دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه بهداشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی آسانسورهای بیمارستان قائم ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور کاشت و نگهداری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مزایده یک دستگاه سی تی اسکن فرسوده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/11/08

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس فرم نگهبان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / چناران
تهیه غذا
1401/11/10

مهلت شرکت

1401/12/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خدمات ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
امور خدماتی و نظافتی
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه بهداشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدمواد اولیه، طبخ و توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
تهیه غذا
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / باخرز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/11/17

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری حق انتفاع چاه عمیق شهرستان کاشمر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
انواع چاه پیمایی
1401/02/12
منقضــی شـده
مزایده واگذاری محل آزمایشگاه کلینیک ویژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
خدمات درمانی
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاط غیر قابل پلاک بیمارستان شهید هاشمی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاط غیر قابل پلاک بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بیمارستان
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاط غیر قابل پلاک مرکز درمانی و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاط قابل پلاک سی تی اسکن

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / قوچان
ضایعات
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/29
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط 3 دستگاه اوپراتور و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/04/07
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع بالابر صنعتی
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده 3 دستگاه اوپراتور و کندانسورهای چیلر تراکمی شبکه سرخس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/05
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
جرثقیل و تاور کرین
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده 3 دستگاه اوپراتور و کندانسورهای چیلر تراکمی شبکه سرخس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/06
منقضــی شـده
مناقصه خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
باغبانی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه سرویس ایاب وذهاب مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مكانیكی والكتریكی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان منتصریه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری سرویس، نگهداری، تعمیرات، خدمات پشتیبانی و اجرای عملیاتی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب آسانسورهای ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات دریایی و بندری
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنجره یو پی وی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری، تعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/06/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنجره آلومینیومی ترمال بریک ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/06/06
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شبکه بهداشت و درمان سرخس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دربهای پروژه دانشکده های ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان ولایت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب آسانسور شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / قوچان
آسانسور و پله برقی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
امنیت شبکه و سرور
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/06/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و اداری شبکه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب میزهای آزمایشگاهی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
پتروشیمی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
خدمات درمانی
1401/06/19
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شبکه بهداشت و درمان سرخس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و تعمیر و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافت بیمار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی واحدها تابعه دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
برق صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پرستاری معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی کامل 28 دستگاه آمبولانس ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی کامل 28 دستگاه آمبولانس ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
آمبولانس و تجهیزات
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و نصب سوله ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
تاسیسات صنعتی
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحد های ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحد های ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید الکتروپمپ ها و بوستر ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طرح پایش سلامت ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری، تعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / بردسکن
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/07/11
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاط غیر قابل پلاکلوله –شیرفلکه-زانو مانیسمان مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/07/25
منقضــی شـده
مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان ولایت مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/27
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط دانشگاه علوم پزشکی مشهدقالب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/08/01
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد Tower Crane ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
جرثقیل و تاور کرین
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میلگرد آجدار جهت بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
پیمانکاران ابنیه
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیرآلات کنترلی پروژه دانشکده ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله، اتصالات و شیرآلات ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی کامل 28 دستگاه آمبولانس ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
آمبولانس و تجهیزات
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عمومی دانشگاه علوم ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای پرسی مجتمع آموزش ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری،تعمیر و راهبری تاسیسات ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای پرسی دانشکده پرستاری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
خدمات درمانی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری، تعمیر و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
تهیه غذا
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / بردسکن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاههای ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / قوچان
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و تعمیرو ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات صنعتی
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط دانشگاه علوم پزشکی مشهدقالب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/08/18
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد Tower Crane ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
جرثقیل و تاور کرین
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ایاب و ذهاب مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
استخدام
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه ،طبخ وتوزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
تهیه غذا
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / چناران
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب و ذهاب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب ذهاب مرکز ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تاسیسات ساختمان
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب ترانسفورماتور توزیع ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
برق و تاسیسات
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری وتعمیر و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
خدمات درمانی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی مجتمع گهر باران ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
تهیه غذا
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت فوریتهای پیش بیمارستانی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات بیمه ای
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی معاونت اموزشی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب ذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میزهای آزمایشگاهی پروژه چندمنظوره

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
پتروشیمی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / قوچان
تهیه غذا
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس نگهبانان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع لباس اداری و کار
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط دانشگاه علوم پزشکی مشهدقالب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده فروش ملک واقع در خیابان احمدآباد به مساحت 47649 ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دو دستگاه ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
انواع دیزل ژنراتور
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده فروش ملک واقع در خیابان احمدآباد به مساحت 47649 ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاط دانشگاه علوم پزشکی مشهدقالب ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده یک دستگاه سی تی اسکن فرسوده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده 9 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی داتشگاه علوم پزیشکی مشهد مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فروش موتور سیکلت
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده اموال اسقاطی و فرسوده به میزان حدودی 100 تن ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده یک دستگاه سی تی اسکن فرسوده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده 9 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی داتشگاه علوم پزیشکی مشهد مدیریت ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فروش موتور سیکلت
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده اموال اسقاطی و فرسوده به میزان حدودی 100 تن ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/09/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری خدمات ایاب وذهاب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، تعمیر ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / درگز
امور خدماتی و نظافتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات توسعه و پشتیبانی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات IT
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور بیخطر سازی زباله های ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اسکلت فلزی بلوک 5 ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
نظافت صنعتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاههای بیسیم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
مهندسی خودرو
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب بیمارستان ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی یک ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / کاشمر
منابع آب
1401/10/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
فضای سبز
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / فریمان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده اموال فرسودهو اسقاط بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شبکه بهداشت و درمان سرخسچیلر کیلویی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده اموال فرسودهو اسقاط بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
ضایعات
1401/10/16
منقضــی شـده
مزایده فروش اقلام ضایعاتی شبکه بهداشت و درمان سرخسچیلر کیلویی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / سرخس
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/10/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه بهداشت و ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی خدمات توزیع غذا ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
تهیه غذا
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و تعمیر ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات درمانی
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مور بیخطر سازی زباله های ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت فوریتهای پیش بیمارستانی ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / مشهد
خدمات بیمه ای
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری وتعمیر و راهبری ...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوي / خواف
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/10/28
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.