شرکت پالایش نفت تهران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت پالایش نفت تهران


تصاویر شرکت شرکت پالایش نفت تهران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه تأمین TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEAT EXCHANGER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/28

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه تأمین COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/29

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خرید ده عدد NETWORK SWICH 9200

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه تأمین COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه تأمین TUBE BUNDLE FOR HUDSON HEAT EXCHANGER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خرید ده عدد NETWORK SWICH 9200

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه خرید SHELL - TUBE HEAT EXCHENGER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/06

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه خرید 15000 متر سیم ارت بدون روکش

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/11/06

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه خرید دو عدد PSV-114 and PSV-185

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه خرید SHELL - TUBE HEAT EXCHENGER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/10

مهلت شرکت

1401/11/25
مناقصه خرید 15000 متر سیم ارت بدون روکش

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/11/10

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه خرید دو عدد PSV-114 and PSV-185

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه خرید 80000 هزار کیلوگرم SEPACORR

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/11

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/16

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه تأمین Imo rotary centrifugal complete pumps

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/11/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تأمین Replacement for 3 phase squirrel cage induction motor

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1400/06/23
منقضــی شـده
مناقصه تأمین replacement for 3 phase squirrel cage induction motor

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1400/06/27
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات تنظیفات، آبدارخانه ها ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/06/30
منقضــی شـده
مزایده 1000 عدد بشکه های پلاستیکی 200 لیتری مستعمل و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات
1400/06/30
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات تنظیفات، آبدارخانه ها ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/07/07
منقضــی شـده
مناقصه ارتقا سیستم کنترل بویلر نهم پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/07/07
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، تامین مصالح و تجهیزات و انجام امور مربوط ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1400/07/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید 50،000 FFFP FOAM

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/07/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید 480 متر line pipe

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1400/07/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید ظرف هوا زدا جهت جایگزینی 3DA-801

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
سیستم های تهویه
1400/07/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید 150 عدد SHAFT FAN

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1400/08/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید 150 عدد SHAFT FAN

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
اقلام و تجهیزات شیمیایی
1400/08/06
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده دستگاه الکترو موتور

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده دستگاه جرثقیل بازویی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1400/08/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده دستگاه جرثقیل بازویی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1400/08/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید 8000 متر کابل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید سه هزار عدد جالی زیرپایی آلومینیومی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
آلومینیوم
1400/08/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید 8000 متر کابل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/08/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید ظرف هوا زدا جهت جایگزینی 3DA-801

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/08/26
منقضــی شـده
مناقصه تامین لوازم یدکی دستگاه تقطیر در اتمسفر

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تولید اکسیژن
1400/08/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید ظرف هوا زدا جهت جایگزینی 3DA-801

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/08/30
منقضــی شـده
مناقصه تأمین لوازم یدکی دستگاه تقطیر در اتمسفر

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوازم یدکی
1400/09/02
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات هتلینگ، تعمیرات و نگهداری ویلا

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات هتلداری
1400/09/03
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات هتلینگ، تعمیرات و نگهداشت ویلا

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات هتلداری
1400/09/07
منقضــی شـده
مناقصه تأمین اجکتورهای اسید و کاستیک واحد DM

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1400/09/10
منقضــی شـده
مناقصه تأمین اجکتور های اسید و کاستیک واحد DM

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1400/09/14
منقضــی شـده
مناقصه تأمین Fire wall Fortinet fort iGate 1100E

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/09/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده دستگاه جرثقیل بازویی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1400/09/20
منقضــی شـده
مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی و مستعمل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/20
منقضــی شـده
مناقصه تأمین Fire wall Fortinet fort iGate 1100E

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/09/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید 8000 متر کابل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه موتور ستان به همراه تجهیزات جانبی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده دستگاه جرثقیل بازویی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1400/09/23
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 150 تن ضایعات و آهن آلات اسقاط ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات
1400/09/23
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات پشتیبانی سخت افزاری ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خدمات IT
1400/09/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید 8000 متر کابل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1400/09/27
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات پشتیبانی سخت افزاری ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید جاذب کلر گارد

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1400/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید جاذب کلر گارد

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1400/10/04
منقضــی شـده
مناقصه تأمین لوازم یدکی دستگاه تقطیر در اتمسفر

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوازم یدکی
1400/10/13
منقضــی شـده
مناقصه تأمین Complete metering pump

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1400/10/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین WOOD WARD GOVERNOR

