شهرداری کامیاران استان کردستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/03/17
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31

مهلت شرکت

1401/03/17
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31

مهلت شرکت

1401/03/17
مزایده یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31

مهلت شرکت

1401/03/17
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا (شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/31

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04

مهلت شرکت

1401/03/19
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03

مهلت شرکت

1401/03/21
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03

مهلت شرکت

1401/03/21
مزایده اجاره یک باب دکه

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/02

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در آرامستان شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در طبقه همکف مجتمع ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در طبقه مجتمع تجاری ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب دکه واقع در خروجی شهر کامیاران ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا مغازه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری مجتمع نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری کردستان طبقه ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب بوفه پارک لاله طبقه همکف واقع ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در میدان شورا شماره ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری نور ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری شاهو ...

شهرداری کامیاران استان کردستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/12
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

021 49105010