شهرداری مرکزی اصفهان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/27

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات محوطه سازی و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم ورزشی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات صوت و نور ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل زمینی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکسر استودیو صدای شهر

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت شبکه و سرور
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/17
استعلام خدمات احداث خط انتقال

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/07

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پلیس راهور منطقه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع شمالی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1402/03/09

مهلت شرکت

1402/03/29
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/16

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 27 ست هر ست ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید خرید 545 عدد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید خرید 575 عدد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید مبلمان شهری گلستان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه آبیاری تحت فشار

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهبزات شبکه آبیاری

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و تعمیرات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه ماشین جاروب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لیفتراک
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری از پنج باب پارکینگ واقع در پارک ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واحدهای تجاری شهرداری اصفهان در مجموعه تفریحی هشت بهشت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واحدهای تجاری شهرداری اصفهان در مجموعه تجاری ارگ جهان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/21
منقضــی شـده
مزایده بهره برداری از باشگاه شماره یک شهرداری اصفهان به ...

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
باشگاه سوارکاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت و پذیرایی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح پوشش سقف ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع شمالی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و اجرا ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصـه خرید تجهیزات ، نصب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، تعمیرات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات 13 باب از پارکینگ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط کلکتور فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پل کابلی شماره 2 ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظارت کارگاهی و عالیه بر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن های جنبی، فضاهای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مزایده 14 دستگاه پله برقی مکانیزه ساخت شرکت paravia بصورت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات صنعتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده 14 دستگاه پله برقی مکانیزه ساخت شرکت paravia بصورت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات صنعتی
1401/10/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم ورزشی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع ابزار آلات
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تعمیرات تاسیسات فرهنگسرای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع بتنی 200 مترمکعبی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال فیبرنوری ایستگاه های ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و تینر مورد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت انجام خدمات اداری ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خرید و فروش انواع خودرو
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط کلکتور کندروی شرقی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کودک و نوجوان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات تعدادی از ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه باغ بانوان طلوع

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم صوت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم ارتینگ موتورخانه مرکز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح كابل كشی اطراف ساختمان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای حجم پیکسلی شامل ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی رفیوژ میانی بزرگراه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی خیابان شهید هاشمی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ورودی محله اندوان

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای روشنایی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای آبنمای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، تعمیرات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای هوشمند ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج عدد دستگاه تجهیز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه آنالایزر سنجش ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پسماندهای بیمارستانی
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1401/11/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه نامه های جامع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی مادی چشمه باقرخان

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت معابر منطقه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن های جنبی فضاهای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصـه خرید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصـه خرید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصـه خرید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصـه خرید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم دفع آفات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبارزه با جانوران موذی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی تأمین و راه اندازی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تعمیرات تاسیسات فرهنگسرای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب فضای ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی مادی نیاصرم واقع در ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت معابر منطقه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1401/11/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فنس اطراف زمین ورزشی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث محوطه کنج رنگین

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات تعدادی از ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی خیابان 22 بهمن

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/11/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راه اندازی سرویس ثبت لاگ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گاز رسانی سازمان مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم صوت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سیستم تجهیزات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل اتصال خیابان مهر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارکینگ روباز میدان شهید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نرده گذاری خط پرش اتوبوس ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ شهرک پرتو

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی خیابان معراج

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تولیدکننده انواع مخازن
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مسجد مجموعه شهید کشوری

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اتصال خط کلکتور فضای سبز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری و خرید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پلاک ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،تعمیر و توسعه سیستم نظارت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،تعمیر و توسعه سیستم نظارت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج عدد دستگاه تجهیز ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
کالای خواب
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، تعمیر و توسعه پسیو ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، تعمیر و توسعه پسیو ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فروش کامپیوتر و لوازم
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بوستان شهدای ولدان

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ادامه خیابان کاتب از ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پایه های ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی خیابان پرستار ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجموعه فرهنگی باغ بانوان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1402/01/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز جهت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لوله و اتصالات
1402/01/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی رفیوژ میانی خیابان بهارستان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1402/01/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل هوایی عابر پیاده ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پل و تونل سازی
1402/01/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان های خیابان هزارجریب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1402/01/05
منقضــی شـده
مزایده فروش املاک و مستغلات

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه نامه های جامع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات بیمه ای
1402/01/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه مدیریت خرید، نگهداشت ، دارایی ، ایمنی و تعمیرات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و نصب پلاک های ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای اسکن و آرشیو الکترونیکی اسناد ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
بایگانی و آرشیو الکترونیک
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و نصب پلاک های ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1402/01/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی تاسیسات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
منابع آب
1402/01/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی خیابان 22 بهمن

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ شهرک پرتو

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فنس اطراف زمین ورزشی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه حفار مرتبط با ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث محوطه کنج رنگین

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه گاز رسانی سازمان مدیریت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه کارکنان اداره کل ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ماشین آلات راهسازی
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
دوربین مدار بسته
1402/01/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تجهیزات سیستم صوتی و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
برق صنعتی
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین تجهیزات، نصب و راه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی خیابان معراج

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت سطح معابر منطقه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سیستم تجهیزات ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سیستم ارتینگ ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تصفیه آب خانگی و صنعتی
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی خیابان شهید ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امور خدماتی و نظافتی
1402/01/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین سامانه مدیریت تعمیرات و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
استخدام
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
شهرسازی
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و ساخت، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، حمل ، نصب ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قرارداد خرید ، حمل ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
آسانسور و پله برقی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد نیروگاه خورشیدی در مناطق ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لامپ روشنایی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پیشگیری و رفع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ترافیک و حمل و نقل
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پیشگیری و رفع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ترافیک و حمل و نقل
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پیشگیری و رفع ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ترافیک و حمل و نقل
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید متریال و مواد اولیه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لوازم ورزشی
1402/02/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای طراحی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/09
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/11
منقضــی شـده
استعلام خرید کفپوش لاستیکی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
مبلمان پارکی و شهری
1402/02/12
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
فضای سبز
1402/02/16
منقضــی شـده
استعلام خرید یخچال خانگی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید بالابر

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
حمل و نقل بین المللی
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید سیستم استریو قابل حمل

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید کفپوش لاستیکی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید کامپیوتر شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خرید دستگاه بدنسازی بالا تنه بدن

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت منطقه 7

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت منطقه 10

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات درزگیری آسفالت سطح ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
استعلام خدمات حفر چاه عمیق

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات حفر چاه عمیق

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات حفاری اصلی
1402/02/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امن سازی و مقاوم سازیhardening

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات IT
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت جاده و راه آهن

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و تاب پارک و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
منابع آب
1402/02/14
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز فیلتراسیون ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خرید تیر بتنی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ، نصب و ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تهیه غذا
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین 40 دستگاه خودروهای تخصصی ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
لیفتراک
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام آزمایشات و نمونه ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
نظافت صنعتی
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نورپردازی خیابان سروش منطقه 10 ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
شهرسازی
1402/02/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید منبع پلی اتیلن پیش ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات انجام کارهای متفرقه درخصوص بازسازی و بهسازی ساختمان ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/20
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
امنیت
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید کفپوش لاستیکی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید وسایل بازی ایمن و نرم

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خرید نیمکت روباز

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
منابع آب
1402/02/25
منقضــی شـده
استعلام خدمات ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن
1402/02/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر ...

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری
1402/02/25
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/27