شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حوزه های فعالیت شرکت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نفت و گاز و پتروشیمی / نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/02

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/09/02

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لامپ روشنایی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/06

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/09/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تقاضای شماره 003-48-92612-31 خرید 4 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
پیمانکاران ابنیه
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تهیه غذا
1401/09/08

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/09

مهلت شرکت

1401/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/09/12

مهلت شرکت

1401/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/15

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تأمین انواع فلنج Flanges

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله لنس
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید اسپیرال گسکت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیچ و مهره
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/27
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1400/10/28
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکار ابنیه اصلی
1400/12/04
منقضــی شـده
مناقصه مرمت بازسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1400/12/05
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده 79000 لیتر روغن سوخته پسماند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 100300 کیلوگرم 54 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/07
منقضــی شـده
مناقصه تامین سیمان حفاری کلاس G

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
سیمان
1401/02/10
منقضــی شـده
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/02/11
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خریدو فروش خودرو
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/28
منقضــی شـده
مناقصه انواع غلاف دو تیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع فلزات
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده جمع آوری و فروش خطوط لوله 6 اینچ و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
لوله و پروفیل
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده حدود6000 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک وسنگین مستعمل وخارج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ضایعات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه وتامین 2دستگاه خودرو آمبولانس تیپ a1 همراه یکدستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 17آبتیمور

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه پروژه اصلاح وآماده سازی 5رشته خط لوله نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فیلتر HP100 به شماره تقاضای9736097-42-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع فیلترهای صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به پروژه ایمن سازی وبهسازی کریدور ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010123 مربوط به تعمیرات اساسی یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی کیفی م م010145 مربوط به تعمیرات اساسی دودستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/10
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده نوع یک بنگستان مربوط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 7 قلم GATE VALVE به شماره تقاضای 01-31-75-9533053

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خدمات تهیه وتامین کود صنعتی جهت منازل اماکن عمومی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کود
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 47 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده ومحوطه چاه 88 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 10750 کیسه poly pac

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 6650 کیسه گل حفاری به شماره تقاضای 0030236

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 960 كیسه یك تنی بنتونایت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4000 كیسه 25 كیلوگرمی اسید سیتریك

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید85000 كیسه 25 كیلوگرمی كلسیم كلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200بشکه بیت لوب گل حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید2000000 كیلوگرم حلال آروماتیكی فله

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 1230بشکه پلی کلین گلایکول به شماره 0030239

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 کیسه 25 کیلوگرمی cement dispersant

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 4 قلم گیت ولو به شماره تقاضای 9933123-75-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تزریق سیال درچاه های شرکت ملی مناطق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید4قلم لباسکار دوتیکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید7قلم لباسکار یکسره

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید ضد کف به مقدار 200 بشکه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین 450 بشکه بایوساید حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 20 قلم قطعات یدکی ماک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 15 قلم لوازم ابزار دقیق درخواست شماره 9650004-60-31-01

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه چاه 380 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده ومحوطه به همراه آماده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 250 بشکه 55 گالنی کلسیم بروماید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تانکر فلزی و غیرفلزی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین نیروی GEC مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 275 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 318 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010138 مبوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه م م010142 مربوط به مرمت و بهسازی جاده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / رامشیر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه 0008389930357DT1 باموضوع خرید 100 عددSWEPT BEND

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین رستون TB4000 مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیرات اساسی 5دستگاه کمپرسور گازی درناحیه های کارون آغاجاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تعمیر اساسی 7 دستگاه تجهیزات نمکزدایی بینک

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید23400 كیسه 25 كیلوگرمی صمغ طبیعی حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید میکا متوسط 22000 کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید پودر باریت 10000کیسه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید 640 کیسه یک تنی پتاسیم کلراید

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مربوط به مرمت وبهسازی جاده وموطه چاه 99آغاجاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع چاه پیمایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسید کاری گسترده درچاه های شرکت نفت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه استفاده ازخدمات اسیدکاری گسترده درچاه های شرکت نفت وگاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 373 مارون

