شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای FKS-0130094 ...

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1403/01/28

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای FSS-0030124 ...

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1403/02/05

مهلت شرکت

1403/03/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1403/02/11

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید قطعات پمپ رفت و برگشتی

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/02/23

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید پمپ دیافراگمی

شرکت نفت فلات قاره ایران

بوشهر / دیلم
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید ترازوی اندازه گیری وزن بدن

شرکت نفت فلات قاره ایران

بوشهر / بوشهر
راه و راه آهن
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خدمات حمل ونقل دریایی و آب های ساحلی

شرکت نفت فلات قاره ایران

هرمزگان / بندرلنگه
فضای سبز
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید عملگر اکچویتور پنوماتیکی

شرکت نفت فلات قاره ایران

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید مدال

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید لباس ورزشی زنانه

شرکت نفت فلات قاره ایران

تهران / تهران
امور خدماتی و نظافتی
1403/02/26