شرکت پتروشیمی غدیر

نا مشخص

عضویت از خرداد 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید میلگرد

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
تاسیسات ساختمان
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید اتو لوله جوش لوله

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین یک دستگاه مبدل حرارتی ...

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع تیوب باندل
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه یک دستگاه مبدل حرارتی 311، EA

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
مبدل حرارتی
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید قند و شکر

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
تهیه غذا
1403/03/20

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید واشر تخت

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید پیچ شش گوش

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید روغن موتور

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید داکت یا کانال فلزی

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/21

مهلت شرکت

1403/03/26
استعلام خرید پیچ شش گوش

شرکت پتروشیمی غدیر

خوزستان / بندر ماهشهر
تاسیسات ساختمان
1403/03/21
آخرین اخبار چند رسانه ای