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000329 مربوط به خدمات پیمانی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010049 انجام خدمات خودروییهدایت و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010008 وط به انجام تعمیر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010004 انجام خدمات امور آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010055 تهیه و تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010122 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163021DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163012DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3000000 كیلوگرم حلال آرماتیكی به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000397 انجام خدمات تنظیفات آبدارخانه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010153 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010088 تعمیرات اساسی کارخانه گاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید فنس مشبک به تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010061 حراست و نگهبانی از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010091 خدمات فضای سبز ادارات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936310DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره0001219936340DT1باموضوع خرید24قلم قطعات یدکی بنز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010070 مربوط به حراست ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010166 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163020DT1 جهت تامین 12000 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010056 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده تعداد 5180 عدد انواع تجهیزات و قطعات فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تاسیسات صنعتی
1401/05/29
منقضــی شـده
مزایده 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای اسقاط

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930317DT1 خرید 2500 تن نیتروژن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010162 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره تقاضای 0030283-38-NIPPLE 08 خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010157 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م10170 تعمیر اساسی مخزن ائتلاف ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010158 مربوط به برگزاری تهیه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010173 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 9830012 مربوط به خرید GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فرآورده های نسوز
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه هواساز به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319950118dt1 با موضوع 2 قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010071 انجام خدمات غذایی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0001219936453DT3 با موضوع خرید 500 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010185 مربوط به استفاده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010180 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930334DT1جهت تامین 24000 کیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 700 بشکه 55 گالنی DME ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030263DT1جهت تامین 3000بشکه امولسی فایر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033037DT2 با موضوع خرید پودر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153009DT1 خرید تقاضای شماره 003-53-86211-31

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0031328621153010DT1 خرید تقاضای شماره 010-53-86211-31 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهر و موم روغن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030162DT2 با موضوع خرید 12000 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930267DT3 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219630184DT4 با موضوع خرید اکسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0008219930089DT3 با موضوع خرید کلسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930230DT3 با موضوع خرید ازت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تهیه غذا
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030011DT2 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101319933067DT4 جهت تامین 2000 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود300000 کیلوگرم آهن الات ضایعاتی وذوبی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروشنده آهن آلات
1401/06/20
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 281000 کیلوگرم 15دستگاه ماشین آلات راهسازی مستعمل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین غربال مولکولی و سرامیک بال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010191 مربوط به رفع بخشی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره010200300133044DT1خرید15قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / گناوه
شهرسازی
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دومرحله ای به شماره0101310033102DT2باموضوع خریدسیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/06/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010168 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010167 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010169 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010203 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7قلم بال ولو تحت شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0050057-59-31-01 24 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9633151-65-31-01 800 عدد باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/29
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/29
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 382350کیلوگرم 164دستگاه خودروهای فرسوده و اسقاط و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع موتور سیکلت
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده مقدار حدود 88300 کیلوگرم 50 دستگاه خودروهای فرسوده و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
اسقاط خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0102300033138DT1 جهت خرید 8قلم قطعات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24 قلم ELBOW تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای شماره 9931319880153002DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره0102300133049DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010194 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 40000کیسه 25 کیلوگرمی آهک تحت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 100000 کیسه 25 کیلو گرمیFLC ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 کیسه 25 کیلو گرمی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تاسیسات صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033183DT1 جهت تامین 250 بشکه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033188 خرید 330 بشکه 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010190 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م990036 ت3 مربوط به انجام ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010175 احداث سیستم اعلام حریق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010216 تعمیر اساسی مبدل حرارتی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0036179-60-31-01 13 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150014-59-31-01 19 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010207 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733174-67-31-01 8قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9533089-65-30-02 2 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9733135-65-31-01 1 قلم باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010188 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010186 مربوط به برگزاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010187 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010213 استفاده از خدمات دستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010215 مربوط به استفاده از ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010189 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010221 مربوط به تعمیر اساسی19 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010239 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 13 قلم قطعات شیرآلات به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010227 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010219 تعمیر اساسی مخزن استراتژیک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310133030DT1 خرید 6 قلم GATE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0102300033191DT1 خرید 42 قلم انواع اتصالات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فولاد و صنایع معدنی
1401/07/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره تقاضای 0030174-38-08TUBING HANGERS خرید 3قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0108380030268DT1 با موضوع خرید 60 عدد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 0008210030002DT1 با موضوع خرید 600 عدد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 11 قلم قطعات یدکی بال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010218 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 22 قلم انواع فلنج به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سه دستگاه موتور دیزلی 6 سیلندر ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین سدیم بی کربنات

