شرکت توزیع نیروی برق قزوین


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

شرکت توزیع نیروی برق قزوین


آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده حدود 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
اسقاط خودرو
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز های ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/01/30
منقضــی شـده
مزایده حدود 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ضایعات
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز های ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/01/31
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/02/31
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 15 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
فلزات
1401/03/04
منقضــی شـده
مزایده سیم مس اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
ضایعات
1401/04/06
منقضــی شـده
مزایده فروش تعداد 163 اصله پایه بتونی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/04/08
منقضــی شـده
مزایده سیم مس اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
انواع ضایعات
1401/04/15
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 950 عدد بالاست مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع ضایعات
1401/04/15
منقضــی شـده
مناقصه خرید چراغ 100 وات LED جهت معاونت مهندسی به ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه چهار

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه لوازم اندازه گیری ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه لوازم اندازه گیری ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه خرید کمربند ایمنی و تجهیزات امداد مصرفی جهت گروههای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
موسسه حفاظتی و مراقبتی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه پنج

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
صنایع جوشکاری
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه سه به شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی پیمانکاری خدمات مشترکین لوازم اندازه گیری مناطق ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه سه

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروهای پیمانکاری خدمات مشترکین لوازم اندازه گیری مناطق ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه چهار

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه پنج

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه یک به شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه تامین نیروی آژانس خدمات مشترکین منطقه دو

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تاسیسات الکتریکی
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / بوئین زهرا
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای برقگیر

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/05/12
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره جهت ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع بالاست

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
راه و راه آهن
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناق خرید یک دستگاه جرثقیل 10 تن با خودرو ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
جرثقیل و تاور کرین
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه خرید دستکش عایق جهت ایمنی

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لباس اداری و کار
1401/05/13
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای د انواع مقره سلیکونی

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140157

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پلی اتیلن
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای دومین ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401441

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع ابزار آلات
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140159

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری خودرو های استیجاری سواری و پشتیبانی منطقه 3 ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدکابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
استخدام
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/06/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق صنعتی
1401/06/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
استخدام
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
خدمات IT
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
خدمات IT
1401/06/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامهرمز
انواع ابزار آلات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بهبهان
انواع ابزار آلات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زابل
برق و تاسیسات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / هیرمند
برق و تاسیسات
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع پایه بتونی گرد

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع بتن
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401501

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه
1401/06/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تامین ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع یراق آلات کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1401/06/24
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودروی پیکان وانت بشماره پلاک 336ب ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
خرید و فروش انواع خودرو
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/06/24
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه مزدا تک کابین بشماره پلاک213ج12 مدل ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
خریدو فروش خودرو
1401/06/24
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری آژانس مشترکین شهرستان فنوج

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری آژانس خدمات مشترکین شهرستان اسپکه

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای كلمپ ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای كلمپ ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/06/31
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شناسایی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/07/02
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی مشترکین

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع یراق آلات

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع پوشاک و البسه
1401/07/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور توزیع

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سراوان
برق صنعتی
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
استخدام
1401/07/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ابزار آلات
1401/07/11
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 18000 کیلوگرم سیم آلومینیوم اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع غلات
1401/07/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع پوشاک و البسه
1401/07/18
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 18000 کیلوگرم سیم آلومینیوم اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع غلات
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
برق صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زابل
برق صنعتی
1401/07/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / لالی
قطعات صنعتی و خودرو
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق و تاسیسات
1401/07/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
لامپ روشنایی
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/07/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/07/24
منقضــی شـده
مزایده فروش 50 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/07/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید4 ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/08/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ماشین آلات راهسازی
1401/08/02
منقضــی شـده
مزایده سیم مس اسقاط همراه با قطعات فلزی و سرامیکی

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
جرثقیل و تاور کرین
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
جرثقیل و تاور کرین
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زهک
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نگور
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سرباز
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / خاش
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / مهرستان
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سراوان
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سرباز
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / دلگان
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سیب سوران
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سراوان
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / کنارک
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نیک شهر
برق و تاسیسات
1401/08/07
منقضــی شـده
مزایده سیم مس اسقاط همراه با قطعات فلزی و سرامیکی

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
ضایعات
1401/08/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرا ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / چاه بهار
برق صنعتی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / امیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع ابزار آلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140193

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر ماهشهر
انواع ابزار آلات
1401/08/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140180

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140181

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بهبهان
انواع ابزار آلات
1401/08/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 140192

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/08/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / بوئین زهرا
برق و تاسیسات
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/09/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / خاش
برق صنعتی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاورطراحی شبکه های ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی خدمات مشاور نظارت بر ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/09/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تجهیزات تصویربرداری پزشکی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/09/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/09/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / امیدیه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر ماهشهر
برق صنعتی
1401/09/14
منقضــی شـده
مزایده فروش 169تن انواع سیم و ضایعات الومینیوم اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ضایعات
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده فروش 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده فروش 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/09/19
منقضــی شـده
مزایده فروش 169تن انواع سیم و ضایعات الومینیوم اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ضایعات
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/09/22
منقضــی شـده
مزایده فروش 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/09/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / بوئین زهرا
برق و تاسیسات
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/09/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی کاهش تلفات کوی ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
شهرسازی
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی قدرت مانور شهرستان ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / تاکستان
برق صنعتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی برقرسانی فاقد برق ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / مسجد سلیمان
برق صنعتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی کاهش تلفات فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامهرمز
برق صنعتی
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1401113

