شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان

عضویت از تیر 1403 ، 9 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید پایه چراغ روشنایی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/18

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید ساخت و مدلسازی آب نمای تزئینی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید پایه چراغ روشنایی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/27
استعلام خرید گاری روشنایی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
خدمات شهری و بازیافت
1403/04/19

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید چراغ روشنایی دفنی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
رنگ آمیزی صنعتی
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید چراغ روشنایی دفنی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
رنگ آمیزی صنعتی
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید سه راهی پلی اتیلن

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/04/30
استعلام خرید لوله پلی اتیلن سبک LDPE صنعتی

شهرداری مرکزی اصفهان

اصفهان / اصفهان
تاسیسات ساختمان
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/05/15
مزایده املاک و مستغلات شهرداری

شهرداری مرکزی اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/04/25