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 22 قلم قطعات یدکی کمپرسور ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع تجهیزات و قطعات کمپرسور
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید32 دستگاه مولد برق به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع دیزل ژنراتور
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101210036296DT1 با موضوع خرید 90 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101210036309DT1 با موضوع خرید 30 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 010230003222DT1 خرید 8 قلم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 0102300033195DT1 خرید13 قلم FLANGE ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 21 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030292DT1 جهت تامین 2000 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات درمانی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010245 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه تامین سدیم بی کربنات

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تهران / تهران
مواد اولیه شیمیایی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010234 برداشت داده های لرزه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پل و تونل سازی
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 003-59-88615-31 یک قلم فلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010073 ت1 مربوط به تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فرخوان ارزیابی كیفی خرید11000 كیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0033177 مربوط به خرید روغن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010212 مربوط به تامین نیروی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م000064 ت1 تهیه و تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای به شماره 0101319933120DT1خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 33178 با موضوع خرید روغن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0131329810163013DT2 با موضوع خرید سیال ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010123 تکرار فراخوان مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات بازرسی جوش ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9700 عدد STUD BOLT 1-38

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیچ و مهره
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 عدد ADJUSTABLE CHOKE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 14 قلم BALL VALVE شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033182DT1 جهت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010106 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010094 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / لالی
تهیه غذا
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010185 تکرار فراخوان مربوط به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030073DT1 با موضوع خرید صدف ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی 4000 کیسه سدیم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010150 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030151DT1 با موضوع خرید آهک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
زمین شناسی و اکتشافات معدنی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010180 استفاده ازخدمات فنی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030155DT1جهت تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010021 ت1 مربوط به خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010085 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010074 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010133 برداشت لرزه نگاری سه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پل و تونل سازی
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010261 تعمیرات اساسی ایستگاه تزریق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310036472DT1 شماره تقلضای 0036472-37-31-01 5 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 01010036610DT1 شماره تقاضا 0036610-37-31-01 قطعات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی منلقصه شماره 0140329710148014DT1 شماره تقاضا 014-48-97101-32-40 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی l خرید 115عدد 0108380030007DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 92 عدد 0108380030005DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 126عدد 0108380030014DT1 JUNK MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 450 بشکه 55 گالنی ضد ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تولیدکننده انواع مخازن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 20000کیسه 25 کیلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030164DT1 خرید 50000 کیسه 25 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 600 بشکه 55 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مواد شیمیایی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی گل حفاری شماره 0108219930253DT2

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به شماره010131033050DT1باموضوع خرید2 قلم باتری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010236 مربوط به بهسازی و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010080 انجام خدمات مورد نیاز ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین کاری
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010224 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010200 تعویض پوشش و انجام ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 52 عدد 0108389530133DT1 TAPER MILL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 245 عدد 0008389630003DT2 ROTARY TAPER ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات و سکوبندی آزمایشگاهی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 60 عدد 0108389930129DT1 SPACER SPOOL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 15 عدد GATE VALVE 9 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 عدد 0108389930085DT1 CHOKE MANUAL

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 20 عدد 0131329880340010DT1 S.S.VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 70 عدد 9931329881440007DT1 GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 62 عدد 9931329881440004DT1 GATE VALVE

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010250 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010246 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010249 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010275 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010271 تکمیل کارهای باقی مانده ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 9 قلم لوازم ابزار دقیق ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 7 قلم قطعات یدکی دیرل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تیپ فلر 70اینچ بهمراه کلیه متعلقات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 5قلم گیت ولو به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گیت ولو به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 83 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 83 اهواز