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/10/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه تمام اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال بسته ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه تمام اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال بسته ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/29
منقضــی شـده
مناقصه تامین فلومیتر به همراه دو سری قطعات یدکی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید ROSEMUNT TANK RADAR REX

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / قدس
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/10/29
منقضــی شـده
مناقصه تامین فلومیتر به همراه دو سری قطعات یدکی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/11/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری خودروها و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/11/09
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری خودروها و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/11/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید یونیت جداسازی وارنیش محلول از روغن توربین

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تصفیه روغن صنعتی
1400/12/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید یونیت جداسازی وارنیش محلول از روغن توربین

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تصفیه روغن صنعتی
1400/12/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید شش قلم LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1400/12/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید دوعدد دستگاه لرزه نگار

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خدمات لرزه نگاری
1400/12/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین CERAMIC BALLS

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
پتروشیمی
1400/12/12
منقضــی شـده
مناقصه تلمبه کامل به همراه الکتروموتور و PLATE جهت P23011

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/12/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین REPLACEMENT COMPLETE PUMP FOR P162AB

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/12/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ RUHRPUMPEN

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید دوعدد دستگاه لرزه نگار

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خدمات لرزه نگاری
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید شش قلم LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه تامین CERAMIC BALLS و تلمبه کامل به همراه الکتروموتور ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1400/12/15
منقضــی شـده
مناقصه تامین Nondestructive metallographic microscope

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1400/12/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/12/19
منقضــی شـده
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/12/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1400/12/22
منقضــی شـده
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/12/23
منقضــی شـده
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1400/12/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید شش قلم LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ RUHRPUMPEN

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/01/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید شش قلم LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه پمپ RUHRPUMPEN

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین Replacement complete pump for P 162

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین Water monitor butterfly valve

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
شیرآلات
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین Anti - fouling

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین تلمبه کامل به همراه الکترو موتور و PLATE ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/21
منقضــی شـده
مناقصه تامین تلمبه کامل به همراه الکترو موتور و PLATE ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین Anti - fouling

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین Water monitor butterfly valve

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین Replacement complete pump for P 162

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/01/24
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه CNC DRILLIG

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/01/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید سی عدد دستگاه تنفسی SCB

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه CNC DRILLIG

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه شستشوی صنعتی فشار قوی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه خرید P-F FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/01/31
منقضــی شـده
مناقصه تامین Air cooler 2E-810

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه رول نبشی و پروفیل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین CHECK VALE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات راهبری واحدهای بهره ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تامین نیروی انسانی
1401/02/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین Air cooler 2E-810

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
قطعات و تجهیزات کمپرسور
1401/02/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه رول نبشی و پروفیل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/02/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید هشت قلم پمپ برقی، کاست هیدرولیکی، جک و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/02/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید بیست عدد ماشین بکس درایو

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/02/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید 15000 متر LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/02/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید بیست عدد ماشین بکس درایو

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 15000 متر LINE PIPE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید هشت قلم پمپ برقی، کاست هیدرولیکی، جک و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/02/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک ست TUEB SUPER HEATER COLD SPACER FOR

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/03/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید جرثقیل پرتابل چهار محور 60 تنی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید Complete rotor assay CT 2CT-401

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید Ind.Motor sq.Cage

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید Portable cable fault locating system

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و ...
1401/03/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید جرثقیل پرتابل چهار محور 60 تنی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1401/03/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید Complete rotor assay CT 2CT-401

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید Ind.Motor sq.Cage

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید Portable cable fault locating system

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/09
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه رول نبشی و پروفیل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/03/18
منقضــی شـده
مناقصه تامین supply of complete tray

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/03/18
منقضــی شـده
مناقصه خرید تلمبه کامل به همراه شاسی و الکترو موتور ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/03/18
منقضــی شـده
مناقصه تامین supply of complete tray

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/03/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه رول نبشی و پروفیل

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع موتور جوش برقی با برندهای مختلف مستعمل ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید شانزده قلم لوازم یدکی آنلایزر پروسسی و زیست ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/04/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک ست TUBE SUPER HEATER COLD SPACER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
سیستم های تهویه
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع موتور جوش برقی با برندهای مختلف مستعمل ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات
1401/04/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک ست TUBE SUPER HEATER COLD SPACER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
سیستم های تهویه
1401/04/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید شانزده قلم لوازم یدکی آنلایزر پروسسی و زیست ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/04/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه ربات لایروب

