شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/03
مناقصه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11

مهلت شرکت

1401/06/03
مناقصه ساماندهی و احداث فضای سبز و پیاده روسازی جنب ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
فضای سبز
1401/05/12

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده یک دستگاه جرثقیل برجی تاور کرین

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
جرثقیل و تاور کرین
1401/05/17

مهلت شرکت

1401/06/10
مزایده اجاره جایگاه CNG بلوار سردار سلیمانی بندرماهشهر به شماره ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/18

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ترمیم، ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
فضای سبز
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری مناطق ناحیه ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل برجی

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
جرثقیل و تاور کرین
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 29 به مساحت 10.8 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 31به مساحت 20.8 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 32 به مساحت 15.2 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 51به مساحت 16.7 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 54به مساحت 20.6 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 59به مساحت 13.4 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 60به مساحت 13.7 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 61به مساحت 28.6 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 2 مجتمع نگین شهرداری واقع در ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 3 واقع در مجتمع تجاری تفریحی ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 4 واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 6 واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 8 واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 9 واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 10 به مساحت 12.3 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 11به مساحت 13.8 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 15 به مساحت 13.7 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 16به مساحت 29.6 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 17به مساحت 29.4 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 18به مساحت 12.7 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده شماره 19به مساحت 12.7 واقع در مجتمع تجاری تفریحی ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 20 به مساحت 26.5 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 21 به مساحت 29.6 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 22 به مساحت 33.3 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 23به مساحت 32.5 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 24 به مساحت 15 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 25 به مساحت 15 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 28به مساحت 19 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 49 به مساحت 16.8 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 62 به مساحت 29.4 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 64 به مساحت 12.7 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 67 به مساحت 33.3 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 67 به مساحت 33.3 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 68 به مساحت 32.5 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 69 به مساحت 15 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 74به مساحت 19 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 75به مساحت 10.8 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 80 به مساحت 32 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 83به مساحت 31.2 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 85 به مساحت 14.9 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 86به مساحت 16.7 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده ازه شماره 87به مساحت 25.1 واقع در مجتمع تجاری ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 41 به مساحت 78.6 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده مغازه شماره 45 به مساحت 39.5 واقع در مجتمع ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری واقع در ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری واقع در ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره جایگاه CNG بلوار سردار سلیمانی بندرماهشهر به شماره ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/04/06
منقضــی شـده
مناقصه احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات تکمیلی احداث فضای سبز ضلع جنوبی بیمارستان امام ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
فضای سبز
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه فاز دوم احداث شبکه جمع آوری و دفع آب ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی ...

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید مصالح سنگی بتن آسفالتی

شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/05/12
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.