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010275 مربوط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی دارای ارزیابی شماره 0101210036312DT1 با موضوع ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210130183DT1 با موضوع خرید ازت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030078DT2 با موضوع خرید سودا ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
نایلون و کیسه های پلاستیکی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108219930364DT1 جهت تامین 1600 کیسه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع کود
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 1 01089930333DT با موضوع خرید ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
حمل و نقل زمینی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010051 ت1 مربوط به تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 270 بشکه روغن 20W50 208 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
چاپ و تبلیغات
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / امیدیه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 733018-65-31-01 300 عدد باطری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010287 مربوط به تکمیل، راه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ارتینگ ، صاعقه گیر
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بوشهر / گناوه
شهرسازی
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم البو و 2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم شیرآلات تقاضای شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 11 قلم گیت ولو تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات یدکی شیرآلات KSB تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0050006-59-30-02 16 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9650075-59-31-01 13قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 5 قلم GATE VALVE شماره 0101319850096DT3تقاضای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 49 قلم قطعات یدکی پمپ ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 104 دستگاه خودرو کولردار پژو 405، ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010254 مربوط به انجام كارهای ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / آغاجاری
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای م ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/08/25
منقضــی شـده
تجاری تهیه و تامین 90 دستگاه خودرو کولردار وانت تک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و تامین 104 دستگاه خودرو کولردار پژو 405، ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310033212DT1 با موضوع خرید وایت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0101310133025DT1 با موضوع خرید تولوئن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1401/08/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010268 استفاده از خدمات طراحی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع خرید 100کیسه 1000 کیلو ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م 010243 مربوط به برگزاری ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خرید و فروش انواع خودرو
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010247 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای شماره 0101210036320DT1با ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010229 مربوط به تعمیرات و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010087 ایمن سازی و بهسازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010289 مربوط به پروژه احداث ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010208 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010290 استفاده از خدمات یک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010226 انجام خدمات تنظیفات خرمکوشک ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010248 مربوط به تهیه و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
آمبولانس و تجهیزات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 16 قلم فلنج عمومی شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031320080140001DT1 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010262 خدمات طراحی ساخت تامین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم GATE VALVE شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع گریس 01-31-0033207

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع روغن موتور و روانکار صنعتی
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010292 مربوط به تامین نیروی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010297 تعمیرات اساسی یک دستگاه ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010296 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010295 مربوط به تعمیرات اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031329880440002DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031329980240001DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150068-59-31-01 21 قلم لوازم ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 0150076-60-31-01 7قلم لوازم ابزار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ابزار دقیق
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 005-57-01601-10-31 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گیت ولو به ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع شیرآلات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ی شماره 0031320080240001DT2 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی كیفی جهت عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 5 قلم قطعات یدكی توربین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یك قلم قطعات یدكی توربین ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010230 مربوط به بابت تعمیرات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010257 مربوط به انجام خدمات ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010071 ت1 انجام خدمات غذایی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
لوله و اتصالات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010228 تعمیرات اساسی و بازسازی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 0108210030262DT2 پکیج ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای به شماره ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای شماره 9833014-68-31-01 5 قلم کابل ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع باتری
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010218ت1 مربوط به احداث خط ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات حفاری اصلی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 19 قلم مواد آزمایشگاهی 01-31-0033196

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
خدمات IT
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 31 قلم لوازم یدکی کاترپیلار ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع لوازم یدکی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 1قلم لوازم یدکی گریدر چمپیون ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010155ت1 مربوط به اصلاح و ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010207ت1 مربط به پروژه نصب ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
پلاستیک و ملامین
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 224 عدد اقلام 0108380130148DT1 DOWN ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م10170 ت1 تعمیر اساسی مخزن ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م010319 مربوط به تعمیر اساسی ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع توربین های صنعتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لباس مخصوص آتش نشانی همراه کفش ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 50 دستگاه سیستم ارتباطی با قابلیت ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 3 قلم گونی پلاستیکی 25-50-1500 ...

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خوزستان / اهواز
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/15
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.