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/04/08
منقضــی شـده
مناقصه تامین side heater tube bundle with out channel for ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین جرثقیل پرتابل چهار محور 60 تنی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1401/04/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه ربات لایروب

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ماشین آلات صنعتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین خودروی پلتفرم امداد و نجات 60 متری آتش ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/04/12
منقضــی شـده
مناقصه تامین تلمبه Centrifugal کامل جهت 2P-2101A-B

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات چاپخانه چاپ، سورت، کپی و ته بندی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/04/13
منقضــی شـده
مناقصه تامین side heater tube bundle with out channel for ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین جرثقیل پرتابل چهار محور 60 تنی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
جرثقیل و تاور کرین
1401/04/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین تلمبه Centrifugal کامل جهت 2P-2101A-B

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/04/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین خودروی پلتفرم امداد و نجات 60 متری آتش ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/04/14
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات چاپخانه چاپ، سورت، کپی و ته بندی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین channel and channel cover and floating head for ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین 2110 عدد Flange

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین supply of centrifugal pump and spart part

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین complete rotor assay CT and 2CT-401 A-B-C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین complete plastes for V-1854

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/16
منقضــی شـده
مناقصه تامین channel and channel cover and floating head for ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین 2110 عدد Flange

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جاری در روابط ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
استخدام
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین supply of centrifugal pump and spart part

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین complete rotor assay CT and 2CT-401 A-B-C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین complete plastes for V-1854

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید تلمبه کامل به همراه شاسی و الکتروموتور جهت ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/04/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک ست TUBE FOR E-0750

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/04/22
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جاری در روابط ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
استخدام
1401/04/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه واترجت برقی ثابت

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/04/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید تلمبه کامل به همراه شاسی و الکتروموتور جهت ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/04/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک ست TUBE FOR E-0750

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/04/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید دو دستگاه واترجت برقی ثابت

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/04/26
منقضــی شـده
مزایده فروش موتور جوش برقی، لوله های کربن استیل و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده فروش موتور جوش برقی، لوله های کربن استیل و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ضایعات
1401/05/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین Complete steam turbine for PT-2271

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع توربین های صنعتی
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه تامین Complete steam turbine for PT-2271

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه ربات لایروب خارجی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید پکیج کامل جهت جداسازی لجن از مواد نفتی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید پکیج کامل جهت جداسازی لجن از مواد نفتی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه ربات لایروب خارجی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نظافت صنعتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات حراست از اموال، ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات چاپخانه چاپ، سورت، کپی و ته بندی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/05/22
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیرو انسانی جهت انجام خدمات حراست از جاده ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات حراست از اموال، ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/25
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات چاپخانه چاپ، سورت، کپی و ته بندی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
چاپ و تبلیغات
1401/05/25
منقضــی شـده
مناقصه تامین ماده شیمیایی جایگزین آمونیاک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیرو انسانی جهت انجام خدمات حراست از جاده ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دستگاه هات تپ پنوماتیک به همراه ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه تامین ماده شیمیایی جایگزین آمونیاک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دستگاه هات تپ پنوماتیک به همراه ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه تامین پاور کاست hi-force

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه تامین پاور کاست hi-force

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید پکیج کامل جهت جداسازی لجن از مواد نفتی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه تامین 15000متر سیم ارت بدون روکش

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه تامین 15000متر سیم ارت بدون روکش

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق و تاسیسات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه خرید پکیج کامل جهت جداسازی لجن از مواد نفتی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tetrachloro ethylene

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دستگاه هات تپ پنوماتیک به همراه ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube for 2E-413

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید دستگاه انداز گیری ویسکوزیته و دانسیته اتوماتیک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه انداز گیری پایداری اکسیداسیون روغن ها

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tetrachloro ethylene

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه تامین یک عدد دستگاه هات تپ پنوماتیک به همراه ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube for 2E-413

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید دستگاه انداز گیری ویسکوزیته و دانسیته اتوماتیک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک دستگاه انداز گیری پایداری اکسیداسیون روغن ها

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه خرید 13 قلم لوله و اتصالات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/07/11
منقضــی شـده
استخدام نیروی انسانی متخصص

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
استخدام
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه خرید 13 قلم لوله و اتصالات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه ارتقاء سیستم کنترل بویلر نهم

