اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت قطعه اول ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
راه و راه آهن
1401/06/30

مهلت شرکت

1401/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/06/30

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری صرافی واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/02
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و آسفالت محورهای فرعی شهرستان خرمشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / خرمشهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی جاده روستایی احمد فداله شهرستان دزفول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / دزفول
راه و راه آهن
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و تعریض آبروهای محور آبادان اروندکنار

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی راههای روستایی شهرستان ماهشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی محور ماهشهر - هندیجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی اهواز-سربندر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی اهواز-ملاثانی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/05/13
منقضــی شـده
مزایده اجاره 1 باب غرفه با کاربری جابجایی مسافران و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/24
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ماهشهر - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی میکروسر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه روستایی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ملاثانی - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / مسجد سلیمان
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت قطعه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
راه و راه آهن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شوش
پیمانکاران ابنیه
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ،لکه گیری و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / هفتگل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی،لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / ایذه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سوله راهدارخانه صیدون

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / باغ ملک
پیمانکاران ابنیه
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری محور ورودی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض آبروهای مسیر روستای عبودی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / شادگان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و احداث کوله پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / آبادان
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ بتنی مفصلی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
انواع بتن
1401/05/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آسفالت راه روستایی روزنه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و بهسازی مسیر جنگیه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / کارون
راه و راه آهن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور بهبهان - سردشت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / بهبهان
پلی اتیلن
1401/06/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/23
سـرویس هـای اختصــاصی و VIP

برای دریافت اطلاعات بیشتر، تعرفه ها، خدمات اختصاصی و ... شماره تماس خود را در فیلد زیر وارد نمائید، با شما تماس می گیریم :


تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.