شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس

عضویت از مهر 1402، 8 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه ترمیم و بازسازی پوشش ضد حریق سازه ها

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه ترمیم و بازسازی پوشش ضد حریق سازه ها

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه ترمیم و بازسازی پوشش ضد حریق سازه ها

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1402/06/27

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نوسازی سیستم میترینگ ...

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
سیستم های میترینگ
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه طراحی،خرید، نصب و راه اندازی نوسازی سیستم میترینگ فرآورده ...

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
پتروشیمی
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/22
مناقصه طراحی ،خرید، نصب و راه اندازی نوسازی سیستم میترینگ ...

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
پتروشیمی
1402/07/04

مهلت شرکت

1402/07/12
مناقصه خرید ECU ماشین جت

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
پتروشیمی
1402/07/05

مهلت شرکت

1402/07/13
مناقصه خرید قطعات جرثقیل TADANO

شرکت پالایش نفت بندر عباس

هرمزگان / بندرعباس
جرثقیل و تاور کرین
1402/07/05