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مبدل حرارتی
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه ارتقاء سیستم کنترل بویلر نهم

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مبدل حرارتی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم F-G و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/19
منقضــی شـده
مزایده پنج دستگاه خودروهای مستعمل و از رده خارج

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خرید و فروش انواع خودرو
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم F-G و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع بتن
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده پنج دستگاه خودروهای مستعمل و از رده خارج

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
اسقاط خودرو های فرسوده
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
کوره گرافیتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه دستگاه اندازه گیری نقطه دود اتوماتیک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه خرید HPE PROLIANT DL380 SERVER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
سرور و قطعات الکترونیکی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید اتوماتیک پخت برنج

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه دستگاه اندازه گیری نقطه دود اتوماتیک

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه خرید اتوماتیک پخت برنج

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید HPE PROLIANT DL380 SERVER

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
امنیت شبکه و سرور
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان روز ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان روز ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه طراحی و ساخت تلمبه کامل P-2020 به همراه الکتروموتور ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube bundles 1 IN ODX11 BWG

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین Planetary gear complete

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید SUPPLY OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHENGE TAGED ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید چهار قلم STEAM TRAPS

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه طراحی و ساخت تلمبه کامل P-2020 به همراه الکتروموتور ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین Planetary gear complete

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube bundles 1 IN ODX11 BWG

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید چهار قلم STEAM TRAPS

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه خرید SUPPLY OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHENGE TAGED ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube for 2E-802

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه تامین COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع تیوب باندل
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
کوره گرافیتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع فیلترهای صنعتی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات خشکشویی و اتوکشی البسه کارکنان

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
رختشوي خانه هاي صنعتي
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه فروش انواع کاتالیستهای مستعمل و از رده خارج و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
کاتالیست
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه تامین COMPLETE TUBE BUNDLE FOR 2E-115C

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع تیوب باندل
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید 320 عدد تایل های بتنی کوره

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع فیلترهای صنعتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه تامین Tube for 2E-802

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
لوله و اتصالات
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات خشکشویی و اتوکشی البسه کارکنان

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
رختشوي خانه هاي صنعتي
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده فروش انواع کاتالیستهای مستعمل و از رده خارج و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ضایعات نفتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید پمپ ،برقی کاست هیدرولیکی جک و مولتی پلیر

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید هشت قلم پمپ برقی، کاست هیدرولیکی، جک و ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع پمپ
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید 35 قلم شیر اطمینان

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع شیرآلات
1401/09/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده عدد گان فشار قوی دستگاه واترجت

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1401/09/21
منقضــی شـده
مناقصه خرید ده عدد گان فشار قوی دستگاه واترجت

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه تامین Planetary gear complete

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه تامین Planetary gear complete

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع فیلترهای صنعتی
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید 200 عدد فیلتر هوای ورودی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع فیلترهای صنعتی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه خرید بیست هزار کیلوگرم کربن اکتیو

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید پنج قلم رزین کاتیونی

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید بیست هزار کیلوگرم کربن اکتیو

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه خرید کاتالیست تبدیل توبتی در دمای پایین واحد هیدروژن ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
کاتالیست
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه تأمین INTERNAL ELEMENT COMPLETE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید کاتالیست تبدیل نوبتی در دمای پایین واحد هیدروژن ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
کاتالیست
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه تأمین INTERNAL ELEMENT COMPLETE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید چهار قلم UNDERGROUND CABLE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / ملارد
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید 50.000 لیتر FFFP FOAM

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید چهار قلم UNDERGROUND CABLE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
برق صنعتی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید 50.000 لیتر FFFP FOAM

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه تامین PARTS FOR UNIFINER PLATFORMER VESSELS 2V-202

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه تأمین PARTS FOR UNIFI NER PLATFORMER VESSELS 2V-202

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه تأمین پاور کاست hi-force

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع ابزار آلات
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید 40000 کیلوگرم DMDS

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات حراست از اموال ، ابنیه تأسیسات .....

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات حراست از جاده ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
استخدام
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه خرید 40000 کیلوگرم DMDS

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
مواد شیمیایی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات حراست از جاده ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خدمات انبارداری
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات حراست از اموال ، ابنیه تأسیسات .....

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید یک عدد دوربین لیزر اسکن همراه با تجهیزات

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات جانبی اداره بازرگانی ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خدمات انبارداری
1401/11/03
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.