اداره کل ورزش و جوانان استان قم

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1401/04/18
مزایده ورزشگاه یادگار امام (ره)

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/04/05

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده استخر حجاب

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
استخر،سونا ،جکوزی ،آبنما و لوازم جانبی
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن ووشو جوادالائمه

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
تجهیزات ورزشی
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن شهدای صادقیه

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی شهیدان سلیمانیان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی پوریای ولی

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید حیدریان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن تیراندازی میثم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن میثم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده زمین تنیس حیدریان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی شهید فهمیده

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن انقلاب

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن قنوات

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن ولایت روستای لنگرود

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک اداری
1401/02/29
منقضــی شـده
مزایده سالن وزنه برداری شهید رواقی

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده ورزشگاه یادگار امام (ره)

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/07
منقضــی شـده
مزایده چمن مصنوعی شهید حیدریان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده سالن شمشیربازی میثم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده سالن جودو تختی

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده سالن جودو راحله

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/19
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی پوریای ولی

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی شهیدان سلیمانیان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن باستانی شهید فهمیده

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن انقلاب

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن تیراندازی میثم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن شهید حیدریان

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن شهدای صادقیه

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن قنوات

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21
منقضــی شـده
مزایده سالن میثم

اداره کل ورزش و جوانان استان قم

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/03/21