شهرداری قائمشهر مازندران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 8 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 9 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده تجدید واگذاری منافع اجاره مجتمع خدمات خودرویی کمربندی شمالی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 1 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 3 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 4 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/27
مزایده واحد تجاری شماره 7 واقع در خیابان کارگر-جاده سلامت-حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/02

مهلت شرکت

1402/03/29
مزایده تجدید اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع در خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/29
مزایده تجدید واحدهای 10 الی 25 حریم سیاهرود با کاربری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/04/04
مزایده تجدید اجاره طبقات اول و دوم پارکینگ طبقاتی خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/04/04
مزایده تجدید واگذاری منافع اجاره یک واحد تجاری در طبقه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1402/03/10

مهلت شرکت

1402/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفظ و نگهداری و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
منابع آب
1402/03/11

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
سیمان
1401/01/29
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در کارخانه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 6 واقع در جاده سلامت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 5 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 جاده سلامت واقع درخ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره یک داخل جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره پیست و ایستگاه دوچرخه بانضمام تجهیزات و امکانات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره محیط پله طراوت بانضمام تجهیزات و امکانات متعلقه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده پیست آفرود بزرگسالان بانضمام تجهیزات و امکانات متعلقه واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دوطرفه واقع در خ آیت الله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو فلکسی دوطرفه واقع در خ کارگر-روبروی بانک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ مدرس-جنب ایستگاه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ مدرس-جنب ایستگاه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استند تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ امام خمینی-جنب ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استندتبلیغاتی یکطرفه واقع در خ کارگر-چهار راه ترک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استندتبلیغاتی یکطرفه واقع در خ امام خمینی ابتدای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دوطرفه واقع در میدان امام خمینی-ابتدای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه خ مدرس روبروی اداره پست

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی عرشه پل عابر پیاده دوطرفه بلوار ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در بلوار شهیدان سادات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی f دوطرفه واقع دربلوار شهیدان سادات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در خ آیت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی f واقع در خ امام خمینی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید مزایده اجاره تابلو فلکسی دوطرفه واقع در خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو فلکسی دو طرفه واقع در خ کارگر-روبروی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی کمربندی شمالی - جنب رودخانه سیاهرود

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده مزایده اجاره سالن ورزشی

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مجموعه خدمات خودرویی واقع در کمربندی شمالی حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در کارخانه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 6 داخل جاده سلامت- خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 داخل جاده سلامت- خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 9 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره و بهره برداری قسمتی از فضای ساختمان شهرداری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری فروشگاه مواد غذایی واقع در پارک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک قطعه زمین بازی کودکان محوطه زمین بسکتبالواقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 واقع در پارک مادر ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 واقع در ترک محله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 3 واقع در ترک محله- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره 25 واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک قطعه زمین ورزشیترامپولین واقع در خیابان کارگر ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک قطعه زمین پیست اسکیت واقع در خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار و بهره برداری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی عرشه پل عابر پیاده دو طرفه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو بیلبورد تبلیغاتی یک طرفه خیابان مدرس روبروی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه میدان امام خمینی، ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره سالن ورزشی کوثر بانوان واقع در قائمشهر خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی کمربندی شمالی-جنب رودخانه سیاهرود

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی خ آیت ا.. صالحی مازندرانی-نرسیده به ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده مزایده اجاره قسمتی از فضای ساختمان شهرداری منطقه دو ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره 10 دستگاه دوچرخه های تفریحی واقع درخیابان کارگر-سه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
لوازم ورزشی
1401/05/04
منقضــی شـده
مناقصه اجرای بوستان تفریحی هیركانی واقع در رینگ داخلی به ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه اجرای پیاده روسازی رینگ داخلی شهر قائم شهر

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
شهرسازی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه انجام خدمات مشاوره جهت مطالعات طرح ساماندهی ورودی های ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای لوله گذاری خیابان شهید قلی نژاد تا پشت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
لوله و اتصالات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای كانال 60در 60 خیابان مهمانسرا-كوچه بهاران شهرستان قائم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تاسیسات شهری
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجرای بوستان تفریحی سلیمانی خیابان امام ، كوچه ارغوان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه اجاره آپارتمان یا هتل بمنظور اسکان پرسنل شهرداری اعم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
املاک مسکونی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده واگذاریفروش سهام شرکت نساجی قائم شهر به میزان 5205 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای كانال 60در 60 خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تاسیسات شهری
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای طراحی،احداث،بهره ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده فروش سواری پیکان 1600-مدل 1379 با شماره پلاک ایران ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش پژو 1600 آردی مدل 1381 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1381 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت دو کابین مزدا-بی 2000 آی-مدل 1383 با ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت دو کابین مزدا-2000-مدل 1383 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت مزدا-1600-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-286 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت مزدا-1600-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-445 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت نیسان-24-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-438 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت نیسان-24-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-284ل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش سواری پیکان 1600-مدل 1379 با شماره پلاک ایران ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش پژو 1600 آردی مدل 1381 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1381 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت دو کابین مزدا-بی 2000 آی-مدل 1383 با ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت دو کابین مزدا-2000-مدل 1383 با شماره پلاک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت مزدا-1600-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-286 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت مزدا-1600-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-445 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت نیسان-24-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-438 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده فروش وانت نیسان-24-مدل 1370 با شماره پلاک ایران 72-284ل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره آپارتمان یا هتل بمنظور ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
املاک مسکونی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری تلار 52 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
لوله و اتصالات
1401/06/15
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره قسمتی از فضای ساختمان شهرداری منطقه دو ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/16
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک واحد تجاری جنب ورودی سالن مزدستان واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره جهت مطالعات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رفت و روب و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده روسازی رینگ داخلی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
شهرسازی
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاریفروش سهام شرکت نساجی قائم شهر به میزان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخلوط رودخانه ای

