مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه شماره 7 آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه دار القران آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه کانون برادران آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه شماره 8 آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه شماره 2 آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه شماره 3 آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده اجاره مغازه شماره 4 آموزش و پرورش قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده ساخت و اجاره رمین اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/06

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده ساخت و اجاره رمین اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/06

مهلت شرکت

1401/11/26
مزایده ساخت و اجاره رمین اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/23
مزایده اموال اسقاطی آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

مدیریت اموزش و پرورش شهرستان قائمشهر

مازندران / قائم شهر
انواع ضایعات
1401/11/09
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.