اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی


اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/06/27

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/27

مهلت شرکت

1401/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/27

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نظافت ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

خراسان رضوي / مشهد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/29
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.