شرکت پالایش نفت تهران

نا مشخص

عضویت از مهر 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/05
مناقصه خرید دو ست U-TUBE 3-4

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1402/06/19

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه تأمین Underground cable

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1402/06/19

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه تامین supply of complete tray

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه انجام خدمات مقاوم سازی و کامپوزیت نمودن لوله های ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/03
مناقصه طراحی، خرید، نصب و ارتقاء برج 112-Splitter V و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه خرید هشت دستگاه DOSING PLUNGER PUMP LEWA

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه خرید 6 دستگاه پمپ تزریق P and 2P-115 و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/05
مناقصه خرید دو ست U-TUBE 3-4

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه خرید یک عدد HVAC به همراه 12 قلم لوازم ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1402/06/22

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه تأمین Underground cable

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1402/06/22
آخرین اخبار چند رسانه ای