شهرداری رفسنجان استان کرمان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری رفوژ میانی بلوار خلیج ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
تاسیسات شهری
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری ضلع شرق وغرب بلوار ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
تاسیسات شهری
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی جداول سطح شهر

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/01

مهلت شرکت

1401/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری نخاله های ساختمانی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
تاسیسات شهری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع شرق ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم فرهنگسرای رحمت ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری وعیم سازی سگهای ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات درمانی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور838

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور843

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور841

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید موزائیک بتنی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع کفپوش و دیوارپوش
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور841

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور838

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور843

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور841

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور841

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/15

مهلت شرکت

1401/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سنگ جدول پرسی بتنی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات پیاده روسازی ضلع ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
فضای سبز
1401/06/07
منقضــی شـده
مزایده زمین ورزشی بلوار امام حسین

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برنج وروغن جهت امور ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
برنج ایرانی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپردازی درختان بلوار طالقانی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
فضای سبز
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آبنما واقع در پیاده ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مزایده زمین بلوار امام حسین

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گل وگیاه

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات درمانی
1401/07/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح معدن

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
آسفالت و قیر
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تکمیل بوستان خیابان دکتر ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
مهندسی معماری
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث بوستان خیابان تختی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
برق صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سنگ جدول پرسی بتنی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور843

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/15
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین مسکونی خیابان شهید حیدر پور843

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جک وقالب

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
خدمات درمانی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آجرفشاری

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیرچه باپاشنه بتنی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شن شکسته

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
آسفالت و قیر
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پروفیل فلزی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
فروشنده آهن آلات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ایزوگام

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
انواع پوشش سقف ساختمان
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یونولیت

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
مصالح ساختمانی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میلگرد

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
پیمانکاران ابنیه
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپردازی درختان بلوار طالقانی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
فضای سبز
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش زمین خیابان شهید حیدر پور

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نورپردازی میدان امام خمینی

شهرداری رفسنجان استان کرمان

كرمان / رفسنجان
فضای سبز
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد2

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد-3

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد4

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد5

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده ساخت نصب وبهره برداری 5عدد بیلبورد6

شهرداری رفسنجان استان کرمان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/08/29
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.