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع مصالح ساختمانی
1401/07/09
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره 2 جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره 5 جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره 6 جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده ساختمان رستوران جاده سلامت خ کارگر حد فاصل سه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره قسمتی از فضای ساختمان شهرداری منطقه یک به ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری تلار 52 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
لوله و اتصالات
1401/07/23
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پیکان- 1600 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پژو - 1600 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پژو پارس - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - وانت دوکابین مزدا بی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - وانت دوکابین مزدا 2000-مدل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا 1600-مدل 1370 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا 1600-مدل 1370 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت نیسان 24- مدل 1370 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت نیسان 24- مدل 1370 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رفت و روب و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فعالیت های پشتیبانی و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
کرایه خودرو
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اقدامات كنترلی،مراقبتی و ممیزی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخلوط رودخانه ای

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع مصالح ساختمانی
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش روغن سوخته

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تصفیه روغن صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش 4 عدد اتاق عقب وانت نیسان

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
فروشنده آهن آلات
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش آهن آلات ویژه و ورق حلب در قالب ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تانکر
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش روغن سوخته

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تصفیه روغن صنعتی
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش 4 عدد اتاق عقب وانت نیسان

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
فروشنده آهن آلات
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده فروش آهن آلات ویژه و ورق حلب در قالب ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تانکر
1401/08/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره یک واحد تجاری جنب ورودی سالن مزدستان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پیکان- 1600 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پژو - 1600 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - سواری پژو پارس - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - وانت دوکابین مزدا بی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودروهای اسقاطی - وانت دوکابین مزدا 2000-مدل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا 1600-مدل 1370 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا 1600-مدل 1370 - ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت نیسان 24- مدل 1370 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش خودرو اسقاطی وانت نیسان 24- مدل 1370 ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 9 خ کارگر حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ساختمان رستوران جاده سلامت -خ کارگر حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره قسمتی از فضای ساختمان شهرداری منطقه یک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی ورزشی جنب رودخانه سیاهرود واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ده دستگاه سه چرخه و چهار چرخه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
لوازم ورزشی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره سالن ورزشی کوثر بانوان واقع در پشت راه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده فروش مالکیت واحد تجاری پلاک 159 واقع در قائم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده روسازی خیابان كفشگركلا ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
شهرسازی
1401/09/05
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم اسقاطی اعم از پلاستیک،آهن آلات،قطعات ماشین و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
ضایعات
1401/09/08
منقضــی شـده
مزایده فروش مجموعه نیمه تمام فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اقدامات حفاظت فیزیكی بصورت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/09/08
منقضــی شـده
مزایده فروش لوازم اسقاطی اعم از پلاستیک،آهن آلات،قطعات ماشین و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
ضایعات
1401/09/11
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک قطعه زمین ورزشی بنحو اجاره مجموعه بازی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک قطعه زمین ورزشی بنحو اجاره مجموعه بازی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 2 خ کارگر حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 5 خ کارگر حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 6 خ کارگر حدفاصل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت خ کارگر ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش مجموعه نیمه تمام فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید مخلوط رودخانه ای

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع مصالح ساختمانی
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده فروش ماسه شسته به میزان حدود 6000 تن مرحله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش روغن سوخته

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تصفیه روغن صنعتی
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش 4 عدد اتاق عقب وانت نیسان

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
فروشنده آهن آلات
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده فروش ماسه شسته به میزان حدود 6000 تن مرحله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/09/27
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش روغن سوخته

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تصفیه روغن صنعتی
1401/09/27
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش 4 عدد اتاق عقب وانت نیسان

