شهرداری گلپایگان استان اصفهان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 4 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 13 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 29 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 15 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 24 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری غرفه شماره 34 پارک جنگلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری زمین تنیس واقع در پارک ساحلی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 7 حمام بهشت

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 1 ساختمان پارسیان

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری باسکول میدان میوه و تره بار

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
انواع باسکول و ترازو
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری فضایی به مساحت 100 متر مربع در پارک ...

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری میدان دام واقعد در جاده کشتارگاه سابق

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری واحد تجاری خیابان طالقانی -نبش کوچه 12

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 3 ساختمان پارسیان

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده واگذاری واحد تجاری شماره 6 حمام بهشت

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده عمومی جایگاه سوخت CNG شهرداری گلپایگان

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری واحد شماره 1 پارک شادی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده آگهی مزایده واگذاری واحد شماره 5 پارک شادی

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حمام تاریخی آحسین

شهرداری گلپایگان استان اصفهان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19