دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی ساختمان کلاسها و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع خدمات سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
پیمانکاران ابنیه
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس شهری شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات حفاری اصلی
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت گزدره شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت گرده سور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
پتروشیمی
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت قنات میرزاجلیل ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت دورود و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/16

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان نبی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
ابزار دقیق
1401/12/21

مهلت شرکت

1402/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/12/21

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت خلج کرد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
تهیه غذا
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت مکریان شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/22

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت لاجان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ماکو
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده عمومی فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده فروش 9 فقره از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید راثی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت قپچاق شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
خدمات درمانی
1401/12/28

مهلت شرکت

1402/01/19
مزایده عمومی فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1402/01/09

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
داروسازی
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان فجر شهرستان ماکو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
داروسازی
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید عباسی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
داروسازی
1401/02/05
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/15
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه س ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید عباسی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/21
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان فجر شهرستان ماکو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/25
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه س ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده فروش 11 فقره از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید عباسی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان فجر شهرستان ماکو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی ودرمانی شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه س ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده فروش 11 فقره از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی ودرمانی آیت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده فروش 11 فقره از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/20
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی ودرمانی شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چالدران
پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/05/28
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی ره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/01
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان نبی¬اکرم ص شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تهیه غذا
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
خدمات درمانی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه احداث تکمیل یا ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تهیه غذا
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی و آبیاری فضای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان نبی¬اکرم ص شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری درمانگاه شبانه روزی بعثتخودکفایی سابق شهرستان مهاباد

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
خدمات درمانی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی واگذاری نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/07/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تغذیه شبکه بهداشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی طرح آبرسانی و آبیاری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
فضای سبز
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
خدمات درمانی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت امور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی سایت نازلو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
خدمات درمانی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی واگذاری نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت امور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/12
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی سایت نازلو ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت امور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری بوفه ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طبق ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
مصالح ساختمانی
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور مهد کودک 1401-1402 ستاد دانشگاه طبق مشخصات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
قطعات صنعتی و خودرو
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/25
منقضــی شـده
مزایده فروش اتوبوس ولوو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
انواع کفپوش ها
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
انواع کفپوش ها
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
املاک مسکونی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی شبکه بهداشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه نگهداری و بهره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ماکو
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تهیه غذا
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ¬واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/16
منقضــی شـده
مزایده فروش تجهیزات پزشکی اسقاطی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
املاک مسکونی
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
املاک مسکونی
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش تجهیزات پزشکی اسقاطی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
املاک مسکونی
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
املاک مسکونی
1401/09/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات نگهداری و راهبری تأسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید راثی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/28
منقضــی شـده
مزایده فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و قطعات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام حفاظت فردی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ¬واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چالدران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان حضرت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
قطعات صنعتی و خودرو
1401/10/11
منقضــی شـده
مزایده فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و قطعات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
لوازم بهداشتی و آرایشی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
خدمات درمانی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
خدمات درمانی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امورات نگهداری و راهبری تأسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
قطعات صنعتی و خودرو
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستانهای شهداء ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و ... ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهدای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری امـور تغذیه ای بیمارسـتان شـهداء شهرسـتان شـوط

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تهیه غذا
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری امور مهد کودک 1401-1402 ستاد دانشگاه طبق شرایط ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
بیمارستان
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید راثی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/17
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید دکتر قلی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام حفاظت فردی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی مرکز بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تاسیسات شهری
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چالدران
قطعات صنعتی و خودرو
1401/10/25
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش کالاهای راکد ولوازم یدکی وقطعات خودرویی ستاد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
لوازم بهداشتی و آرایشی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان تسهیلات زایمانی میرآباد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
تفکیک و بازیافت زباله
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت قنات میرزا ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
خدمات درمانی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
خدمات درمانی
1401/11/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای بهلول ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/06
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید راثی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/06
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید دکتر قلی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت قیپچاق شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
خدمات درمانی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت اوزون اوبای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
تهیه غذا
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان های ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان نبی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
ابزار دقیق
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه و مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهداء ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایگاه اورژانس جاده ای قوجه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خانه بهداشت گزدره شهرستان تکاب

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایگاه اورژانس جاده ای مخور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات حفاری اصلی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایگاه اورژانس جاده ای حاجیلار ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع مصالح ساختمانی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت خلج کرد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
تهیه غذا
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام حفاظت فردی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ماکو
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی مرکز بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چالدران
خدمات درمانی
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حفاظتی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیومتری چشم ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دوش و چشم شوی اضطراری
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز آموزش بهورزی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع خدمات سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع خدمات سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت صیادی فر ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع خدمات سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستایی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/11/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
خدمات درمانی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
پیمانکاران ابنیه
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پایگاه اورژانس شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات حفاری اصلی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت گرده سور ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
پتروشیمی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
انواع پمپ
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس شهری شماره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان پایگاه اورژانس ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سر دشت
خدمات درمانی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت قنات میرزاجلیل ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت دورود و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان نبی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
ابزار دقیق
1401/11/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید دکتر قلی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
پارکینگ های مکانیزه
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید راثی شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/30
منقضــی شـده
مزایده عمومی فروش کالاهای راکد و بلااستفاده لوازم یدکی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دام و طیور
1401/12/01
منقضــی شـده
مزایده فروش 9 فقره از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت روستای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ستاد شبکه و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت خلج کرد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
تهیه غذا
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس جاده ای ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چایپاره
تفکیک و بازیافت زباله
1401/12/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت مکریان شهرستان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / مهاباد
خدمات درمانی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت آغچه مسجد ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پایگاه اورژانس شهری ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
پیمانکاران ابنیه
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس شهری شماره ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / بوکان
پیمانکاران ابنیه
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهداء ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ” واگذاری محصولات باغی ستاد دانشگاه طبق شرایط پیوستی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده ” واگذاری محصولات باغی ستاد دانشگاه طبق شرایط پیوستی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین زراعی جهتلو ستاد دانشگاه “ طبق شرایط ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین زراعی جهتلو ستاد دانشگاه “ طبق شرایط ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/12/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
تامین نیروی انسانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / چالدران
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / سلماس
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حفاظتی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت لاجان ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت صیادی فر ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / میاندوآب
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع خدمات سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / نقده
پیمانکاران ابنیه
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شاهین دژ
شهرسازی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ماکو
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پلدشت
خدمات درمانی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / شوط
خدمات درمانی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ماکو
خدمات درمانی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حفاظتی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / تکاب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیومتری چشم ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
دوش و چشم شوی اضطراری
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / اشنویه
خدمات درمانی
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / ارومیه
خدمات بیمه ای
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان های ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

آذربايجان غربي / پیرانشهر
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/10
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.