اداره کل ورزش و جوانان استان فارس


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی نصیر آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فسا
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/12/18

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ورزشگاه انقلاب ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/18

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی روستای هود ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اوز
ساخت و نصب کنتور
1401/12/18

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی بزرگ سیگار ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18

مهلت شرکت

1402/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی بزرگ کوی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کازرون
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده تعدادی از اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/07
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل چمن بزرگ مصنوعی شهرستان قیر

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
چمن مصنوعی و تارتان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل چمن مصنوعی مزایجان شهرستان بوانات

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بوانات
چمن مصنوعی و تارتان
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه تکمیل سالن شماره 2 داراب

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / داراب
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه احداث سالن آبگرم کوار

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
پیمانکاران ابنیه
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / شیراز
ساخت و نصب کنتور
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی بزرگ فیشور ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اوز
خدمات درمانی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن آبگرم کوار

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن بزرگ شهرستان قیر ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
برق صنعتی
1401/06/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی خسرو شیرین ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / آباده
راه و راه آهن
1401/06/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان استخر خنج وسالن بدنسازی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
استخر،سونا ،جکوزی ،آبنما و لوازم جانبی
1401/07/29
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی جهت ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / شیراز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1401/08/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 4 باب چمن مصنوعی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / جهرم
امور خدماتی و نظافتی
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 3 باب چمن مصنوعی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اقلید
خدمات درمانی
1401/08/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارسآباده-اقلید-اوز-پاسارگاد-سپیدان-سروستان-خنج-ممسنی

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
استخر،سونا ،جکوزی ،آبنما و لوازم جانبی
1401/08/25
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کمال آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / سروستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی ارباب علیا ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی دشتک شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
خدمات درمانی
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی روبهقان شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خرامه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی قصر احمد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی کنار زیارت ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / گراش
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن های شهرستان فراشبند

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فراشبند
راه و راه آهن
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن های مصنوعی شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خفر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/27
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
کشتارگاه
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن های مصنوعی شهرستا ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خفر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کمال آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / سروستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی طاغون شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خفر
راه و راه آهن
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن بانش شهرستان بیضا

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / گراش
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن کوشک هزار شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
فضای سبز
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن های مصنوعی شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بختگان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن بزرگ هربال ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی شاه شهیدان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی شهدای بنارویه ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی دشتک شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
خدمات درمانی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی ارباب علیا ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی ارباب علیا ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی کهنویه شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
خدمات حفاری اصلی
1401/11/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی سید هاشمی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی فرشته جان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خرده دره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خیر گو ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک ابراهیم ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی بزرگ چاهورز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
برق صنعتی
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک تنگ ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک بند ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی جهاد آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی روبهقان شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خرامه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی پاقلات شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دهکهنه شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع بتن
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی مسکن مهر ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اقلید
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی تنگ براق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اقلید
خدمات درمانی
1401/11/06
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان فیروزآبادمجموعه ورزشی تختی

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان شیرازسالن کونگ فو ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان شیرازسالن شهدای رکن ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان شیرازمجموعه ورزشی قصردشت

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان شیرازسالن چند منظوره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده اجاره اماکن ورزشی سطح استان فارس-شهرستان ممسنیسالن شهید شریعتی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی سمنگان شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / مهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی لاغران شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی دهفیش شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی گرمستج شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی گاوبست شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن گوری شهرستان فراشبند

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فراشبند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی داریون شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خانیک شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فراشبند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی بزرگ کوی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کازرون
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی بزرگ سیگار ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی روستای هود ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اوز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی ورزشگاه انقلاب ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/20
منقضــی شـده
مزایده زمین چمن آزادگان شهرستان جهرم

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره حجاب شهرستان داراب

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره تختی شهرستان داراب

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره جنت شهر شهرستان داراب

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن شماره 2 ووشو والفجر شهرستان شیراز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن اسکواش والفجر شهرستان شیراز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره شماره 2 شهدا شهرستان فیروزآباد

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده استخر سرپوشیده نودان شهرستان کوه چنار

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
استخر،سونا ،جکوزی ،آبنما و لوازم جانبی
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن امام علی ع-شهرستان آباده

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن شهدای گمنام شهرستان اقلید

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن میر احمدی اوز شهرستان اوز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی آزادگان شهرستان جهرم

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/11/23
منقضــی شـده
مزایده مجموعه ورزشی محمودیه شهرستان شیراز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1401/11/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک ابراهیم ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی جهاد آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فیروز آباد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی کهنویه شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
خدمات حفاری اصلی
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کمال آباد ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / سروستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی بزرگ چاهورز ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
برق صنعتی
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی ارباب علیا ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی روبهقان شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / خرامه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی دشتک شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
خدمات درمانی
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی شاه شهیدان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی شهدای بنارویه ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
برق صنعتی
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن بزرگ هربال ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن بانش شهرستان بیضا

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن کوشک هزار شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بیضاء
فضای سبز
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / گراش
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن های مصنوعی شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / بختگان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/04
منقضــی شـده
مزایده زمین چمن شهید حاجی پور شهرستان پاسارگاد

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن چند منظوره صادقیان شهرستان زرقان

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده استخر سر پوشیده نودان شهرستان کوه چنار

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
استخر،سونا ،جکوزی ،آبنما و لوازم جانبی
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن بزرگ چند منظوره سیدان شهرستان مرودشت

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده زمین چمن طبیعی تختی شهرستان مرودشت

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده زمین چمن مصنوعی شهرستان مرودشت

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن انقلای شهرستان فسا

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن فاز 4 جدید شهرستان فسا

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن فاز 4 قدیم شهرستان فسا

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
محصولات کشاورزی
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن رزمی هفت تنان شهرستان شیراز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن دراک ورزشهای توپی شهرستان شیراز

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی اسکان عشایر شهرستان ممسنی

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک مسکونی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی ملا انبار ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کوه چنار
شهرسازی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی کاروانی خور ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خیر گو ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی تنگ براق ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اقلید
خدمات درمانی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی مسکن مهر ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / اقلید
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی سید هاشمی ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک تنگ ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی پاقلات شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خرده دره ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی فرشته جان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی کوچک بند ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / قیروکارزین
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دهکهنه شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لامرد
انواع بتن
1401/12/06
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی حجاب شهرستان آباده

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/12/07
منقضــی شـده
مزایده سالن ورزشی شماره یک ریاست جمهوری شهرستان ارسنجان

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی سمنگان شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / مهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی بزرگ بالاده ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / کازرون
خدمات درمانی
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فسا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فسا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فسا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی کوچک ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فسا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی دهنو شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی دیندارلو شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / شیراز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی لاغران شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی دهفیش شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی گاوبست شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی گرمستج شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / لارستان
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی خانیک شهرستان ...

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فراشبند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن گوری شهرستان فراشبند

اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فارس / فراشبند
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/10
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.