اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
پیمانکاران ابنیه
1401/11/01

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث پل بیلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی سورگلم شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/02

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی محور سلوبلم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات بازگشایی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/11/03

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع بتن
1401/11/04

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بازگشایی محور شهرشیب شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانالقنوو تعمیرات ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی ذرتو شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/11/05

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی محور تازیان-بلندو-سودرو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی بهسازی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
پیمانکاران ابنیه
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع بتن
1401/11/09

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی طولی تونل تنگ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه مارو دریخا و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی تسان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان –مسن- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/12

مهلت شرکت

1401/12/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
فضای سبز
1401/11/12

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری بدون اخذ سرقفلی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری شش باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ضایعات
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده لاستیک فرسوده و تاریخ گذشته و روغن سوخته

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ضایعات
1401/03/25
منقضــی شـده
مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ضایعات
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده لاستیک فرسوده و تاریخ گذشته و روغن سوخته

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تصفیه روغن صنعتی
1401/04/04
منقضــی شـده
مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از یک تابلو تبلیغاتی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/05/02
منقضــی شـده
مزایده واگذاری و بهره‏ برداری از 12 تابلو تبلیغاتی تلویزیون ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/05/02
منقضــی شـده
مناقصه خرید، بارگیری و حمل قیر MC250 در سطح استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
حمل و نقل زمینی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت اسلاری سیل محور دژگان لمزان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تعریض و بهسازی قطعه دوم محور جناح -کمشک-لار مسیر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اجرایی آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت محور فرعی دژگان-پدل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل راه روستایی کوه دازان شهرستان بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل از تونل شهید میرزایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل و احداث راه روستایی مازغ-مغیران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل راه روستایی -مسن -سهیلی شهرستان قشم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه محور بن کوه -مهرگان شهرستان بندرلنگه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه آسفالت راههای روستایی فاقد راه شهرستان پارسیان تکمیل ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تعریض و بهسازی و بازسازی محور میناب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی مسیر و احداث پل آب نمای خورگو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث راه فرعی پور مازگرد شهرستان حاجی آباد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی محور بندرعباس-سیرجان در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل،نصب و اجرای 8دکل و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
دوربین مدار بسته
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 15 کیلمتر آسفالت سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پلیس راه بندرعباس- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیکی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع ماشین کاری
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ماشین آلات راهسازی
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی باغان،زمین لشکری،جاسک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث را روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آسفالت رگلاژی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع مصالح ساختمانی
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی دوربنی -گامبرون ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان-مسن-سهیلی شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سرد راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
ماشین آلات راهسازی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تعمیرات اساسی دستک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
پیمانکاران ابنیه
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/06/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات بازگشایی و احداث ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اساسی پلیس راه بندرعباس- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ماشین آلات راهسازی
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی باغان،زمین لشکری،جاسک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آسفالت رگلاژی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و اصلاح و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
خدمات دریایی و بندری
1401/06/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان –مسن- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات بازگشایی محور زیرکوه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقای تجهیزات، نصب و راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی دوربنی گامبرون ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی بازسازی آسفالت رگلاژی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی بهتیش-نیک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/06/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی ورودی شهرستان رودان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
برق صنعتی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت 6تن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
ماشین آلات راهسازی
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی شهرستان مینابروستاهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محور راه روستایی سیریک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی راه روستایی بادافشان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی گرسور و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آسفالت رگلاژی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان مسن ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ماشین آلات راهسازی
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بازگشایی و احداث راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی باغان،زمین لشکری،جاسک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه گابریک به ساحل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 15 کیلومتر آسفالت سرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی گیشو – ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه مارو دریخا و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راههای روستایی فاقد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی راه روستایی کشمیگی- پرانگی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و استقرار یک واحد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
خدمات IT
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی تسان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/07/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
ماشین آلات راهسازی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه ارتباطی به موج ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار کشی و محوطه سازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
برق و تاسیسات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/01
منقضــی شـده
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل و آسفالت سرد راههای روستایی فاقد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت و اصلاح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه بازگشایی راه روستایی باد افشان شهرستان رودان حدفاصل کیلومتر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
راه و راه آهن
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ابنیه فنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی راه روستایی باد افشان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
برق صنعتی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع بتن
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی آسفالت رگلاژی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات بازگشایی و احداث ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان –مسن- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور مازگرد - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه مارو دریخا و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی گیشو – ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی،باغان،زمین لشکری،جاسک کهنه،سورگلم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت پروژه تعریض و بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید دال و باکس بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه کامیونت هیوندای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
ماشین آلات راهسازی
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر رادیه و برید پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/08/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روکش آسفالت سرد محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی تسان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 11 باب غرفه تجاری-خدماتی بدون اخذ سرقفلی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آسفالت راه روستایی ذرتو ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت توپکا بندرعباس-رودان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/23
منقضــی شـده
مزایده روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل محور فرعی میناب -بشاگرد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش راه روستایی سکل و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بندرخمیر - بندر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت و اصلاح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای که گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لکه گیری و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی روکش آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه آسفالت راه های روستایی فاقد راه شهرستان حاجی آباد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان راهدارخانه درنگ مدو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
پیمانکاران ابنیه
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روکش آسفالت سه راهی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی عبدونک-گوهرت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/08/29
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نظارت احداث راه فرعی پور مازگرد شهرستان حاجی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه آسفالت راه های روستایی فاقد راه شهرستان حاجی آباد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی محور بناب ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
فضای سبز
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی ده پشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه خدمات نظارت احداث راه فرعی پور مازگرد شهرستان حاجی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت احداث راه فرعی پور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت راه روستایی کشار بالا و راه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه روکش حفاظتی اسلاری سیل محور های بندر خمیر و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت راه روستایی کشار بالا و راه های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی سرتنگ دالان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی روکش حفاظتی اسلاری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی کشار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی راه روستایی باد افشان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوسازی-بازسازی و تعمیرات اساسی سه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
حمل و نقل زمینی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی سراح کلوچان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/09/06
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل راه مارو دریخا و محورهای فاقد راه شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / کنگ
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی گوسمند شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان –مسن- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / پارسیان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی گیشو – ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه مارو دریخا و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات جهت انجام ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راههای روستایی فاقد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء تجهیزات،نصب و راه اندازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل نصب تابلو اطلاعاتی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/09/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی محور تازیان-بلندو-سودرو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/16
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 7 باب غرفه تجاری-خدماتی بدون اخذ سرقفلی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 7 باب غرفه تجاری-خدماتی بدون اخذ سرقفلی در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوسازی-بازسازی و تعمیرات کلی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل کمشک

