شهرداری اسلامشهر استان تهران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم جداول فرسوده معابر سطح ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات بیمه ای
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پخش مکانیزه آسفالت معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه دو

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه خودروی دو کابین ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
ماشین آلات راهسازی
1401/08/25

مهلت شرکت

1401/09/20
مزایده کانکس داخل مجموعه دارالقرآن واقع در اسلامشهر - بلوار ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27

مهلت شرکت

1401/09/20
مزایده خدمات حمل متوفی به اشخاص حقوقی با تعداد 6 ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/27

مهلت شرکت

1401/09/23
مزایده تجدید فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1391دوگانه سوز رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/30

مهلت شرکت

1401/09/23
مزایده تجدید فروش یکدستگاه پژو GLX مدل 1388 بنزینی رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/30

مهلت شرکت

1401/09/23
مزایده تجدید فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1389دوگانه سور رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/30

مهلت شرکت

1401/09/23
مزایده تجدید فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390 دوگانه سور ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/30

مهلت شرکت

1401/09/23
مزایده تجدید فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390 دوگانه سور ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/30

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه پارک مفیدی اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره دکه پارک شهدای قائمیه اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه در بلوار خلیج ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره دکه پارک توحید اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح هندسی و اجرای ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای نمای ساختمان اداری 22 بهمن ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تامین روشنایی منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
لامپ روشنایی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره دکه پارک جانبازان قائمیه اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد کانال جهت جمع آوری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش مکانیزه آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام شهرداری

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات بیمه ای
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر سطح ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/10/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و مرمت آسفالت ناشی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/09/07

مهلت شرکت

1401/09/27
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری در انتهای ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/10

مهلت شرکت

1401/09/28
مزایده تجدید واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/28
مزایده تجدید واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تجدید ممیزی املاک، مستحدثات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مهندسین مشاور صنایع
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید پروژه ساماندهی ، خرید ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/28
مزایده تجدید واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/28
مزایده تجدید واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/09/13

مهلت شرکت

1401/09/30
مزایده اجاره عرصه جهت نصب یک دستگاه کانکس عرضه خواربار ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/14

مهلت شرکت

1401/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ایمن سازیبلوار آیت اله ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/09/15

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه سه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه شش ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده عمومی واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه شش ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره زمین اسکیت پارک مصطفی خمینی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه پیشانی دوربرگردانهای روی زیرگذر کاشانی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده تهیه و نصب و واگذاری اجاره بهاء بهره برداری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش 6 دانگ اعیانی از عرصه اوقافی مدرسه عالی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و بهره برداری مجتمع ورزشی آتش نشانی واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک زباله
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری پارکینگ متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه پیشانی دوربرگردانهای روی زیرگذر کاشانی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده تهیه و نصب و واگذاری اجاره بهاء بهره برداری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره زمین اسکیت پارک مصطفی خمینی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در بعد از ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/04/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی کانکس واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/25
منقضــی شـده
مناقصه خرید مبلمان شهری آلاچیق، سطل زباله، نیمکت و ... ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مبلمان پارکی و شهری
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه جدولگذاری و زیرسازی معبر منطقه شش

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
شهرسازی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اعزام پرسنل شهرداری اسلامشهر به سفرهای زیارتی و سیاحتی

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تورهای زیارتی و سیاحتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بیمه درمان تکمیلی پرسنل شهرداری اسلامشهر و سازمانهای تابعه

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات بیمه ای
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر منطقه شش

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مرمت و بهسازی کف پوش پارک منطقه سه

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه ایسوزو جاروب مدل 1389 ظرفیت 8 ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/20
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح کمک به ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مهندسی خودرو
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی تعداد ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
قطعات صنعتی و خودرو
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح بکارگیری موسسات حفاظتی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
ماشین آلات راهسازی
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش مکانیزه آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه سه

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
کامپوزیت و فایبرگلاس
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و روسازی بلوار ولیعصر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آهن آلات مورد نیاز ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پتروشیمی
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و تکمیل پیاده روسازی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بلوار قائمیه - فاز ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بهسازی کف پوش ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه اسلامشهر پارک شهدای قائمیه

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر - شهرک توحید - پارک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر بلوار مستضعفان خیابان زرافشان - ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر بلوار مستضعفان جنب رستوران پدیده ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر بلوار مستضعفان شهرک جانبازان قائمیه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر جنب میدان الغدیر همجوار نمازخانه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه اسلامشهر بلوار مستضعفان شهرک قائمیه پارک شهدای ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر بلوار مستضعفان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر کمربندی الغدیر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر جاده ساوه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر بلوار خلیج ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر جاده ساوه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر میدان قائم ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر خیابان علی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر واوان میدان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه جهت نصب دکه در اسلامشهر بلوار مستضعفان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت خانه فرهنگ واقع در اسلامشهر - خیابان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت خانه فرهنگ واقع در اسلامشهر - خیابان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت خانه فرهنگ شهید ندایی واقع در اسلامشهر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت خانه فرهنگ قران و عترت واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری مدیریت خانه فرهنگ توحید واقع در اسلامشهر - ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره دکه در اسلامشهر شهرک واوان داخل پارک ارکیده ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مبلمان شهری آلاچیق ، ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مبلمان پارکی و شهری
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و زیرسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع بتن
1401/06/21
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - مسکونی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در اسلامشهر- بین شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در اسلامشهر- بین شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در اسلامشهر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در اسلامشهر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله نیمه کاره بحران ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره عرصه چمن مصنوعی پارک شهید صادقی زمین فوتبال

