شهرداری قائمشهر مازندران

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره واحد تجاری فروشگاه مواد غذایی واقع در پارک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده مزایده اجاره یک قطعه زمین بازی کودکان (محوطه زمین ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 واقع در پارک مادر ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 واقع در ترک محله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 3 واقع در ترک محله- ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/22

مهلت شرکت

1401/04/21
مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره 25 واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/24

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده مزایده اجاره یک قطعه زمین ورزشی(ترامپولین) واقع در خیابان ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده مزایده اجاره یک قطعه زمین (پیست اسکیت) واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار و بهره ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/01

مهلت شرکت

1401/04/30
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما s7

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
خریدو فروش خودرو
1401/04/04

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
سیمان
1401/01/29
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در کارخانه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 9 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 6 واقع در جاده سلامت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 5 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4 جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 جاده سلامت واقع درخ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واحد تجاری شماره یک داخل جاده سلامت واقع در ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده اجاره پیست و ایستگاه دوچرخه بانضمام تجهیزات و امکانات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره محیط پله طراوت بانضمام تجهیزات و امکانات متعلقه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده پیست آفرود بزرگسالان بانضمام تجهیزات و امکانات متعلقه واقع ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دوطرفه واقع در خ آیت الله ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو فلکسی دوطرفه واقع در خ کارگر-روبروی بانک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ مدرس-جنب ایستگاه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ مدرس-جنب ایستگاه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استند تبلیغاتی یکطرفه واقع در خ امام خمینی-جنب ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استندتبلیغاتی یکطرفه واقع در خ کارگر-چهار راه ترک ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره استندتبلیغاتی یکطرفه واقع در خ امام خمینی ابتدای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دوطرفه واقع در میدان امام خمینی-ابتدای ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه خ مدرس روبروی اداره پست

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی عرشه پل عابر پیاده دوطرفه بلوار ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی یکطرفه واقع در بلوار شهیدان سادات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی f دوطرفه واقع دربلوار شهیدان سادات ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی دو طرفه واقع در خ آیت ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی f واقع در خ امام خمینی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده تجدید مزایده اجاره تابلو فلکسی دوطرفه واقع در خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره تابلو فلکسی دو طرفه واقع در خ کارگر-روبروی ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره چمن مصنوعی کمربندی شمالی - جنب رودخانه سیاهرود

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده مزایده اجاره سالن ورزشی

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مجموعه خدمات خودرویی واقع در کمربندی شمالی حریم ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 5000 تن ماسه شسته واقع در کارخانه ...

شهرداری قائمشهر مازندران

مازندران / قائم شهر
مصالح ساختمانی
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 6 داخل جاده سلامت- خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 داخل جاده سلامت- خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 9 داخل جاده سلامت خ ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده اجاره و بهره برداری قسمتی از فضای ساختمان شهرداری ...

شهرداری قائمشهر مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19