سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده اجاره دکه زیباکنار جنب آبشار

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/29

مهلت شرکت

1401/04/20
مزایده اجاره 300 متر عرصه جهت نصب ترامبلین قصربادی یوروبانجی ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/29

مهلت شرکت

1401/04/21
مزایده اجاره یک دستگاه دکه واقع در پارک بانوان

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/29

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یکدستگاه بیلبورد سه وجهی واقع در میدان امام ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 مترمربع عرصه ی محوطه پارک معلم استفاده ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
فضای سبز
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100متر عرصه محوطه پارک معلم جهت نصب یوروبانجی

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک طبیعت واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
فضای سبز
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک طبیعت واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
فضای سبز
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100تر عرصه در پارک طبیعت واقع در کوی ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
فضای سبز
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک ارم واقع درگلدشت ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
فضای سبز
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک زیتون واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک زیتون واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک زیتون واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک شهید آشتیانی واقع ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک شهید آشتیانی واقع ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/02/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک بروجردی واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک بروجردی واقع در ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره 100 متر عرصه در پارک بانوان زیبا واقع ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک ساله بیلبورد سه وجهی میدان کیو

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
سازنده بیلبورد و استند
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره سه دستگاه بیلبورد نصب شده بر روی پل ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده فروش ساختمان کلنگی واقع در پشت بازار

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره تعداد دو تلویزیون شهری در سطح شهر

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
نمایشگر های LED
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره یکدستگاه بیلبورد سه وجهی واقع در میدان امام ...

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم آباد

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/19