شرکت پایانه های نفتی ایران

نا مشخص

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/12/02
استعلام خدمات فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل

شرکت پایانه های نفتی ایران

بوشهر / عسلویه
انواع دوچرخه، قطعات و تجهیزات آن
1402/12/28

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
تهیه غذا
1403/02/11

مهلت شرکت

1403/03/05
استعلام خرید زنجیر ایمنی

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1403/02/22

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید بوش اسلیو

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1403/02/25

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید شلنگ آتش نشانی

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1403/02/25

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید ترموکوپل

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
آسانسور و پله برقی
1403/02/25

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید پمپ هیدرولیک

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
تاسیسات صنعتی
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/06
مناقصه نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق ...

شرکت پایانه های نفتی ایران

تهران / تهران
سیستم ها و لوازم حفاظتی
1403/02/29

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید کارت گرافیک یا کارت تصویر

شرکت پایانه های نفتی ایران

خوزستان / اهواز
خدمات شهری و بازیافت
1403/02/29

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید پایه نصب تلویزیون

شرکت پایانه های نفتی ایران

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1403/02/29