سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی میدان کارگر طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره مکان غرفه مواد غذایی در ضلع شرقی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره فضایی به مساحت تقریبی 600 متر مربع ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید مکان غرفه مواد غذایی پارک هنر توحید شهر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره رستوران و کافی شاپ ضلع غربی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره مکان غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی ضلع شرقی پارک بهمن ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره فضایی به مساحت تقریبی 600 متر مربع ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید مکان غرفه مواد غذایی پارک هنر توحید شهر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره رستوران و کافی شاپ ضلع غربی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره مکان غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی ضلع شرقی پارک بهمن ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/28

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره مکان غرفه موادغذایی وفعالیتهای فرهنگی پارک قصبه ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/19
مزایده تجدید اجاره مکان غرفه موادغذایی وفعالیتهای فرهنگی ضلع جنوبی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/29

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره مکان غرفه عرضه فست فود و کافی شاپ ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره مکان غرفه موادغذایی پارک ورودی شهدای گمنام داخل ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود پارک ورودی شهدای گمنام ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره رستوران سنتی میدان شهید بهشتیسی هزارمتری

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود ضلع غربی بلوار توحیدشهر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/26
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع غربی مسیرسلامت مقابل ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/05

مهلت شرکت

1401/09/29
مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/09/14

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
دام و طیور
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
دام و طیور
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
دام و طیور
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
دامپروری و دامداری
1401/02/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی باغ ملی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی پارک طراوت

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی پارک هنر توحید شهر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی میدان کارگر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی پارک شهدای گمنام

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فضایی به مساحت 130 متر مربع جهت ایجاد سایت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده مکان احداث غرفه مواد غذایی پارک قصبه به مساحت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/26
منقضــی شـده
مزایده فروش قطعات مستعمل چاه هفت تیر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
انواع چاه پیمایی
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضایی به مساحت تقریبی 600 متر مربع در ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضایی به مساحت تقریبی 500 متر مربع در ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده مزایده اجاره غرفه مواد غذایی ضلع غربی پارک بهمن

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده فروش قطعات مستعمل چاه هفت تیر سازمان سیما منظر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
انواع ضایعات
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره فضایی به مساحت تقریبی 600 متر مربع در ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی باغ ملی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
دام و طیور
1401/04/29
منقضــی شـده
مزایده کره اسب نریان دو ساله

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
باشگاه سوارکاری
1401/05/04
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه درختان جمع آوری شده سطح شهر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه مواد غذایی در ضلع جنوب غربی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه مواد غذایی در ضلع شرقی ایستگاه تیز ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه مواد غذایی در ضلع شرقی پارک جانبازان ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه عرضه فست فود و رستوران در مسیر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده غرفه مواد غذایی ورودی پارک شهدای گمنام

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه مواد غذایی پارک بانوان طبق اسناد پیوست

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده مکان غرفه مواد غذایی در پارک هفت تیر طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/06
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه درختان جمع اوری شده سطح شهر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/05/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید تجهیزات نورپردازی پل شهید صیدی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
لامپ روشنایی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح و بهسازی بوستان امیر کبیر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
فضای سبز
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی اصلاح و بهسازی بوستان ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
فضای سبز
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی خرید لوله جهت اجرای ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
تهیه غذا
1401/05/31
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره فضایی به مساحت تقریبی 600 متر مربع ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی باغ ملی طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی پارک شهدای گمنام طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی باغ ملی طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید مکان غرفه مواد غذایی پارک هنر توجید شهر ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی میدان کارگر طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تهیه غذا
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید اجاره غرفه مواد غذایی ضلع غربی پارک بهمن ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه درختان جمع اوری شده سطح شهر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده تجدید مکان غرفه مواد غذایی در ضلع شرقی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/06/14
منقضــی شـده
مزایده فروش تنه درختان جمع اوری شده سطح شهر

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
چوب و انواع محصولات چوبی
1401/06/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گیاهان مجتمع گل و ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
فضای سبز
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی و فعالیت های فرهنگی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ ضلع غربی پارک ارم ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره رستوران و کافی شاپ ضلع غربی پارک ارم ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره غرفه فست فود ابتدای مسیر سلامت طبق اسناد ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع جنوب شرقی میدان ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع جنوبی میدان تره ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع جنوبی میدان تره ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع جنوبی میدان تره ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع جنوبی میدان تره ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود ضلع شمال شرقی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود ضلع شمال شرقی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود ضلع شمال شرقی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه فست فود ضلع شمال شرقی پارک ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه کباب و جگر پارک نشاط طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه کباب و جگر پارک نشاط طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه کباب و جگر پارک نشاط طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه کباب و جگر پارک نشاط طبق ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
فست فود
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی و فعالیت های فرهنگی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی و فعالیت های فرهنگی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی ضلع شرقی میدان شریعتی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مزایده اجاره مکان غرفه مواد غذایی و فعالیت های فرهنگی ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/07/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ،نگهداری ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای حفظ ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
فضای سبز
1401/07/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گیاهان مجتمع گل و ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
فضای سبز
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله و تجهیزات جهت ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مركزي / اراک
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
فضای سبز
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

خراسان رضوي / سبزوار
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/08/21
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.