مدیریت اموزش و پرورش ملارد


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 25 متری شماره 10 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 24 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 24 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 28 متری شماره 4 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 27 متری شماره 5 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 27 متری شماره 6 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 26 متری شماره 7 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 25 متری شماره 8 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 25 متری شماره 9 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 13 متری جنب سالن طحانی

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/12/03
مزایده اجاره مدرسه هما عاملی با 8 کلاس درس

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره ساختمان آموزشی بشارت جنب مدرسه شهید ثمری

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/17

مهلت شرکت

1401/11/30
مزایده اجاره واحد تجاری 13 متری شماره 4 جنب اداره ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/11/17

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده فروش 52 اصله درخت صنوبر صنعتی اقامتگاه بشارت فرهنگیان ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

گيلان / رضوان‌شهر
گل و گیاه
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده فروش 52 اصله درخت صنوبر صنعتی اقامتگاه بشارت فرهنگیان ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

گيلان / رضوان‌شهر
کشاورزی و دامپروری
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره فروشگاه داخل محوطه اداره آموزش و پرورش ملارد

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 21 متری جنب مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 23 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 23 متری شماره 7 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 21 متری شماره 8 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 26 متری شماره 9 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 26 متری شماره 10 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 26 متری شماره 10 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 21 متری شماره 7 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 26 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره فروشگاه حیاط اداره به متراژ 120 متر مربع

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 1 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره فروشگاه حیاط اداره به متراژ 120 متر مربع

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 32 متری شماره جنب مدرسه کاشانی ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 4 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 5 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 6 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 7 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره ملک 22 متری تجاری شماره 9 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/08
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان حسنی واقع در سرآسیاب

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی هنرستان شهید آوینی مارلیک

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان هما عاملی صفادشت

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 32 متری شماره جنب مدرسه کاشانی ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 7 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 6 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 22 متری شماره 9 مدرسه پاکان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 1 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 8 جنب مدرسه پاکان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 جنب مدرسه شیخ فضل ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 جنب مدرسه شیخ فضل ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 3 جنب مدرسه شیخ فضل ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4 جنب مدرسه شیخ فضل ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 1 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 2 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 3 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 6 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 5 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 8 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد حالت ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد حالت ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امام جسین ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امام جسین ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید باهنر ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید باهنر ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کوثر 1

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کوثر 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ستایش 1

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ستایش 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه آسیه 1

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه آسیه 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید رجایی ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید رجایی ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایران 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کمال الملک ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امام خمینی ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ابن سینا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شقایق ها ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه درخشندگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهدای بانک ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه فرشتگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه برهان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهدای شهرآباد

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر دختران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت فاطمه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایثار روستای ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امیرعلاقبند

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه 15 خرداد ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر پسران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امید مسکن ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ام لیلا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید مفتح ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه طاها

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امت دختران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید مسعود ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه محترم علاقبند ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حجت

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه جنت شهرک ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کمال الملک ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه مصطفی بیات

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 32 متری جنب مدرسه کاشانی پور ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 1 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 5 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 8 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک کلاس درس 75 متری در مدرسه ستایش ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک کلاس درس 24 متری در مدرسه ستایش ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری داروخانه واقع در سه راهی مارلیک ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره ساختمان آموزشی 7 کلاسه بشارت واقع در سه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 32 متری شماره 2 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره پارکینگ شبانه روزی جنب سالن ورزشی مظفر

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
داروسازی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/08/29
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 8 مدرسه پاکان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ام لیلا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر پسران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امیرعلاقبند

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایثار روستای ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت فاطمه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر دختران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهدای شهرآباد

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه برهان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه درخشندگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ابن سینا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایران 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کوثر 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امام حسین ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/12
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت زینب ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امام حسین ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان هما عاملی صفادشت

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره ملک تجاری رستوران جنب اداره آموزش و پرورش

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره ملک تجاری 23 متری جنب پژوهشسرای بوعلی سینا

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید مفتح ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه مصطفی بیات

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان حسنی واقع در سرآسیاب

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان هما عاملی صفادشت

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره ملک تجاری رستوران جنب اداره آموزش و پرورش

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره ملک تجاری 23 متری جنب پژوهشسرای بوعلی سینا

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک اداری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ام لیلا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر پسران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه امیرعلاقبند

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایثار روستای ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه حضرت فاطمه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه غدیر دختران ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهدای شهرآباد

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه برهان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه درخشندگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ابن سینا ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه ایران 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه استاد شهریار ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه کوثر 2

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه شهید مفتح ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی واقع در مدرسه مصطفی بیات

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضای آموزشی دبستان حسنی واقع در سرآسیاب

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 7 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 50 متری جنب مدرسه فرزانگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 20 متری جنب مدرسه فرزانگان

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین زراعی 8 هکتاری در روستای خوشنام

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی جنب مدرسه امام حسین ع

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری شماره 4 جنب اداره آموزش و ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/10/15
منقضــی شـده
مزایده اجاره واحد تجاری 10 متری شماره 3 جنب مدرسه ...

مدیریت اموزش و پرورش ملارد

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/15
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.