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دمتنگ مصری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر رادیه و برید پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی تسان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی عبد-ونک-گوهرت

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
راه و راه آهن
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی محور میناب –سندرک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری هندسی بندرعباس-سیرجان محدوده تونل گهکم تا انتهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت و اصلاح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع بتن
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
برق صنعتی
1401/09/28
منقضــی شـده
مناقصه لکه گیری هندسی بندرعباس-سیرجان محدوده تونل گهکم تا انتهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بندرعباس-سیرجان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
پیمانکاران ابنیه
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
پیمانکاران ابنیه
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی سرتنگ دالان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
برق صنعتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی سراح کلوچان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
راه و راه آهن
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و تعریض محور میناب - سندرک

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض محور میناب-سندرک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
راه و راه آهن
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت راه روستایی بهتیش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی محور تازیان-بلندو-سودرو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره ماشین آلات جهت انجام ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1401/10/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازگشایی محور بن کوه-مهرگان شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
راه و راه آهن
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دیرستان –مسن- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / قشم
راه و راه آهن
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی گیشو – ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه مارو دریخا و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راه روستایی تسان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
پیمانکاران ابنیه
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور بستک-کهورستان-بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوسازی-بازسازی و تعمیرات کلی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر رادیه و برید پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل کمشک

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
راه و راه آهن
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی کشار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شیب ترانشه ناپایدار قبل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راههای روستایی فاقد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ابنیه فنی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه روستایی دمتنگ مصری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/24
منقضــی شـده
مزایده واگذاری 2 باب غرفه حمل و نقلی بدون اخذ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/10/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل بنگلایان پنج دهانه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
پیمانکاران ابنیه
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت و اصلاح ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی فاقد راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی سرتنگ دالان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
برق صنعتی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی محور زاج ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / سیریک
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی محور چراک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / خمیر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/28
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.