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
فروشنده آهن آلات
1401/09/27
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک قطعه زمین بنحو اجاره بمنظور استقرار و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4 ایستگاه آتشنشانی شهید جهانیان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک قطعه زمین بستکبال واقع در خیابان امام ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ساختمان رستوران جاده سلامت خ کارگر حد ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ده دستگاه سه چرخه و چهار چرخه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
لوازم ورزشی
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره قسمتی از فضای ساختمان منطقه یک شهرداری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره چمن مصنوعی ورزشی جنب رودخانه سیاهرود واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سالن ورزشی کوثر بانوان واقع در پشت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 5 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 6 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش مالکیت تجاری پلاک 159 خیابان کارگر-روبروی خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اقدامات كنترلی،مراقبتی و ممیزی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای اقدامات حفاظت فیزیكی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فعالیت های عمرانی سطح ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
کرایه خودرو
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فعالیت های پشتیبانی و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
کرایه خودرو
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای پیاده روسازی خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
شهرسازی
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد خدمات تجاری شماره 1 کمربندی شمالی- حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد خدمات تجاری شماره 2 کمربندی شمالی- حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد خدمات تجاری شماره 3 کمربندی شمالی- حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد خدمات تجاری شماره 4 کمربندی شمالی- حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد خدمات تجاری شماره 5 کمربندی شمالی- حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد شماره 7 عریض نویسی و خدمات قضایی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد شماره 8 عریض نویسی و خدمات قضایی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد شماره 9 عریض نویسی و خدمات قضایی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحدهای 10 الی 25 توریستی-تفریحی-گردشگری-اقامتی کمربندی شمالی-حریم سیاهرود

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجمیع قراردادهای بیمه ای شهرداری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خدمات بیمه ای
1401/11/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین بازی کودکان پارک ولیعصرزمین بسکتبال-جنب فضای ترامپولین

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1401/11/05
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/05
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین بازی کودکان پارک ولیعصرزمین بسکتبال-جنب فضای ترامپولین

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1401/11/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین بازی کودکان پارک ولیعصرزمین بسکتبال-جنب فضای ترامپولین

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1401/11/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین بازی کودکان پارک ولیعصرزمین بسکتبال-جنب فضای ترامپولین

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1401/11/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره سرویس های بهداشتی شش چشمه جهت حفظ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای فعالیت های عمرانی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
کرایه خودرو
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای اقدامات كنترلی،مراقبتی و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مشاورین نقشه برداری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش ماسه شسته به میزان حدود 6000تن مرحله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش روغن سوخته

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تصفیه روغن صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید فروش مالکیت واحد تجاری پلاک 159 خیابان کارگر-روبروی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 6 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ده دستگاه سه چرخه و چهار چرخه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
لوازم ورزشی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره چمن مصنوعی ورزشی جنب رودخانه سیاهرود واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید سالن ورزشی کوثر بانوان واقع در پشت راه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین بسکتبال واقع در خیابان امام ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید واحد تجاری شماره 4 ایستگاه اتش نشانی شهید ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره یک قطعه زمین بمنظور استقرار و بهره ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 6 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره ده دستگاه سه چرخه و چهار چرخه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
لوازم ورزشی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره چمن مصنوعی ورزشی جنب رودخانه سیاهرود واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید سالن ورزشی کوثر بانوان واقع در پشت راه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید یک قطعه زمین بسکتبال واقع در خیابان امام ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید واحد تجاری شماره 4 ایستگاه اتش نشانی شهید ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره یک قطعه زمین بمنظور استقرار و بهره ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای پیاده رو سازی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/17
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 1 کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 2 کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 3 کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 4 کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 5 کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد شماره 7 عریضه نویسی و خدمات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد شماره 8 عریضه نویسی و خدمات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد شماره 9 عریضه نویسی و خدمات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحدهای 10 الی 25 توریستی-تفریحی-گردشگری-اقامتی کمربندی شمالی- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/11/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری منافع اجاره پارک هیرکانی - واقع در رینگ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/12/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری منافع اجاره پارک خبرنگار واقع در خیابان امام ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رفت و روب و ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا دو کابین ایران 72-938ل11

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده فروش خودرو اسقاطی پژو پارس ایران 72-963ل28

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک واحد تجاری در طبقه چهارم مجتمع تجاری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
ضایعات
1401/12/21
منقضــی شـده
مزایده فروش خودرو اسقاطی وانت مزدا دو کابین ایران 72-938ل11

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1402/01/09
منقضــی شـده
مزایده فروش خودرو اسقاطی پژو پارس ایران 72-963ل28

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1402/01/09
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 1 کمربندی شمالی-حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 2 کمربندی شمالی-حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره واحد خدمات تجاری شماره 3 کمربندی شمالی-حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره پارک هیرکانی شامل فضای سرپوشیده بازی کودکان،سه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره پارک خبرنگارشامل ساختمان کافی شاپ،فضای سرپوشیده بازی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
اسباب بازی و بازی فکری ...
1402/01/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره جایگاه CNG بمنظور بهره برداری،نگهداری وعرضه گاز به ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1402/01/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری منافع اجاره مجتمع خدمات خودرویی واقع در کمربندی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری به نحو اجاره یک دستگاه تلویزیون شهری واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1402/01/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد های 10 الی 25 حریم سیاهرود با ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای رفت و روب ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1402/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک هایما-S7-T-AT مدل ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک زباله
1402/01/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره طبقات اول و دوم پارکینگ طبقاتی واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1402/01/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سایت ورزشی ، تفریحی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1402/02/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بوستان معمار واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
شهرسازی
1402/02/05
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تاسیسات شهری
1402/02/10
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
برق صنعتی
1402/02/11
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره یک واحد تجاری در طبقه چهارم مجتمع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک مسکونی
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ویندرو ترنر خودكششی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/18
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
برق صنعتی
1402/02/23
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
برق صنعتی
1402/02/23
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.