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برونسپاری عملیات وصول مطالبات ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / نگور
برق و تاسیسات
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سراوان
تهیه غذا
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / خاش
تهیه غذا
1401/09/30
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / سراوان
تهیه غذا
1401/09/30
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 100 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/10/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای 1401931

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای 1401801

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تامین نیروی انسانی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای 1401811

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/10/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید البسه جهت دفتر حراست ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع پوشاک و البسه
1401/10/05
منقضــی شـده
مزایده فروش 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ضایعات
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده فروش 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ضایعات
1401/10/12
منقضــی شـده
مزایده فروش 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش مقدار 100 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/10/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / بوئین زهرا
برق و تاسیسات
1401/10/13
منقضــی شـده
مزایده فروش 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/10/14
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 300 تن انواع میلگرد نو در سایز ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
فروشنده آهن آلات
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس کوچک به ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/10/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع یراق الات

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
برق و تاسیسات
1401/10/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای کاهش تلفات فاز ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامشیر
برق صنعتی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی قدرت مانورشهرستان ماهشهر ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر ماهشهر
حمل و نقل زمینی
1401/10/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی تامین برق شهرستان ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
خدمات بیمه ای
1401/10/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید200 کیلو متر کابل 4.10 ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تجهیزات مدارس و محصولات آموزشی
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 200 کیلو متر کابل ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع پایه بتونی فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
انواع ابزار آلات
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع پایه بتونی فشار ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / ایرانشهر
انواع ابزار آلات
1401/10/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/10/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی فیدر خروجی 5 ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق و تاسیسات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی فاز اول کاهش ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی کاهش تلفات کوی ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی فاز دوم کاهش ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامهرمز
انواع ابزار آلات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرایی برقرسانی به روستاهای ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / مسجد سلیمان
برق صنعتی
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع پایه بتونی 9 ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زابل
برق و تاسیسات
1401/11/01
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق صنعتی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
پیمانکاران ابنیه
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/11/04
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ابزار آلات
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401921

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروزه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / ایذه
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401812

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401802

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای 1401932

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
تهیه غذا
1401/11/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
تاسیسات الکتریکی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/11/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / بوئین زهرا
برق صنعتی
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
راه و راه آهن
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدسیم ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/11/12
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/11/16
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/11/16
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده فروش حدود 17 تن انواع سیم و ضایعات مسی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
انواع ضایعات
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده فروش 28400 کیلوگرم آهن آلات و فولاد اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده فروش 75 تن سیم مسی اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/11/18
منقضــی شـده
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان شماره انتظامی 764ج79

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
کشاورزی و دامپروری
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای واگذاری ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/11/19
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/11/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای l ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
پیمانکاران ابنیه
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / شادگان
خدمات بیمه ای
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامشیر
برق صنعتی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای 14011131

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی پیمانکاران ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1401/11/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروزه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق صنعتی
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای روژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / رامهرمز
برق صنعتی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
ساخت و نصب کنتور
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/12/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1401/12/08
منقضــی شـده
مزایده فروش 28400 کیلوگرم آهن آلات و فولاد اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ضایعات
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / شادگان
شهرسازی
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2000 دستگاه کنتور تکفاز ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ساخت و نصب کنتور
1401/12/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروزه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / امیدیه
ساخت و نصب کنتور
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / آبادان
برق صنعتی
1401/12/13
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خریدکابل14011281

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
انواع بتن
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
برق و تاسیسات
1401/12/14
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروزه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر امام خمینی ( ره )
برق صنعتی
1401/12/15
منقضــی شـده
مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار امور ...

شرکت توزیع نیروی برق قزوین

قزوين / قزوین
برق و تاسیسات
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2000 دستگاه کنتور دیجیتالی ...

شرکت توزیع نیروی برق

سيستان و بلوچستان / زاهدان
ساخت و نصب کنتور
1401/12/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
ساخت و نصب کنتور
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای خرید ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
پتروشیمی
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه دو مرحله ای شماره ...

شرکت توزیع نیروی برق

قزوين / قزوین
انواع ابزار آلات
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / بندر ماهشهر
برق صنعتی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
امور خدماتی و نظافتی
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
خدمات IT
1401/12/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / شوشتر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/01/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اندیمشک
برق صنعتی
1402/01/15
منقضــی شـده
مزایده سیم مس اسقاط

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / اهواز
ضایعات
1402/01/15
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / هندیجان
باغبانی
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای پروژه ...

شرکت توزیع نیروی برق

خوزستان / دزفول
استخدام
1402/01/20
منقضــی شـده
مناقصه خرید انواع تابلوی دیماندی ثانویه صنعتی به منظور گذر ...

شرکت توزیع نیروی برق قزوین

قزوين / قزوین
برق صنعتی
1402/01/29