سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف مس گیو شاد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان جنوبي / طبس
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلی متال لاطلا

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

كرمان / شهر بابک
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف سیلیس رنگی کاهوان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

سمنان / شاهرود
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف طلای میرگه نقشینه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

كردستان / سقز
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف آنتیموان وطلا کلاته چوبک

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان رضوي / کاشمر
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف طلای شادمهر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان رضوی / تربت حیدریه
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلاسر مونازیت مروست باختری

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

يزد / خاتم
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلاسر مونازیت مروست خاوری

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

يزد / خاتم
زمین شناسی و معادن
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف مس گیو شاد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان جنوبي / طبس
فولاد و صنایع معدنی
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلی متال لاطلا

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

كرمان / شهر بابک
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف سیلیس رنگی کاهوان

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

سمنان / شاهرود
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف طلای میرگه نقشینه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

كردستان / سقز
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف آنتیموان وطلا کلاته چوبک

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان رضوي / کاشمر
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف طلای شادمهر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

خراسان رضوی / تربت حیدریه
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلاسر مونازیت مروست باختری

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

يزد / خاتم
زمین شناسی و معادن
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک فقره گواهی کشف پلاسر مونازیت مروست خاوری

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

يزد / خاتم
زمین شناسی و معادن
1401/03/04