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه تک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه تک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه تک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده اگذاری و بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه تک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه دو

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه دو

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه یک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسطح سازی معابر منطقه شش

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح بکارگیری موسسات حفاظتی امنیتی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
ماشین آلات راهسازی
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری عرصه جهت نصب یکدستگاه عرضه خواربار واقع ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و لکه گیری اسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری مناطق 1 ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مهندسین ناظر عمران
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سرعتکاه در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
ترافیک و حمل و نقل
1401/07/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای رنگ سرد ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390دوگانه سوز رنگ نقره ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1391دوگانه سوز رنگ نقره ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1389دوگانه سوز رنگ خاکستری-متالیک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390 دو گانه سوز ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 GLX مدل 1388 بنزینی رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390دوگانه سوز رنگ نقره ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1391دوگانه سوز رنگ نقره ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1389دوگانه سوز رنگ خاکستری-متالیک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه سمند EF7 مدل 1390 دو گانه سوز ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 GLX مدل 1388 بنزینی رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی تهران- ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پل و تونل سازی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت انجام ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه جهت فروش تنقلات واقع در اسلامشهر-شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه فروش تنقلات واقع در اسلامشهر- شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه دکه بلوار خلیج فارس اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه فروش تنقلات واقع در اسلامشهر- شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه دربلوار ماهر اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه جهت فروش تنقلات واقع در اسلامشهر-شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه جهت فروش تنقلات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه جهت فروش تنقلات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساخت سرویس بهداشتی در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و تامین روشنایی سطح ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
لامپ روشنایی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بلوار قائمیه - فاز ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک سفیر امید

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
فضای سبز
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه دکه فرهنگی آموزشی واوان

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه جهت فروش تنقلات واقع در اسلامشهر-شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه فروش تنقلات واقع در اسلامشهر- شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه دکه بلوار خلیج فارس اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه فروش تنقلات واقع در اسلامشهر- شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه دربلوار ماهر اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره دکه جهت فروش تنقلات واقع در اسلامشهر-شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه جهت فروش تنقلات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره عرصه جهت نصب دکه جهت فروش تنقلات ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی تهران- ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و پاکیزه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام شهرداری

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
خدمات بیمه ای
1401/08/03
منقضــی شـده
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خدمات شهری و بازیافت
1401/08/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ایمن سازی بلوار آیت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی، خرید، تعمیر و نصب ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
رنگ آمیزی صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روسازی معابر منطقه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 519303 با ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 519305 با ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 519306 با ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش قطعه زمین با کاربری درمانی به پلاک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 519307 با ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش قطعه زمین با کاربری ورزشی به پلاک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش قطعه زمین با کاربری ورزشی به پلاک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش قطعه زمین با کاربری صمعتی به پلاک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 519302 با ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش قطعه زمین با کاربری آموزشی به پلاک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه راه اندازی، بهره برداری، ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
دوربین مدار بسته
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و نصب دکل ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
مهندسین ناظر عمران
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جابجایی تیرهای برق معابر ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
حمل و نقل زمینی
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و نصب دوربین ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
دوربین مدار بسته
1401/08/16
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه خدماتی شماره 23 واقع در پایانه مسافربری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره کارواش واقع در پایانه مسافربری سازمان مدیریت حمل ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرف تعویض روغنی سه باب واقع در پایانه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و لکه گیری آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و لکه گیری آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و لکه گیری آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و لکه گیری آسفالت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
انواع سنگ و سنگبری
1401/08/21
منقضــی شـده
مزایده یک باب ساختمان به پلاک ثبتی 428976 با کاربری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 5412339 با کاربری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید و اجرای رنگ ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
تاسیسات شهری
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سرعتکاه در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
ترافیک و حمل و نقل
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری مناطق 1و3

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
شهرسازی
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده یک باب ساختمان به پلاک ثبتی 428976 با کاربری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 5412339 با کاربری ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در اسلامشهر - قائمیه ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در اسلامشهر - شهرک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی بوستان شهدای شاطره واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در اسلامشهر- زرافشان –پارک ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی دراسلامشهر- قائمیه – خیابان 43 ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در اسلامشهر - خیابان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی در اسلامشهر - خیابان آیت ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی اسلامشهر–واوان- بلوار امام خمینی– نبش ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی واقع در اسلامشهر- بعداز میدان ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی تهران- ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت انجام ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه اجرای عملیات احداث باقیمانده تونل قطعه اول متروی تهران- ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
پل و تونل سازی
1401/09/05
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در ...

شهرداری اسلامشهر استان تهران

تهران / اسلام‌شهر
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/09
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.