جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/06/19
مزایده خودرو سواری هیوندا اکسنت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
خرید و فروش انواع خودرو
1401/05/24

مهلت شرکت

1401/06/08
مزایده یک باب ساختمان به مساحت حدود 200 مترمربع واقع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/05/27

مهلت شرکت

1401/06/08
مزایده اجاره یک دستگاه بیلبرد تبلیغاتی شهرستان بندرلنگه متعلق به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/05/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب سوله چندمنظوره واقع در شهرستان رودان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده یک باب مغازه به مساحت 46 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 39 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 23 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 45 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک مغازه به مساحت 25 مترمربع واقع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 43 در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 25در شهرستان میناب

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به متراژ 40 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 55 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 42 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 44 مترمربع واقع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره قسمتی از مهمانسرای جمعیت هلال احمر بندرلنگه به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب سوله به متراژ480 مترمربع در بندرلنگه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک دستگاه بیلبرد در شهرستان بندرلنگه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک مغازه به مساحت 20 مترمربع واقع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه سه دهنه به مساحت 83 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده یک باب ساختمان به مساحت حدود 200 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 44 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 40 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره 200 مترمربع از قسمت جنوبی سوله شماره یک ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک سالن به متراژ 170 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 36 ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 200مترمربع

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/31
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 14 مترمربع به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک خانه ویلایی متعلق به جمعیت هلال احمر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب سوله سردخانه به مساحت 1160 متر ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده یک باب سوله انبار به مساحت 450 متر مربع

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/01
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ25 مترمربع در میناب

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/18
منقضــی شـده
مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه تجاری و انبار بمساحت ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده ششدانگ یک باب مغازه دودهنه به شماره 101 به ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 39.10 متر مربع ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/22
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک مغازه به مساحت 20 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 40 مترمربع در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره یک سالن به متراژ 170 مترمربع در شهرستان ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/26
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.