مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده مغازه تعمیر لوازم خانگی واقع در اداره سابق

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده انبار فعلی کتاب و لوازم التحریر اداره سابق واقع ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده حیاط آموزشگاه خلبان محبی روستای انجدان

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده مغازه اداره سابق واقع در میدان شهدا (فروشگاه پوشاک ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده دستگاه خودپرداز واقع در آموزشگاه مستوفی رودکی

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
دستگاههای بانكی و فروشگاه
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان آموزشگاه روستای میقان

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان سرایداری اداره سابق واقع در میدان شهدا

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان آموزشگاه شاهد حاج عراقچی واقع در میدان سرداران

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده قسمتی از دبیرستان شکرایی جهت استقرار شهر نت بانک ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده پارکینگ آموزش و پرورش قدیم

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده مغازه لوازم التحریر واقع در اداره قدیم

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده قسمتی از مدرسه حاج عراقچی (آموزشگاه فعلی احسان) واقع ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک اداری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان سرایداری آموزشگاه حکمت واقع در خیابان ملک کوچه ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان آموزشگاه میثم تمار روستای آبیک آباد

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان آموزشگاه اخلاص نظم آباد

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/11
مزایده ساختمان آموزشگاه شهید بهشتی واقع در خیابان عباس آباد

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 1 اراک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24