شهرداری کاشان استان اصفهان

اصفهان / کاشان

عضویت از مرداد 1401 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

شهرداری کاشان استان اصفهان

اصفهان / کاشان
ساخت و نصب کنتور
1403/02/16

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره زمین چمن شهرک خاتم الانبیاء

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی خزاق

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره خانه فرهنگ تمدن

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره سالن ورزشی شهرک 22 بهمن

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره سالن ورزشی شهید اردهال

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره سالن ورزشی شهید قدیر زاده ویژه بانوان

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره فروشگاه لوازم ورزشی استخر مروارید

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده اجاره مرکز مشاوره واقع در فرهنگسرای مهر

شهرداری کاشان استان اصفهان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/02/17

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره یک دستگاه ماشین آبپاش ...

شهرداری کاشان استان اصفهان

اصفهان / کاشان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1403/02/17