری سدهای رسوبگیر طرح ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه رسوب برداری سدهای رسوبگیر طرح سد و نیروگاه تلمبه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
سد سازی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری شبكه برق منطقه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری شبكه برق منطقه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری شبكه برق منطقه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیف و خدمات آبدارخانه های ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها و توسعه فیدر 20 كیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتور های پست ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر 20 كیلوولت در ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و انجام عملیات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

البرز / کرج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقره های مورد نیاز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق صنعتی
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی به منظور ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
شهرسازی
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم یكپارچه اعلان و اطفای ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هادی شبكه زمین مسی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن 7 دستگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل مسی 63 كیلوولتتجدید

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل 20 كیلوولت تجدید

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع مصالح ساختمانی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی خط 63 كیلوولت ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه تأمین، آداپتاسیون، نصب و راه اندازی 100 دستگاه بریكر ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع هادی پرظرفیت برای خطوط فوق توزیع و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید سیم هادی و محافظ هوایی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید سیم هادی و محافظ هوایی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای عملیات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه تأمین، آداپتاسیون، نصب و راه اندازی 100 دستگاه بریكر ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع هادی پرظرفیت برای خطوط فوق توزیع و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه بی سوم پست 63 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات ارتباطات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
راه و راه آهن
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید هادی پر ظرفیت برای خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین ،آداپتاسیون ،نصب و راه اندازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری شبكه برق منطقه ای تهران ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری شبكه برق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری شبكه برق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری شبكه برق ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی ،خرید،عملیات ساختمانی و نصب ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فایروال به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و انجام عملیات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات خروجی های 63 کیلوولت باغستان

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه خدمات بهینه سازی دکل ها و آنتن های مخابراتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حذف سیستم دپار بی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهینه سازی دكل ها ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهینه سازی دكل ها ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات احداث دیواره های حفاظتی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
شهرسازی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و عملیات خروجی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
منابع آب
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور دائم كار KVA 1000 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فیدر 20 كیلوولت در ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هادی های شبكه زمین ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن 7 دستگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست 2063230 کیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور دائم كار KVA 1000 ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور دائم ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع دیزل ژنراتور
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه ورود و خروج ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه ورود و خروج ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 2063230 كیلوولت GIS كریمخان ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سایت رادیو ترانك ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
تاسیسات ساختمان
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی یك تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی البرز

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

البرز / کرج
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

قم / قم
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم یكپارچه اعلان و اطفاء ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
راه و راه آهن
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده رسوب های انباشت شده با قابلیت تبدیل شدن به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

مازندران / چالوس
کابینت و دکوراسیون چوبی
1401/11/13
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ترانس سوخته از نوع میتسوبیشی با ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

كرمانشاه / رباط
برق صنعتی
1401/11/13
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین مشاعی پلاک ثبتی146اصلی ویک حلقهچاه محفوره ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع هادی پرظرفیت برای خطوط فوق توزیع و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری دیسپاچینگ های فوق توزیع تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مفصل و سر كابل ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی 2 تهران

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع هادی پرظرفیت برای خطوط فوق توزیع و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع هادی پرظرفیت برای خطوط ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهینه سازی دكل ها ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهینه سازی دكل ها ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات جهت بهینه سازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هادی مسی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید کابل های خطوط زمینی و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید كابل های خطوط زمینی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن 7 دستگاه ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه آداپتاسیون، نصب و راه اندازی 100 دستگاه بریكر

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست 63400 کیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 80000 لیتر روغن عایقی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 81787 به ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 44-45 اصلی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه تامین آداپتاسیون، نصب و راه اندازی 100 دستگاه بریكر

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه احداث پست 63400 کیلوولت

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین ،آداپتاسیون ،نصب و راه اندازی ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران ابنیه
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست کوثر 40063 کیلوولت AIS ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/12/02
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین مشاعی پلاک ثبتی146اصلی ویک حلقهچاه محفوره ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ترانس سوخته از نوع میتسوبیشی با ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

كرمانشاه / رباط
برق صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوترانس سوخته از نوع میتسوبیشی با ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

مازندران / چالوس
برق صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 115 کیلومتر سیم محافظ ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات انبارداری سال 1402

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
خدمات تاسیسات فنی
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه نظارت بررفتار نگاری، کنترل پایداری، بهره برداری، نگهداری و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت بر رفتارنگاری،كنترل پایداری،بهره برداری،نگهداری ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه نظارت بررفتار نگاری، کنترل پایداری، بهره برداری، نگهداری و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه نظارت بررفتار نگاری، کنترل پایداری، بهره برداری، نگهداری و ...

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/12/16
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.