سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش 25 بشکه روغن سوخته 208 لیتری همراه با ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه پراید تاکسی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی پژو 405

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی سمند x7

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی سمند x7

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش 25 بشکه روغن سوخته 208 لیتری همراه با ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
تصفیه روغن صنعتی
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه پراید تاکسی به شماره پلاک 736ت36

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی پژو 405 به شماره ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی سمند x7به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه سواری تاکسی سمند x7به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/02/01
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/03
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 345ع49-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 346ع49-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 344ع49-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/17
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 341ع49-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/03/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد ترمینال مرکزی سنندج جهت اکران تبلیغات

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 302 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 303 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 341ع49-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/04/09
منقضــی شـده
مزایده اجاره بیلبورد ترمینال مرکزی سنندج جهت اکران تبلیغات

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/04/13
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 346ع49،ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خرید و فروش انواع خودرو
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده پیگیری،کنترل،وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 204 ترمینال مرکزی سنندج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/21
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 302 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 303 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره مسافرخانه شماره 127 ترمینال مرکزی سنندج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده یک دستگاه میدل باس به شماره پلاک 344ع49 ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 302 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 303 پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی-خیابان شهید ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 253ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 252ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پژو 405 به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پراید به شماره پلاک 736ت36-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/06/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 253ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 253ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 252ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 252ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پژو 405 به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پژو 405 به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پراید به شماره پلاک 736ت36-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی پراید به شماره پلاک 736ت36-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 152 واقع در ترمینال مرکزی سنندج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/12
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند به شماره پلاک 252ت12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک 461ع12-ایران51

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک 443ع12

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی به شماره پلاک 269ع11

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
اسقاط خودرو
1401/08/30
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی به شماره پلاک 266ع11

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
اسقاط خودرو
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی به شماره پلاک 155ع26

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
اسقاط خودرو
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری اسقاطی به شماره پلاک ...

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
خریدو فروش خودرو
1401/09/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 152 واقع در ترمینال مرکزی سنندج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره مغازه شماره 152 واقع در ترمینال مرکزی سنندج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده فروش 20 بشکه روغن سوخته بهمراه بشکه 208 لیتری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
تصفیه روغن صنعتی
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده فروش 20 بشکه روغن سوخته بهمراه بشکه 208 لیتری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
تصفیه روغن صنعتی
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاطیداغی قطعات خودرو و داغی رادیاتور خودرو

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
ضایعات
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده فروش اموال اسقاطیداغی قطعات خودرو و داغی رادیاتور خودرو

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
ضایعات
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی به شماره پلاک 155ع26

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
اسقاط خودرو
1401/10/07
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس اسقاطی به شماره پلاک 155ع26

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج

كردستان / سنندج
اسقاط خودرو
1401/10/13
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.