شهرداری قرچک


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فاز اول سردرب ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه حفر چاه سایت آرامستان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/11/05

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امتیاز راه اندازی مدیریت و بهره برداری از ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل جهت تبلیغات محیطی در سطح شهر قرچک

شهرداری قرچک

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/02/21
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امتیاز راه اندازی مدیریت و بهره برداری از ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/03/09
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل جهت تبلیغات محیطی در سطح شهر قرچک

شهرداری قرچک

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/16
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده اقلام اسقاطی ضایعاتی فروش نقدی

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/05/03
منقضــی شـده
مزایده اقلام اسقاطی ضایعاتی فروش نقدی

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/05/04
منقضــی شـده
مناقصه پروژه فاز پنجم احداث سایت آرامستان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات IT
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه پروژه تکمیل فاز سوم طبقه دوم ساختمان شهرداری منطقه ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
مهندسی معماری
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه فاز چهارم احداث سینمای شهر قرچک

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز چهارم بهسازی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه روکش آسفالت سطح ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخزن زباله مکانیزه 770لیتری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تفکیک و بازیافت زباله
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حمل پسماندزباله

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
امور خدماتی و نظافتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه عمر و تکمیلی درمان ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/05/27
منقضــی شـده
مزایده تجدید کتبی اقلام اسقاطی ضایعاتیفروش نقدیبه شرح مشخصات مندرج ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید کتبی اقلام اسقاطی ضایعاتیفروش نقدیبه شرح مشخصات مندرج ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برون سپاری خدمات رفع ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه روکش آسفالت سطح شهر ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه عمر و تکمیلی درمان ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم تخریب و ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تاسیسات شهری
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم تخریب و ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تاسیسات شهری
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/06/21
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/06/23
منقضــی شـده
مزایده تجدید کتبی اقلام اسقاطی ضایعاتیفروش نقدیبه شرح مشخصات مندرج ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده تجدید کتبی اقلام اسقاطی ضایعاتیفروش نقدیبه شرح مشخصات مندرج ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع ضایعات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برون سپاری خدمات رفع ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم سوله بحران چند ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم احداث ایستگاه آتشنشانی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
ساخت و نصب کنتور
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پارکهای سطح شهر

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/07/16
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب هواساز،فن کویل،چیلر ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/07/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره پارکینگ شماره دو به مساحت تقریبی990 مترمربع

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات هواساز و ازن ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
ساخت و نصب کنتور
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
آسفالت و قیر
1401/07/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم کفپوش بتنی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برون سپاری خدمات رفع ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز سوم سوله بحران ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز پنجم احداث فرهنگسرای بزرگ ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
آسفالت و قیر
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید تجهیزات هواساز و ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
ساخت و نصب کنتور
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تجهیزات مکانیکی و برقی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/08/26
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برون سپاری خدمات رفع ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
دستگاه های بانكی و فروشگاه
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نگهداری پارکها و فضای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/09/10
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فاز اول سردرب ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز ششم احداث سایت ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم محوطه سازی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث چمن مصنوعی پارک ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم جدولگذاری تفکیکی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز پنجم احداث فرهنگسرای ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دوربینهای سرعت ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
دوربین مدار بسته
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پارک ایران زمین

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
فضای سبز
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل تجهیزات مکانیکی و ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/09/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خدمات بیمه ای
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز ششم احداث سایت ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/10/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم محوطه سازی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز اول سردرب ورودی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/10/04
منقضــی شـده
مزایده کتبی خاکهای دپو شده در کمربندی شمالیفروش نقدی

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث چمن مصنوعی پارک ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده کتبی خاکهای دپو شده در کمربندی شمالیفروش نقدی

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/06
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل تجهیزات مکانیکی و ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
تجهیزات سینما و آمفی تاتر
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دوربینهای سرعت ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
دوربین مدار بسته
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده تجدید واگذری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
تفکیک و بازیافت زباله
1401/10/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره پارکینگ شماره دو به مساحت تقریبی 990مترمربع

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره پارکینگ شماره دو به مساحت تقریبی 990مترمربع

شهرداری قرچک

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه طراحی پارک جوان

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
پیمانکاران ابنیه
1401/10/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره شش دانگ پلاک ثبتی 538744 به مساحت 112236مترمربع ...

شهرداری قرچک

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تامین برق پارک جنگلی ...

شهرداری قرچک

تهران / قرچک
لامپ روشنایی
1401/10/29
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.