شهرداری دهدز استان خوزستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره یک مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره دوم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری از مغازه شماره سوم مرحله سومواقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره چهارم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره پنجم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره ششم مرحله سوم واقع ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده مغازه شماره یک واقع در پارک دولت-مرحله دوم

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری مغازه شماره دوم واقع در پارک ...

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19

مهلت شرکت

1401/03/08
مزایده اجازه بهره برداری بوفه سرویس بهداشتی پارک دولت-مرحله دوم

شهرداری دهدز استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/19
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010