شهرداری اهواز استان خوزستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخازن 770 لیتری نگهداشت ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
آببندی مخازن پالایشگاه
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور عمرانی خدمات شهری ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و ترمیم جداول فرسوده ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده رو با بتن ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت دستی خیابان ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/12

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل ساختمان جدید شهرداری اهواز

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
مهندسی معماری
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه زیرسازی و آسفالت کوی شهید نیاکی نوبت دوم

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات شهری تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات شهری تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / ایذه
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات شهری تنظیف،جمع آوری و حمل پسماند و ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات شهری تنظیف و جمع آوری و حمل ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه امور خدمات شهری تنظیف جمع آوری و حمل پسماند ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگاری امور خدمات شهری و احکام سامانه 137

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه زیرسازی خیابانهای خاکی تا حد لایه اساس در حوزه ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تخریب و ترمیم جداول فرسوده درسطح منطقه 3 شهرداری

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع آوری و حمل پسماندها ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه همسان سازی درب منهولها در سطح منطقه 5 شهرداری

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید و اجرای دو ایستگاه ثبت تخلف سرعت غیر ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ترافیک و حمل و نقل
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید و اجرای دو ایستگاه ثبت تخلف غیر مجاز ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید و اجرای دو ایستگاه ثبت تخلف سرعت غیر ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ترافیک و حمل و نقل
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید و اجرای چراغ راهنمایی هوشمند میدان شفا درمنطقه ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید دوربین نظارت تصویری و متعلقات

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
دوربین مدار بسته
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت نصب ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
خدمات IT
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای همسان سازی درب منهول ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک فاز 4 ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه سرمایه گذاری با موضوع ساخت، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
پتروشیمی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف،جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهریتنظیف، جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهریتنظیف، جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهریتنظیف، جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهریتنظیف، جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهریتنظیف، جمع ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری تنظیف، ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دوربین های نظارت تصویری ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
دوربین مدار بسته
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خط تفکیک و بازیافت ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان جدید شهرداری اهوازنوبت ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
کرایه خودرو
1401/06/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 309 نفر نیروی انسانی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 308 نفر نیروی انسانی بخش ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ماشین آلات راهسازی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای چراغ راهنمایی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
لامپ روشنایی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای چراغ راهنمایی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
لامپ روشنایی
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر زیرسازی شده در ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و پیاده روسازی و ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک فاز 4 کوی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسان سازی درب منهول ها ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و ترمیم جداول فرسوده ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای همسان سازی درب منهولها در ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی و تکمیل آینلد ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک کودک الوند در ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
فضای سبز
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسای زیر تا حد لایه ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی بلوار گلستان حد ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و احداث پیاده رو ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی زمین های ورزشی کوی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی تا حد لایه اساس ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات شهری
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب نیوجرسی بتنی ...

شهرداری اهواز استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/06/21
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.