اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت جاورده- رودشور- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
راه و راه آهن
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
راه و راه آهن
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایدارسازی ترانشه ساران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / ياسوج
برق صنعتی
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی گنجه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
راه و راه آهن
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/30

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
تاسیسات شهری
1402/02/30

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل محور روستایی تعمیرات ابنیه دره شور

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دنا
پیمانکاران ابنیه
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه احداث پاسگاه پلیس راه بهمئی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
پیمانکاران ابنیه
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل پل آبمورد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پل و تونل سازی
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقای ایمنی سیستم راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
استخدام
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و ایمن سازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حذف نقطه حادثه خیز ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
مهندسین ناظر عمران
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقای سیستم روشنایی راه تونل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دنا
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب و حمل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع بتن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد راه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دنا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دنا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی ماشین آلات سنگین راهسازی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری لکه گیی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
شهرسازی
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/07
منقضــی شـده
مزایده تابلوهای پیشانی پل و حاشیه راه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

تهران / تهران
تاسیسات شهری
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نصب بلوکهای مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
انواع بتن
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن مورد نیاز ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لاستیک مورد نیاز ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات راهداخانه های مله شوره، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات راهدارخانه های دیلگان و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پل تنگ چویل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای درزگیری راه های سطح استان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / ياسوج
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دهدشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
امور خدماتی و نظافتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نصب بلوکهای مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
انواع بتن
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید روغن مورد نیاز ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع بتن
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای درزگیری لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و حمل قیر MC2جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات راهدارخانه های مله شوره، ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نصب بلوکهای مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
انواع بتن
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید رنگ سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل ارتباطی روستای بید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای راه روستایی شهنیز، تنگ سیب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و حمل قیر MC2جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/19
منقضــی شـده
مناقصه حمل قیر و احداث پل ارتباطی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / یاسوج
حمل و نقل زمینی
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات راه های روستایی و فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات راه های روستایی و فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
استخدام
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات راه های روستایی و فرعی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
برق و تاسیسات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ایمن سازی و رفع مقطع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی نقاط حادثه خیز چشمه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
مهندسین ناظر عمران
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید رنگ سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی راه دسترسی و ورودی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
خدمات تاسیسات فنی
1401/09/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم گراب- آبمورد- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور امامزاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور باشت- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور جوکار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور چیتاب- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
مهندسین ناظر عمران
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور دشتروم- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور دلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور لیر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع بتن
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح نقاط پرحادثه تقاطع تمنک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دنا
راه و راه آهن
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و راه اندازی ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید رنگ سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی و راه اندازی ماشین آلات راهداری تهیه و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / یاسوج
ترافیک و حمل و نقل
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه بازسازی و راه اندازی ماشین آلات راهداری تهیه و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / یاسوج
رنگ آمیزی صنعتی
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای ایمن سازی و رفع مقطع ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و توسعه و مرمت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث اتصال راه فرعی شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / دهدشت
آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور چیتاب- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
مهندسین ناظر عمران
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور دلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
لامپ روشنایی
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بهمئی
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه آسفالت سرد کیسه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
شهرسازی
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی دو دستگاه گریدر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
حمل و نقل زمینی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت و اصلاح نقاط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
راه و راه آهن
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
راه و راه آهن
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل راه روستایی پشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای حذف نقاط حادثه خیز محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت جاده چاه تلخ- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم جاده شوتاور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور دیشموک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور راک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور سرپری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مزایده بریدن و جمع آوری درختان اکالیپتوس حاشیه راه در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
ادوات چوبی
1401/12/11
منقضــی شـده
مزایده بریدن و جمع آوری درختان اکالیپتوس حاشیه راه در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
ادوات چوبی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
ماشین آلات راهسازی
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت اشکفت سیاه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
راه و راه آهن
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
راه و راه آهن
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل دره وحدت لنده

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
شهرسازی
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی گردو کنگک

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
راه و راه آهن
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
راه و راه آهن
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور سرچنار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت جاده ی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
پیمانکاران ابنیه
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
راه و راه آهن
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پایدارسازی ترانشه سازان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بهسازی ساختمان راهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی 6 تونل از ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه آسفالت سرد کیسه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
برق صنعتی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
شهرسازی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
راه و راه آهن
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
راه و راه آهن
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
تاسیسات شهری
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی شهید طریق ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / لنده
راه و راه آهن
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران ابنیه
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پل روستای عمارت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
انواع پوشش سقف ساختمان
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / کهگیلویه
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/28
منقضــی شـده
استعلام خدمات سایر حمل ونقل زمینی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / باشت
حمل و نقل زمینی
1402/02/10
منقضــی شـده
استعلام خرید رینگ پیستون

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ابزار آلات
1402/02/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بهسازی ساختمان راهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی راه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
خدمات بیمه ای
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ساماندهی آب های سطحی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / ياسوج
آسفالت و قیر
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
ماشین آلات راهسازی
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و راه اندازی ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
انواع ماشین آلات صنعتی
1402/02/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی تاوه سفید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / چرام
پیمانکاران ابنیه
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی رودبال دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
قطعات صنعتی و خودرو
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پسماندهای بیمارستانی
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه مارگون- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / بویر احمد
پیمانکاران ابنیه
1402/02/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی، آسفالت و اجرای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد

كهكيلويه و بويراحمد / گچساران
راه و راه آهن
1402/02/19
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.