شرکت پالایش نفت تهران

نا مشخص

عضویت از تیر 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/26
مناقصه خرید چهل و چهار قلم CABLETRAY SIX FOLD از ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع شیرآلات
1403/04/11

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه تأمین آنالایزر مدل A4300-X7-Pro

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1403/04/11

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه خرید کولر هوایی 805-3E

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1403/04/11

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه خرید چهل و چهار قلم CABLETRAY SIX FOLD از ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
گالوانیزه و متعلقات
1403/04/16

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه تأمین آنالایزر مدل A4300-X7-Pro

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
ابزار دقیق
1403/04/16

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه خرید کولر هوایی 805-3E

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
خنک کننده های صنعتی و فن های هوایی
1403/04/16

مهلت شرکت

1403/04/27
مناقصه تأمین نیروی بازرسی فنی جهت تعمیرات اساسی واحدهای ایزومر ...

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
استخدام
1403/04/17

مهلت شرکت

1403/05/02
مناقصه تلویزیون شهری داخل سالن

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نمایشگر های LED
1403/04/18

مهلت شرکت

1403/05/09
مناقصه تأمین BUTTERFLY VALVE

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
انواع شیرآلات
1403/04/18

مهلت شرکت

1403/05/02
مناقصه تأمین Pipe I ncoloy

شرکت پالایش نفت تهران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1403/04/18
آخرین اخبار چند رسانه ای